ส้มโอ

ส้มโอ

ส้มโอ

มี 5 สายพันธุ์

ส้มโอ ทับทิมสยาม

ส้มโอ ขาวน้ำผึ่ง

ส้มโอ ขาวใหญ่

ส้มโอ ทองดี

ส้มโอ ไร้เมล็ดไต้หวั่น

สนใจติดต่อสอบถาม

โทร.089-171-0545