ชมพู่

เป็นไม้ผล มีหลากหลายสายพันธุ์ พันธุ์กลุ่มเนื้อกรอบ เช่น ทับทิมจันทร์  เขียวอำพัน  พันธุ์แบบเนื้อนุ่ม มะเหมี่ยว สาแหรก พันธุ์แบบรสชาติหวานอมเปรี้ยว ชมพู่พลาสติก เป็นต้น

ชมพู่ เขียวอำพัน

ชมพู่ เขียวอำพัน

พันธุ์ที่ทางสวนเรามีจำหน่าย

ชมพู่ทับทิมจันทร์

ชมพู่เขียวอำพัน

ชมพูู่ยักษ์ไต้หวัน

ชมพู่เพชรสายรุ้ง

ชมพู่เพชรสามพราน

ชมพู่สตอบอรี่

ชมพู่มะเหมี่ยว

ชมพู่มะเหมี่ยวสีขาว

ชมพู่สาแหรก

ชมพู่พลาสติกสีแดง

ชมพู่พลาสติกสีขาว