พืชสวนครัว

เป็นไม้ผลที่มีขนาดต้นสูง 2-3ม. ต้นไม่หนามมากน้อยแล้วแต่สายพันธุ์ ผลมีน้ำรสเปรี้ยว กลิ่นหอม ขนาดผลมีทั้งพันธุ์ผลใหญ่ พันธุ์ผลเล็ก บางสายพันธุ์มีเมล็ด บางพันธุ์ไม่มีเมล็ด

มะนาวแป้นรำไพ

มะนาวแป้นรำไพ

พันธุ์มะนาวที่สวนเรามีจำหน่าย
แป้นรำไพ
แป้นดกพิเศษ
แป้นสุขประเสริฐ
แป้นบ้านแพ้ว
แป้นพิจิตร
แป้นจำรัส
แป้นสุพรรณ
มะนาวไข่ไร้หนาม
มะนาวตาฮิติไร้เมล็ด
เลม่อนยูเลก้า
เลม่อนญี่ปุ่น
เลม่อนยักษ์
มะนาวสีชมพู
มะกรูด
ผักติ้ว
ชะมวง
มะตูมแขก
มะดัน
มันปู
ผักเหลียง

แสดงทั้งหมด 27 ผลลัพท์