พาวเวอร์(Power) กรดอะมิโน ฮอร์โมนป้องกันผลร่วง ดอกร่วง

ฮอร์โมนป้องกันผลร่วง กรดอะมิโน น้ำตาลทางด่วนของพืช คุณสมบัติช่วยแก้ปัญหาไม้ผลไม่ติดดอกติดผล ผลร่วง ดอกร่วง บำรุงต้น เนื่องจากอากาศแปรปรวน ต้นไม้ขาดธาตุอาหาร ฮอร์โมนขั้วเหนียวดีที่สุด ปลอดภัยกับผู้ใช้

ฮอร์โมนป้องกันผลร่วง ดอกร่วง ฮอร์โมนขั้วเหนียว

การปลูกพืชทุกชนิด ผู้ปลูกย่อมหวังผลผลิตที่จะได้จากการเก็บเกี่ยว จำนวนมากๆเสมอ หากไม้ผลไม่ติดดอกติดผล ผลร่วง ดอกร่วง การใช้ฮอร์โมนขั้วเหนียว ตัวช่วยที่มีประสิทธ์ภาพที่ดีที่สุดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ที่จะทำให้พืชผลทุกชนิดติดดอก ติดผลได้จำนวนมากสมความตั้งใจ เกษตรกรหลายท่านมักประสบปัญหาเรื่องพืชผลทางการเกษตรดอกผลร่วง

ฮอร์โมนขั้วเหนียว "พาวเวอร์" power hortmont ฮอร์โมนป้องกันผลร่วง ดอกร่วง

ฮอร์โมนขั้วเหนียว “พาวเวอร์” power hortmont ป้องกันผลดอกร่วง

ไม้ผลไม่ติดดอกติดผล ผลร่วง ดอกร่วง มีแต่ใบ ต้องแก้ไขอย่างไร

ปัญหาของพืชไม้ผล ไม้ไร่ ที่เกิดขึ้นบ่อยๆมักจะเป็นการที่พืชออกดอกแล้วไม่ติดผล ดอกร่วงง่าย ออกดอกแล้วเกสรตัวผู้ผสมกับเกสรตัวเมียแล้วไม่ค่อยติดผล หรือติดผลแล้วขั้วก็หลุดร่วงง่าย หากเป็นไม้ดอก ก็อาจจะมีแต่ใบจำนวนมากไม่ค่อยมีดอก ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกษตรกรก็ควรต้องแก้ไขด้วยวิธีการดังนี้คือ

 1. ให้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด เป็นสิ่งแรกๆที่ผู้ปลูก/เกษตรกรจำเป็นต้องเรียนรู้ว่าพืชในแต่ละชนิดต้องการปุ๋ยอะไร ควรใส่หรือควรให้ในช่วงเวลาใดที่เหมาะสม ในปริมาณเท่าใด เพราะในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโตพืชแต่ละชนิดความต้องการไม่เหมือนกัน เพื่อให้พืชได้รับอย่างตรงตามความต้องการ พืชที่ปลูกจึงจะเจริญงอกงามให้พืชผล ไม่มีแต่ใบ
 2. ให้น้ำที่พอเหมาะ ในพืชแต่ละชนิดต้องการน้ำมากน้อยแตกต่างกัน และชอบความชื้นไม่เท่ากัน บางชนิดชอบน้ำมากๆ บางชนิดไม่ชอบน้ำดังนั้นจึงต้องมีความจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงการให้น้ำปริมาณที่ถูกต้อง ถูกเวลาเช่น ไม่ควรให้น้ำตอนกลางคืน เพราะดินจะเกิดความชื้น ทำให้รากของพืช ดูดธาตุไนโตรเจนที่มากับน้ำมากจนเกินไป ก็จะทำให้พืชมีแต่ใบไม่มีดอก หรือหากพืชออกดอกแล้ว การให้น้ำต้องระมัดระวังไม่ควรให้น้ำถูกดอก เพราะน้ำจะทำให้เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียผสมกันยากขึ้น ทำให้ติดผลได้น้อย
 3. ต้องปลูกในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยในพืชแต่ละชนิดก็ต้องการสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน เช่นหากเราปลูกพืชที่ต้องการแสงแดดจัดๆแต่กลับนำไปไว้ในที่โดนแสงแดดรำไร ก็จะทำให้พืชไม่เติบโตหรือไม่ออกดอก ดังนั้นต้องศึกษาว่าพืชที่จะปลูก ชอบสภาพแวดล้อมหรืออุณหภูมิอย่างไร ถ้ามีการจัดการอย่างเหมาะสมก็จะช่วยให้พืช ออกดอกติดผลได้ตามต้องการ
 4. ช่วยตัดแต่งยอด พืชบางชนิดต้องมีการตัดแต่งยอด หรือตัดแต่งใบออกไปบ้าง จากนั้นก็ควรมีการบำรุงด้วยสารอาหาร พวกฮอร์โมนพืชที่เหมาะสมหรือให้สารอาหารเสริมประเภท โปรแตสเซียม ฟอสฟอรัส พืชก็จะออกดอกให้ผลได้ดีขึ้น
 5. ช่วยให้เกสรผสมกันแทนธรรมชาติ ผู้ปลูกต้องรู้จักใช้แรงคนมาช่วยให้เกสรตัวผู้และตัวเมียผสมกัน แทนผึ้งหรือแมลงที่มีตามธรรมชาติบ้าง เพื่อให้การผสมทำได้มากขึ้น เพราะถ้ารอผึ้งหรือ แมลงเพียงอย่างเดียว ก็อาจไม่เพียงพอ
 6. ใช้ปุ๋ยยาฮอร์โมนธาตุอาหารเสริม ธาตุอาหารรอง เช่น ปุ๋ย ยา ฮอร์โมนป้องกันผลร่วง หรือที่นิยมเรียกทั่วไปของเกษตรกรว่า”ฮอร์โมนขั้วเหนียว”เป็นตัวช่วยเสริมที่ดี มีประสิทธ์ภาพที่สุด ช่วยบำรุงให้พืชแข็งแรง เกสรของพืชจะผสมกันได้ง่าย ดอกและผลอ่อนจะมีขั้วเหนียวไม่หลุดร่วง พืชจะติดผลได้มากขึ้น ผลที่ได้จะมีน้ำหนักดี ไม่ช้ำง่าย

