ไผ่

เป็นพืชที่มีลำต้นตรง ความสูงของต้นสูงมากน้อยขึ้นกับสายพันธุ์ มีลำสีเหลือง สีเขียว สีดำ มีทั้งแบบลำใหญ่ ลำเล็ก 

ไผ่ยักษ์น่าน

ไผ่ยักษ์น่าน

พันธุ์ไผ่ที่จำหน่าย

ไผ่ซางหม่น

ไผ่ปักกิ่ง

ไผ่ยักษ์น่าน

ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง

ไผ่เลี้ยงหวาน

ไผ่สร้างไพร

ไผ่รวกหวาน

ไผ่รวกป่า

ไผ่หม่าจู

ไผ่ดำ

ไผ่สีสุก

ไผ่สีทอง

ไผ่หลอด

ไผ่น้ำเต้า

ไผ่เศรษฐี

ไผ่เหลือง

ไผ่ตงหวานหรือบงหวาน

ไผ่มันหมู