มะขามป้อม

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นสูง 8-12ม. มีใบเล็กๆ ผลมีรสฝาด เปรี้ยว

มะขามป้อมอินเดียยักษ์ เบอร์4

กิ่งพันธุ์มะขามป้อมอินเดียยักษ์ เบอร์4

พันธุ์ที่มีจำหน่าย

มะขามป้อมอินเดีย เบอร์1

มะขามป้อมอินเดีย เบอร์4

มะขามป้อมแป้นสยาม