ไม้ตัดใบ

งานวิจัยเพื่อการสนับสนุนการผลิตเชิงธุรกิจไม้ใบประดับเพื่อการส่งออกของไทย ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน ร่วมกับ สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย “จัดทำงานวิจัยเพื่อการสนับสนุนการผลิตเชิงธุรกิจ”

ไม้ใบประดับ Foliage Plant

ใบไม้สวยๆไม่เพียงช่วยเยียวยาโลก ด้วยการดูดซับ CO2 ช่วยลดโลกร้อนหากการปลูกในบ้าน ในอาคาร พืชหลายชนิดยังสามารถลดสารพิษที่ปลดปล่อยออกมาจากเฟอร์นิเจอร์ หรือวัสดุอปกรณ์สำนักงานได้อีกด้วย สุขภาพกายที่ดีจากลงแรงปลูกเลี้ยงและสุขภาพจิตที่เบิกบานจากการได้ใกล้ชิด ธรรมชาติทำให้พืชกลุ่มนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นทุกวัน

ฟิโลฯมรกตแดง ไม้ตัดใบและไม้ประดับ

ฟิโลฯมรกตแดง ไม้ตัดใบและไม้ประดับ

กระแสนิยมของตลาดต่างประเทศในช่วงนี้คือ ไม้ประดับเขตร้อน ซึ่งมีรูปทรงต้น ใบ สวยงามแปลกตา มีความคงทนในการวางประดับ นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศไทย ที่เราสามารถปลูกไม้ประดับที่มีศักยภาพสูงเหล่านี้ได้ดีหากควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพ สามารถสร้างธุรกิจเกษตร ที่สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ผู้คนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศกันเลยทีเดียว

รูปแบบในการซื้อขาย

Finished plant คือไม้กระถางที่พร้อมใช้งาน เมื่อถึงประเทศปลายทาง โดยอาจพักให้ฟื้นตัวเล็กน้อย หรือตกแต่งริดใบส่วนมากขนส่งทางเรือ ซึ่งสภาพแวดล้อมและระยะเวลาในการขนส่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพและความสวย งาม Young plant material ซึ่งอาจเป็นต้นขนาดเล็ก (young plant) ซึ่งต้องไปปลูกต่ออีกระยะหนึ่งก่อนจำหน่าย หรือ กิ่งชำ ท่อนพันธุ์ (Cutting) หรือ ต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ(in vitro cultures) ที่ต้องมี Nusery ปลูกเลี้ยงรองรับทั้งนี้ รูปแบบที่ต้องใช้ฝีมือ เช่น สานถัก ตัดแต่ง จัดราก เสียบยอด ติดตา จะสร้างสรรค์ไม้ประดับเดิมๆ ในรูปแบบใหม่ๆ ให้ตลาด ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน

นอกจากการพัฒนาพันธุ์แล้ว ควรเน้นในเรื่อง การผลิตอย่างมีคุณภาพ ผลิตอย่างเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวขณะขนส่งในคอนเทนเนอร์ทางเรือเพื่อไปยังประเทศปลายทางการศึกษาความสามารถในการช่วยลด CO2 ของใบพืช ในระดับทรงพุ่ม Canopy Photosynthesis หรือความสามารถในการดูดซับสารพิษต่างๆ ก็ชวยเพิ่มมูลค่าของไม้ใบเขตร้อนได้ดีด้วย เล็งเห็นถึงศักยภาพของพืชกลุ่มนี้ ที่ผ่านมา ภาควิชาพืชสวน ม.เกษฐตรศาสตร์โดย พูนทรัพย์ และคณะ รวมทั้งนิสิตพืชสวนที่มีความสนใจ ได้ศึกษาในเบื้องต้นไว้บ้าง โดยหลายเรื่องได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปลูกให้เข้าศึกษาในสวนที่ผลิตจริง เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

