รายชื่อสินค้าทั้งหมด

รายชื่อพันธุ์ไม้  ไม้ผล  ไม้ป่า ไม้ตัดใบ ไม้ประดับ สมุนไพร

1.ชมพู่ทับทิมจันทร์  ลูกใหญ่สีแดงรสหวาน ต้นสูง 30-40ซม.50บาท กลางสูง50-60ซม.ราคา60 ใหญ่ต้นสูง 70-80 ซม.ราคา 70 บาท (100ต้น65บาท)

2.ชมพู่พลาสติกสีชมพู  ลูกเล็กรสเปรี้ยวอมหวาน หวานกว่าสีขาว ต้นสูง 30-50 ซม.ราคา 60 บาท (100ต้น45บาท)

3.พู่พลาสติกสีขาว ลูกเล็กรสเปรี้ยวอมหวาน ต้นสูง 30-50 ซม.ราคา 60 บาท (100ต้น45บาท)

4.เชอรี่หวาน  ต้นสูง 60-80 ซม.ราคา80 บาท (100ต้น55บาท)

5.ฝรั่งไร้เมล็ด  ต้นสูง 40-60 ซม.ราคา 50 บาท (100ต้น35บาท)

6.ฝรั่งกิมจู  ต้นสูง40-60 ซม.ราคา 50 บาท (100ต้น35บาท)

7.ฝรั่งแป้นสีทอง ต้นสูง40-60 ซม.ราคา 50 บาท (100ต้น35บาท)

8.มะขามเทศรอยพระบาท  ฝักสีเขียว รสหวาน ต้นสูง 60-80 ซม.ราคา70 บาท (100ต้น55บาท)

9.มะขามเทศสุพรรณ  ฝักสีชมพู รสหวานต้นสูง 60-80 ซม.ราคา70 บาท (100ต้น55บาท)

10.มะขามเทศทองห่อ  ฝักสีเหลืองอมชมพู รสหวาน(เขาว่ากันว่าอร่อยที่สุด)ต้นสูง 60-80 ซม.ราคา70 บาท (100ต้น55บาท)

11.มะกอกน้ำ(ลูกเล็กสำหรับดอง)  ต้นสูง 50-60 ซม.ราคา70 บาท (100ต้น55บาท)

12.มะกอกน้ำ(ลูกใหญ่แบบเฉาะจิ้มพริกเกลือ)  ต้นสูง 50-60 ซม.ราคา70 บาท (100ต้น55บาท)

13.มะยงชิดเล็ก  ต้นสูง 60-70 ซม.ราคา120 บาท (100ต้น105บาท) กลาง ต้นสูง 60-70 ซม. ราคา130(100ต้น115บาท) ใหญ่ต้น  สูง80-1เมตร ราคา150 บาท (100ต้น135บาท)

14.มะปราง  ต้นสูง 60-70 ซม.ราคา140 บาท (100ต้น125บาท)

15.ขนุนแดงสุริยา ต้นเล็ก สูง40-50 ซม.ราคา100 บาท (100ต้น85บาท)ต้นใหญ่ สูง70-80 ซม.ราคา150 บาท(100ต้น115บาท)

16.ขนุนมาเลย์(เนื้อหนาใช้ทำแกง)  ต้นสูง 40-50 ซม.ราคา 70 บาท (100ต้น55บาท)

17.ขนุนทองทวีโชค(เนื้อสีจำปา1ปีออกลูก)  ต้นสูง 40-50 ซม.ราคา 70 บาท (100ต้น55บาท)

18.ขนุนเพชรดำรง ต้นสูง 70-90 ซม. ราคา 150 บาท

19.ขนุนเพชรราชา เนื้อสีเหลืองนุ่ม ยวงใหญ่  ต้นเล็ก40-50ซม.ราคา 100บาท ต้นเล็ก50-60ซม.ราคา  130บาท ต้น    ต้นสูง60-80ซม.ราคา 150บาท

20.ขนุนทวายปีเดียวออกลูก เนื้อสีเหลือง ต้นเล็ก40-50ซม.ราคา 80บาท ต้นเล็ก50-60ซม.ราคา 100บาท

