น้อยหน่าหนัง รสชาติอร่อยเหมื่อนกับลูกน้อยโหน่ง

ต้นน้อยหน่าหนัง

เป็นน้อยหน่าอีกชนิดหนึ่งที่ทุกวันนี้ หากินยากสุดๆ ส่วนใหญ่ไปทางไหนก็เจอแต่น้อยหน่าปากช่อง รสชาติอร่อยเหมื่อนกับลูกน้อยโหน่ง อยากปลูกน้อยหน่า โทร 0923794398

ต้นน้อยโหน่ง ผลคล้ายน้อยหน่า ที่เริ่มหากินยาก

น้อยโหน่ง ไม้พันธุ์โบราณหาทานยาก

อ่านต่อ