ปาล์มแชมเปญ / Bottle palm

฿250.00

รหัสสินค้า: 58 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

ปาล์มแชมเปญ / Bottle palm

ชื่อสามัญ :  Bottle palm

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Mascarena lagenicaulis.

ตระกูล  : PALMAE

ถิ่นกำเนิด : เกาะมาสคารีน

ลักษณะทั่วไป

แชมเปญปาล์มมีใบรูปขนนก ใบสีเขียวเข้ม ก้านใบยาวประมาณ 18-26 นิ้ว ทางใบยาว 6-7 ฟุต
ปลายทางใบบิดเล็กน้อย ทางใบทั้งหมดจะกางออกจากยอดและโค้งลงด้านล่าง ใบย่อยยาวประ
มาณ 18 นิ้ว กว้างประมาณ 2 นิ้ว ใบหนึ่งใบจะมีใบย่อยประมาณ 30-50 คู่ ต้นหนึ่งจะมีใบไม่เกิน
5-6 ใบ แชมเปญปาล์มเป็นปาล์มที่มีลำต้นเดียว ๆ สูงไม่เกิน 4 เมตร

การดูแลรักษา

แสง                          ต้องการแสงมาก

น้ำ                             ต้องการน้ำในปริมาณที่น้อย

ดิน                           เจริญเติบโตในดินแทบทุกชนิด

ปุ๋ย                            ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ปีละ 2 ครั้ง ในขณะที่ยังเล็กอยู่

การขยายพันธ์          โดยการเพาะเมล็ด


ต้นนี้ อายุ 2ปีครึ่ง สูง 40-50 ซม. ขาย 250 บาท

ปาล์มแชมเปญ

ปาล์มแชมเปญ ต้นสูง 80-90ซม. ราคา 300บาท