21.ขนุนเหลืองบางเตย พันธุ์ทวาย เนื้อสีเหลือง  ต้นเล็ก40-50ซม.ราคา 80บาท ต้นเล็ก50-60ซม.ราคา 100บาท

22.น้อยหน่าเพชรปากช่อง ต้นสูง 60-70 ซม.ราคา 80 บาท

23.เงาะ  ต้นเล็ก30-40 ซม.ราคา 80 บาท (100ต้น65บาท)

24.ลำไยเพชรสาคร  ต้นเสูง 50-60 ซม.ราคา 80 บาท (100ต้น65บาท)

25.ลำใยอีดอ  ต้นเสูง 50-60 ซม.ราคา 80 บาท (100ต้น65บาท)

26.ลำไยพวงทอง ต้นเสูง 50-60 ซม.ราคา 90 บาท

27.ทุเรียนหมอนทอง  ต้นเล็ก 30 ซม.ราคา 80 บาท (100ต้น65บาท) กลาง ต้นสูง 60 ซม.ราคา160 บาท(100ต้น145บาท) ใหญ่ ต้นสูง 80 ซม.ราคา 250 บาท(100ต้น235บาท)

28.มะขามป้อมยักษ์อินเดียทวายลูกจัมโบ้ เล็ก ต้นสูง 30-40 ซม.ราคา350 บาท กลาง50-60 ราคา450บาท ใหญ่ ต้นสูง 70-80 ซม. ราคา 500 บาท

29.มะขามป้อมยักษ์อินเดียทวายลูกใหญ่กว่าเหรียญสิบบาท ต้นสูง 30-40ซม. ราคา 250บาท ต้นสูง 40-60ซม ราคา 350บาท ต้นสูง 70-80ซม. ราคา450บาท

30.มะขามป้อมแป้นสยาม ต้นสูง 70-80ซม ราคา 450บาท

31.สมอไทย ต้นสูง 20-40 ซม ราคา 70 บาท

32.มะตูม ต้นสูง 20-40 ซม ราคา 70 บาท

33.สาเกข้าวเหนียว ต้นสูง60-80 ราคา80 บาท  ต้นสูง 80-1เมตร ราคา 110 บาท

34.สะตอ  ต้นสูง 20-30ซม.ราคา 90 บาท

35.มะยม  ต้นสูง 20-30 ซม. ราคา 30 บาท

36.ยอ  ต้นสูง 20-30 ซม.   ราคา 40 บาท

37.มังคุด   ต้นสูง 30-40ซม. ราคา 80 บาท(100ต้น65บาท) ต้นสูง 80 ซม.ราคา130 บาท(100ต้น115)

38.มะม่วงเขียวเสวย  ต้นสูง 70-80 ซม. ราคา90 บาท(100ต้น65บาท)  ใส่ตะกร้าสูง 100-120 ราคา 180

39.มะม่วงน้ำดอกไม้  ต้นสูง 70-80 ซม. ราคา 90 บาท(100ต้น65บาท) ใส่ตะกร้าสูง 100-120 ราคา 180

40.มะม่วงน้ำดอกไม้มัน  ต้นสูง 70-80 ซม. ราคา90 บาท(100ต้น65บาท) ใส่ตะกร้าสูง 100-120 ราคา 180

41.มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์4 พันธุ์ทวายออกลูกทั้งปี ทานได้ทั้งสุกและดิบ ดิบจะมีรสเปรี้ยว สุกมีรสหวาน ต้นสูง 70-80ซม ราคา90(100ต้น65บาท) ใส่ตะกร้าสูง 100-120 ราคา 180

42.มะม่วงโชคอนันต์  ต้นสูง 70-80 ซม. ราคา 90 บาท(100ต้น65บาท)ใส่ตะกร้าสูง 100-120 ราคา 180

43.มะม่วงอกร่องทอง  ต้นสูง 70-80 ราคา 90บาท ต้นสูง 90-100ซม.ราคา 100บาท  ต้นสูง100-110ซม.ราคา110 บาท (100ต้น65บาท) ใส่ตะกร้าสูง 100-120 ราคา 180