ฮอร์โมนขั้วเหนียวคืออะไร

ยา ฮอร์โมนป้องกันผลร่วง ชื่อสามัญว่า จิบเบอเรลลิกแอซิด เป็นสารฮอร์โมนสำหรับพืช ใช้ฉีดพ่นเสริมช่วยให้พืชที่ไม่ติดดอก ดอกไม่สมบูรณ์เพศ เมื่อติดผลแล้วผลหลุดร่วง ให้กลับมาติดดอกง่าย ดอกสมบูรณ์ ดอกและผลจะแข็งแรงไม่หลุดร่วงจากขั้วง่ายๆ ทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิม ผลผลิตที่ได้มีน้ำหนักดี ผิวของผลไม่ช้ำง่าย ยืดอายุการเก็บเกี่ยวให้นานขึ้น

ฮอร์โมนขั้วเหนียว ยาฮอร์โมนป้องกันผลร่วง มีคุณสมบัติอะไร

 1. เป็นสารละลายกับน้ำ ทำให้พืชดูดซึมนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายทันที หรือเรียกง่ายๆว่า “น้ำตาลทางด่วน”
 2. หากใช้ฮอร์โมนขั้วเหนียวในช่วงติดดอกและดอกใกล้โรย จะช่วยให้ละอองเกสรตัวผู้แข็งแรง ดอกมีความสมบูรณ์ เพิ่มปริมาณดอก ช่วยให้ก้านดอกยาว ทำให้ผสมกับเกสรตัวเมียแล้วติดดี ติดผลได้ง่ายและได้จำนวนผลมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยขยายขนาดผลให้ใหญ่ขึ้น ช่วยทำให้ขั้วของดอกและขั้วของผลเหนียว ดอกและผลอ่อนไม่หลุดร่วงง่ายๆ เป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้พืชแข็งแรง
 3. ในไม้ที่ให้ผล จะช่วยให้ผลสมบูรณ์ขึ้น ทำให้ผลไม่ร่วง ผิวของผลแข็งแรง ไม่แตกง่าย เป็นผลดีกับการขนส่งเพราะผลจะไม่ช้ำง่ายๆ ไม่มีปัญหาเนื้อฟ่าม ช่วยให้มีน้ำหนักดี ไม่หาย
 4. ในผักประเภทกินใบและไม้ผล จะช่วยยืดอายุการเก็บเกี่ยวได้อีกด้วย

ฮอร์โมนขั้วเหนียว สามารถใช้อะไรแทนได้

ฮอร์โมนขั้วเหนียวเกษตรกรสามารถผลิตขึ้นเองได้ หากมีวัสดุจากธรรมชาติอยู่แล้ว ด้วยการทำฮอร์โมนขั้วเหนียวจากการหมักหัวปลี(จุลินทรีย์ขั้วเหนียว)แทนก็ได้ ซึ่งก็จะช่วยแก้ปัญหาและช่วยให้ติดดอก ติดผลดีกับพืชประเภทไม้ผล เช่นลำไย มะเขือ มะนาว ลองกอง มะม่วง ทุเรียน ไม้ดอกไม้ประดับได้เช่นกัน แต่ถ้าจะให้สะดวก และแก้ปัญหาได้แน่นอนก็ควรเป็นฮอร์โมนขั้วเหนียวสำเร็จรูปจะดีที่สุด

