วัสดุปลูกต้นไม้ ปุ๋ย ยาและฮอร์โมน

ขายวัสดุปลูกต้นไม้ ปุ๋ย ยาและฮอร์โมน

สำหรับบำรุงต้นไม้ ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ดี ต้องมีการให้ปุ๋ยและฮอร์โมน เพื่อเร่งการเจริญเติบโตและช่วยต้านทานโรคพืชต่างๆ

จำหนายขายวัสดุปลูก เช่น ขี้หมู ขุยมะพร้าว แกลบดิบ แกลบดำ กระถางมือสอง ต้องการวัสดุปลูกเพื่อใช้ในสวนเกษตรของท่าน ติดต่อสอบถามได้ที่สวน ThaG 0891710545

ขายขี้หมู อบแห้ง คุณภาพดี ไร้กลิ่นเหม็น อบแก๊สตากแห้ง ไม่เค็ม ออกอย่างดี

ขายขี้หมู อบแห้ง คุณภาพดี ไร้กลิ่นเหม็น อบแก๊สตากแห้ง ไม่เค็ม ออกอย่างดี บรรจุใส่กระสอบปลา เหมาะอย่างยิ่งในการนำไปปรับปรุงสภาพดิน เช่น ดินแน่น ดินเปรี…

อ่านต่อ

ใบบัวหลวง บัวไทยของเรา นำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างต่างๆ กัน

ใบบัวหลวง มีการนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างต่างๆ กัน ไม่ว่าจะนำมาทำชาใบเตย สมุนไพรรักษาโรค ใช้ได้ทั้งส่วนของใบและเกษรของบัวหลวง ข้าวหมกใบบัวหรือ ข้าวห่…

อ่านต่อ