ละมุด

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสูงได้ถึง 30เมตร ไม่ผลัดใบ มีใบหนาทับ  มีผลสีน้ำตาลเทา รสหวาน ลักษณะผลมีทั้งแบบทรงกระสวย ทรงกลมแป้น เนื้อมีทั้งแบบกรอบและแบบนุ่ม

ละมุดสาลี่ยักษ์

ละมุดสาลี่ยักษ์

สายพันธุ์ที่จำหน่าย

ละมุดกระสวยมาเลย์ รูปทรงกระสวย เนื้อกรอบ รสหวาน

ละมุดสาลี่ยักษ์ ผลใหญ่ เนื้อนุ่ม รสหวาน

ละมุดสีดา ผลเล็กทรงกระสวย รสหวาน ใบสวย

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์