สารจับใบ ที่ดีที่สุด ต้องใช้ได้ผลจริง

สารจับใบ ที่ดีที่สุด ต้องใช้ได้ผลจริงและลดการสิ้นเปลืองปุ๋ยยา

ฮอร์โมนขั้วเหนียวใช้ได้กับพืชผลอะไรบ้างและวิธีใช้อย่างไร

ยาป้องกันดอกร่วง ผลร่วง “พาวเวอร์”เป็นฮอร์โมนที่สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด เช่น ไม้ผล ไม้ดอกทุกชนิด โดยการนำมาผสมกับสารจับใบทุกครั้ง เพื่อลดการสิ้นเปลืองปุ๋ยยาฮอร์โมน

 1. ใช้กับไม้ผล เช่น ทุเรียน ส้ม ส้มโอ มะม่วง มะนาว ลิ้นจี่ ชมพู่ ลำไย เงาะ องุ่น ฯลฯ
 • หากต้องการยืดช่อผล ควรพ่นขณะที่ช่อยาว พ่นทั้งต้น ในวันที่อากาศไม่ร้อนหรือแห้งจัด โดยให้ผสมในอัตรา 10-20 ซีซี/ น้ำ 20 ลิตร
 • หากเป็นการเพิ่มขนาดของผล ใช้จุ่มหรือพ่นให้ทั่วช่อผลหลังจากที่ให้ดอกบานประมาณ 15 วัน ในอัตรา 5-20 ซีซี
 1. ใช้กับพืชผักให้ผล เช่น แตงโม พริก มะเขือ มะเขือเทศ แตงกวา ฟัก แฟง ฟักทอง ฯลฯ โดยให้ฉีดพ่นตั้งแต่ระยะที่พืชจะออกดอกจนถึงระยะที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวผลผลิตในอัตรา 10-15 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ทุกๆ 10-15 วัน
 2. ใช้กับพืชไร่ พืชตระกูลถั่ว เช่น ข้าวโพด งา ข้าวฟ่าง มันสำปะหลัง มันหัว ฯลฯ ใช้ฉีดพ่นให้ทั่วในระยะก่อนที่พืชจะออกดอกหรือลงหัว จนถึงระยะที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยใช้ในอัตรา 10-20 ซีซี/น้ำ 20ลิตร ทุกๆ 15 วัน
 3. ใช้กับผัก ผักกินใบต่างๆ เช่น ผักคะน้า กะหล่ำปลี หน่อไม้ฝรั่ง ฯลฯ ใช้ฉีดพ่นหลังการย้ายต้นอ่อน ย้ายกล้า ไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต ในอัตรา 5-10 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ทุกๆ 10-15 วัน
 4. ใช้กับพืชลงหัว เช่นหัวไชเท้า มันฝรั่ง ผักกาดหัว มันเทศ กระเทียม หอมแดง มันแกว ฯลฯ โดยให้เริ่มฉีดพ่นตั้งแต่พืชเริ่มลงหัวได้จนถึงระยะใกล้เก็บเกี่ยวในอัตรา 15-20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ทุกๆ 7-15 วัน
 5. ใช้กับไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้ เบญจมาศ กุหลาบ ดาวเรือง เยอรบีร่า มะลิ คาร์เนชั่น หรือไม้ดอกประเภทอื่นๆต่างจากนี้ก็ได้ โดยให้ใช้ฮอร์โมนขั้วเหนียวฉีดพ่นในระยะที่พืชกำลังเจริญเติบโต จนถึงระยะที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ได้ ในอัตรา 10-20ซีซี/20 ลิตร ทุกๆ 7-15 วัน

หมายเหตุ: ใช้ร่วมกับสารจับใบ ใช้ระยะช่วงดอกโรยและติดผลแล้ว

ขายยาป้องกันผลดอกร่วง “พาวเวอร์” (Power)ฮอร์โมนขั้วเหนียว

ยาฮอร์โมนบำรุงต้น ดอก ผลและใบ ฮอร์โมนขั้วเหนียว นับเป็นตัวช่วยชั้นดีเยี่ยมที่จะช่วยให้หมดปัญหา ดอกและผลหลุดร่วงง่าย ช่วยเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี การนำยาฮอร์โมนลดการผลดอกหลุดร่วงควรผสมด้วยสารจับใบ(เซฟ SAVE)ทุกครั้ง

ยาฮอร์โมนคั่วเหนียว พาวเวอร์ ลดการหลุดร่วงดอกและผล

ยาฮอร์โมนคั่วเหนียว พาวเวอร์ ลดการหลุดร่วงดอกและผล

ติดต่อสั่งซื้อ ปุ๋ยยาฮอร์โมนธาตุอาหารเสริม ฮอร์โมนป้องกันดอกผลร่วง

ต้องการปุ๋ยยาฮอร์โมนหรือธาตุอาหารเสริมบำรุงต้นไม้ของท่าน เพื่อลดการหลุมร่วงของดอกและผล เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับต้นพืชและสร้างความต้านทานให้พืช ข้อมูลเพิ่มเติม ฮอร์โมนป้องกันดอกและผลร่วง>> https://everysale.thaicentralgarden.com/

บริษัท อกรีมาร์ท จำกัด
802/792 หมู่12 ต.คูคด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทร. 0923794398

ไลน์ไอดี: @sukanyathaig

เพิ่มเพื่อน