ขนุน

ขนุน ไม้ยืนต้น ขนาดต้นโตเต็มที่ สูง 10-30ม.ผลมีผลขนาดใหญ่ มียางสีขาวเหนียวกลิ่นหอม รสหวาน มีหลายพันธุ์ ทั้งแบบยวงสีเหลือง สีส้มแดง สีจำปา

ขนุนเพชรราชา

ขนุนเพชรราชา

สายพันธุ์ขนุนที่สวนเราจำหน่าย

ขนุนเพชรราชา เนื้อสีเหลือง

ขนุนทองประเสริฐ เนื้อสีเหลือง

ขนุนเหลืองบางเตย เนื้อสีเหลือง

ขนุนศรีบรรจง เนื้อสีเหลือง

ขนุนไร้เมล็ด เนื้อสีเหลือง

ขนุนแดงสุริยา เนื้อสีส้มแดง

ขนุนทวายปีเดียว เนื้อสีจำปา

ขนุนจำปากรอบ เนื้อสีจำปา

จำปาดะ

แสดงทั้งหมด 10 ผลลัพท์