อย่างไรก็ตาม เพื่อรองรับโอกาสที่จะเกิดจากการปรับเปลี่ยนเสนทางขนส่งทางเรือที่สั้นลง (จากท่าเรือน้ำลึกที่เมืองทวาย ประเทศพม่า) ที่จะทำให้ สินค้าเกษตรไทยในอนาคตเข้าถึงตลาดยุโรปที่มีกำลังซื้อสูงมีมากขึ้น จึงต้องมีงานวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาทั้งการผลิตให้ได้คุณภาพมากขึ้น และการรักษาคุณภาพขณะขนส่งอย่างเพียงพอ เพราะนอกจากจะพัฒนาระบบผลิตเพื่อส่งออกของไทยแล้วยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าเกษตรที่มีการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพโดยมีงานวิจัยที่น่าเชิ่อถือรองรับอีกด้วย เนื่องจากการผลิตเพื่อส่งออกของไทยต่อไปจะเป็นไปเพื่อคุณภาพมากกว่าเพื่อปริมาณเพื่อให้แข่งขันได้กับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนทีี่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า

https://i0.wp.com/udomgarden.com/wp-content/uploads/2012/11/viewer2.png?resize=650%2C650

เล็บครุฑโชค

เล็บครุฑโชค

เล็บครุฑโชคไม้ตัดใบตัวใหม่ล่าสุดในตระกูลเล็บครุฑผักชี มีใบห่อคล้ายถ้วย

กระถาง 4นิ้ว ต้นสูง 7-10 ซม.

100ต้น  ราคา  40บาท   500ต้น   ราคา  28 บาท   1,000ต้น  ราคา  25 บาท

ใบไขว่ กระถาง  4นิ้ว

100ต้น   ราคา 50 บาท   500ต้น  ราคา  48 บาท  1,000ต้น   ราคา   45 บาท

ใบไขว่ กระถาง 6 นิ้ว

100ต้น   ราคา 90 บาท  500ต้น  ราคา  88 บาท  1,000 ต้น   ราคา  85บาท

 

นางพญาปีกเหล็ก

นางพญาปีกเหล็ก

นางพญาปีกเหล็ก กระถาง 4 นิ้ว

100ต้น  ราคา 45 บาท   500ต้น ราคา  43บาท  1,000ต้น  ราคา  40 บาท

นางพญาปีกเหล็ก กระถาง 6 นิ้ว

100ต้น  ราคา 60 บาท   500ต้น ราคา58 บาท    1,000ต้น  ราคา 55บาท

 

หน้าวัวใบดำ กระถาง 6 นิ้ว

100ต้น  ราคา 90 บาท   500ต้น  ราคา 88 บาท   1,000ต้น  ราคา85 บาท

 

ฟิโลเดรนดรอนซุปเปอร์ซีลุ่ม(ใบมะละกอ)

ฟิโลเดรนดรอนซุปเปอร์ซีลุ่ม(ใบมะละกอ)

ซุปเปอร์ซีลุ่ม กระถาง 4 นิ้ว

100ต้น  ราคา 235 บาท  500ต้น ราคา  233 บาท   1,000ต้น ราคา  230 บาท

 

ฟิโลฯ มอนสเตอร่าไจแอนท์

ต้นสูง 7-10 ซม. มี2ใบ เพาะในถาดหลุม 1ถาดมี105หลุม

100-400ต้น ราคา 20 บาท  500ต้น ราคา 17 บาท  1,000ต้น ราคา 15 บาท

มอนสเตร่าไจแอ้นท์ กระถาง4นิ้ว ราคา32บาท

มอนสเตร่าไจแอ้นท์

ฟิโลฯ มอนสเตอร่าไจแอนท์

100-400ต้น ราคา 32บาท  500ต้นขึ้นไป ราคา 30บาท 

มอนสเตอร่า

แปลงปลูกมอนสเตอร่า

รายละเอียดเพิ่มเติม ไม้ใบไม้ตัดใบ http://everysale.thaicentralgarden.com

แสดงความเห็น