44.อกร่องใหญ่ ต้นสูง 70-80 ราคา 90บาท ต้นสูง 90-100ซม.ราคา 100บาท  ต้นสูง100-110ซม.ราคา110 บาท

45.มะม่วงอกร่องพิกุลทอง  ต้นสูง 70-80 ซม. ราคา 90 บาท(100ต้น65บาท) ใส่ตะกร้าสูง 100-120 ราคา 180

46.มะม่วงฟ้าลั่น  ต้นสูง 70-80 ซม. ราคา 90 บาท(100ต้น65บาท) ใส่ตะกร้าสูง 100-120 ราคา 180

47.มะม่วงหนังกลางวัน  ต้นสูง 60-80 ซม ราคา 250 บาท

48.มะม่วงมหาชนก  ต้นสูง 70-80 ซม. ราคา 90 บาท(100ต้น65บาท) ใส่ตะกร้าสูง 100-120 ราคา 180

49.มะม่วงมันขุนศรี  ต้นสูง 70-80ซม ราคา90(100ต้น65บาท) ใส่ตะกร้าสูง 100-120 ราคา 190

50.มะม่วงมันเดือนเก้า ต้นสูง 70-80ซม ราคา90  สูง80-100 ราคา100บาท สูง100-120 ราคา 110 บาท

51.มะม่วงเขียวสามรส  ต้นสูง 70-80ซม ราคา150(100ต้น135บาท) ใส่ตะกร้าสูง 100-120 ราคา320

52.มะม่วงแม่ลูกดก 1ปีออกลูก ต้นเตี้ย  ต้นสูง 60-70ซม ราคา90(100ต้น65บาท)*สินค้าขายดีมีจำนวนน้อย* ใส่ตะกร้าสูง 100-120 ราคา 180

53.มะม่วงแก้วลืมรัง ต้นสูง 70-80ซม ราคา90(100ต้น65บาท)

54.มะม่วงเขียวใหญ่ ต้นสูง 70-80ซม ราคา90 ต้นสูง 80-100ซม ราคา110(100ต้น85บาท)

55.มะม่วงอาร์ทูอีทู  ต้นสูง 60-80ซม ราคา130 ต้นสูง 80-100ซม ราคา170(100ต้น85บาท)

56.มะม่วงมันศาลายา  ต้นสูง70-80ซม ราคา90 ต้นสูง 80-100ซม ราคา110(100ต้น85บาท)

57.มะม่วงโชคไพบูลย์น ต้นสูง70-80ซม ราคา90 ต้นสูง 80-100ซม ราคา110(100ต้น85บาท)

58.ลิ้นจี่  ต้นสูง 50-60 ซม. ราคา 90 บาท (100ต้น75บาท)

59.มะนาวแป้นรำไพ(กิ่งตอน) เปลือกบางลูกดก  ต้นเล็กสูง 60-80 ซม. ราคา70 บาท

60.มะนาวแป้นรำไพ(เสียบยอด) เปลือกบางลูกดก  ต้นเล็กสูง 60-80 ซม. ราคา120 บาท

61.มะขวิด  ต้นสูง 20 ซม  ต้นสูง 20 ซม. ราคา 70 บาท

62.กระท้อนปุยฝ้าย ต้นสูง 60-70 ซม. ราคา 90 บาท  ต้นสูง80-100ซม ราคา 150

63.มอนเบอร๊์รี่ ต้นเตี้ยลูกดก  ต้นสูง 60-80 ซม. ราคา 60 บาท

64.มะม่วงหาว มะนาวโห่  ต้นสูง 20 ซม. ราคา 80 บาท(เพาะเมล็ด) กิ่งตอน  ต้นสูง 60-80 ซม(ราคา 200บาท)

65.มะพร้าวน้ำหอมสามพราน(พันธุ์อ่างทอง)พันธุ็ดั้งเดิม ต้นสูง 30 ซม. ราคา 30 บาท(100ต้น 25บาท ,500ต้น 20 บาท ,1,000ต้น15บาท)

66.มะพร้าวน้ำหอมพันธุ็์บ้านแพ้ว ต้นละ 30 บาท(100ต้น แถม10ต้น ,500ต้น แถม 50ต้น 1,000ต้น แถม100ต้น)

67.ต้นอินจันทร์ ต้นสูง 15-25 ซม. ราคา 60 บาท

68.มะกรูดใบใหญ่ ต้นสูง 60-80 ซม. ราคา 60 บาท

69.องุ่น  –

70.ละมุดกลมสาลี่ ต้นสูงเล็ก 100บาท กลาง 130บาท ใหญ่ 150บาท

71.ละมุดกระสวยมาเลย์ ต้นเล็ก 80บาท ต้นกลาง 100บาท

72.ส้มโอทับทิมสยาม เนื้อสีแดง รสหวาน กิ่งทาบต้นสูง 50-60ซม. ราคา 280บาท(ขั้นต่ำ5ต้น)

73.ทับทิมแดงเจ้าพระยา ต้นสูง 60-70ซม. ราคา80บาท ต้นสูง80-90ซม. ราคา90บาท

74.มะเดื่อฝรั่ง(ญี่ปุ่น) ต้นสูง 50-60ซม. ราคา 100บาท ลูกสุกเปลือกสีแดงออกม่วงเนื้อข้างในสีแดงเม็ดลีบลูกใหญ่

75.มะขามเปรี้ยวยักษ์ทั้งชนิดฝักโค้งและฝักตจรง ต้นสูง 60-70 ซม. ราคา 40บาท ต้นสูง 80-100ซม. ราคา 50บาท

ประเภทไม้ตัดใบ ต้นพันธุ์ไม้ตัดใบที่เรามีจำหน่าย

เล็บครุฑโชค กระถาง 4นิ้ว ต้นสูง 7-10 ซม.

100ต้น  ราคา  40บาท   500ต้น   ราคา  28 บาท   1,000ต้น  ราคา  25 บาท

ฟิโลเดรนดรอน ใบไขว้ กระถาง  4นิ้ว

100ต้น   ราคา 50 บาท   500ต้น  ราคา  48 บาท  1,000ต้น   ราคา   45 บาท

ฟิโลเดรนดรอน ใบไขว้ กระถาง 6 นิ้ว

100ต้น   ราคา 90 บาท  500ต้น  ราคา  88 บาท  1,000 ต้น   ราคา  85บาท

นางพญาปีกเหล็ก กระถาง 4 นิ้ว

100ต้น  ราคา 45 บาท   500ต้น ราคา  43บาท  1,000ต้น  ราคา  40 บาท

นางพญาปีกเหล็ก กระถาง 6 นิ้ว

100ต้น  ราคา 60 บาท   500ต้น ราคา58 บาท    1,000ต้น  ราคา 55บาท

หน้าวัวใบดำ กระถาง 6 นิ้ว

100ต้น  ราคา 190 บาท   500ต้น  ราคา 88 บาท   1,000ต้น  ราคา85 บาท

ฟิโลเดรนดรอน ซุปเปอร์ซีลุ่ม กระถาง 4 นิ้ว

100ต้น  ราคา 235 บาท  500ต้น ราคา  233 บาท   1,000ต้น ราคา  230 บาท

ฟิโลเดรนดรอนมอนสเตอร่า

ต้นสูง 7-10 ซม. มี2ใบ เพาะในถาดหลุม 1ถาดมี105หลุม

100-400ต้น ราคา 20 บาท  500ต้น ราคา 17 บาท  1,000ต้น ราคา 15 บาท

กระถาง4นิ้ว มี4ใบ 100ต้นขึ้นไป 32บาท  500ต้นขึ้นไป 30บาท

ประเภทผัก

1.ผักหวานบ้าน  ต้นสูง 20 ซม. ต้นสูง20-30 ซม 30บาท

2.ผักหวานป่า ต้นละ  ต้นสูง10-15 ซม(4ใบ) 35 บาท

3.ชะอม  มัดละ 50 กิ่ง ราคาไม่แน่นอน

ประเภทสมุนไพร

1.ต้นปีกไก่ดำ(กระดูกไก่ดำ)  ราคา 100 บาท

2.ต้นไพล  ราคา 100 บาท

3.ต้นแป๊ะตำปึง  ราคา 100 บาท

4.ต้นรางจืด  ราคา 100 บาท

5.ต้นฟ้าทะลายโจร  ราคา 100 บาท

6.ต้นขมิ้นชัน  ราคา 100 บาท

7.ต้นกระทือ  ราคา 100 บาท

8.ต้นสะเลดพังพอน  ราคา 100 บาท

9.ต้นใบย่านาง  ราคา 30 บาท

10.ต้นใบย่านางแดง  ราคา 40 บาท

11.ต้นกระชายดำ  ราคา 100 บาท

12.ตะไคร้หอมไล่ยุง  ราคา 40 บาท

ประเภทไม้ป่า

1.ต้นมะริด  ราคา 300บาท(6ต้นราคา250ฟรีค่าส่ง)

2.ต้นมะค่าโมง ต้นสูง 30-60 ซม.ราคา 40 บาท

3.ต้นแดง  ต้นสูง 30 ซม.ราคา 40 บาท

4.ต้นเครง ต้นสูง 10 ซม.ราคา 40 บาท

5.ต้นพยุง  ต้นสูง 10-40 ซม.ราคา 40 บาท

6.ต้นชิงชัน

7.กระโดน สูง30-40 ซม. ราคา 40 บาท

8.ตะเคียนทอง สูง30-40 ซม. ราคา 40 บาท

ประเภทไม้ประดับ

1.ปาล์มสามทางคอแดง สูง 30-50ซม.ราคา 250 บาท

2.ปาล์มแชมเปญ สูง 30-50ซม.ราคา 250 บาท

3.ต้นบัลลังทอง ราคา 100-150 บาท

4.ต้นเศรษฐีพันล้าน ราคา 100 บาท

5.ต้นยางอินเดียใบดำ  ราคา 70 บาท

6.ต้นยางอินเดียใบเขียว  ราคา 70 บาท(100ต้น55บาท)

7.ต้นโพธิ์ด่าง ราคา 200 บาท

8.ต้นนางกวัก  ราคา 100 บาท

9.ดอกบัวไหว้พระ ดอกละ 3-4 บาท

10.ใบบัวสด ใบละ 3-4 บาท

ประเภทวัสดุปลูก

1.แสลนมือสอง ม้วนละ 2,700 บาท

2.ขี้วัวขุน กระสอบละ 40 บาท

3.แกลบดำ กระสอบละ 40 บาท

4.แกลบดิบ กระสอบละ 40 บาท

ปะเภทไม้ขุดล้อม

1.ประดู่กิ่งอ่อน

ประเภทไผ่

1.ไผ่เลี้ยงหวาน  ต้นละ 80 บาท(100ต้น 65บาท)

2.ไผ่กิมจู(ตงลืมแล้ง) ต้นละ 80 บาท(100ต้น 65บาท)

ประเภทกล้วย

1.กล้วยน้ำหว้า หน่อละ 15 บาท

2.กล้วยไข่ หน่อละ 15 บาท

3.กล้วยเล็บมือนาง หน่อละ 40 บาท

4.กล้วยหอม หน่อละ 40 บาท

5.กล้วยหักมุก หน่อละ 40 บาท

6.กล้วยนมสาว หน่อละ 80 บาท(10หน่อขึ้นไปราคาต่อรองได้ค่ะ)

7.กล้วยไข่พระตะบอง หน่อละ 50 บาท

ประเภทบัว

1.ดอกบัวไหว้พระสีขาว-สีชมพู ดอกละ 4-5 บาท

1.ใบบัวหลวง ใบละ 4-5 บาท

สามารถรับสินค้าได้ที่

1.อ้อมน้อย สมุทรสาคร

2.อู่ทอง สุพรรณบุรี

3.อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

3.อนุสาวรีย์ชัยสมรภูิมิ

สินค้าบางตัวราคาไม่แน่นอนโทรสอบถามเพิ่มเติม 089-1710545 คุณสุกัลยา

Email : thaicentralgarden@gmail.com

แสดงความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.