ปุ๋ยและยาฮอร์โมนพืช

สารจับใบ ช่วยยืดอายุการออกฤทธิ์ ตัวยาจับติดใบแน่นทนนาน ทนการต่อชะล้างของน้ ฝน ลด แดด ช่วยกระจายตัวยาไม่ติดหัวฉีด พาสาร ปุ๋ย ฮอร์โมนต่างๆแทรกซึมได้เร็ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สารจับใบ

สารจับใบ

 

สารเร่งทางใบ ช่วยให้ดูดซึมสารอาหารได้เร็ว ทำให้พืชเจริญเติบโต แตกกิ่งก้านใหม่ ทำให้ใบใหญ่สมบูรณ์เขียวเข้ม เร่งการออดดอก ทำให้ผลิใหญ่ ใช้ได้กับพืชทุกชนิดทุกระยะการเจริญเติบโต ช่วยปรับสภาพน้ำ เพิ่มความสมบูรณืให้ดิน อ่านละเอียดเพิ่มเติม

สารเร่งทางใบ

ปุ๋ยจุลทรีย์ช่วยเร่งทางใบ ช่วยให้ใบใหญ่ เชียวเข้ม เร่งการติดดอกติผล

ธาตุอาหารเสริมพืช ช่วยเพิ่มความแข็งแรง ทำให้ใบเขียวเข้มสมบูรณ์ แก้ปัญหาสำหรับพืชที่ขาดสารอาหาร เช่นขอบใบไหม้ ใบเล็กไม่เขียวสด ต้นแคระแกนไม่สมบูรณ์ ช่วยเร่งให้แตกใบแตกยอด ลำต้นสมบูรณ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สารเร่งแตกใบใหม่

เร่งแตกตา ติดดอก ติดผล

 

สารเร่งแตกตาดอกไว ทำให้ดอกใหญ่สมบูรณ์ ติดผลง่าย ต้นไม้ไม่โทรม ทำให้ผลมีขนาดใหญ่สมบูรณืคุณภาพดี ช่วยให้ระยยรากแข็งแรง

สาหร่ายทะเลสูตรเข้มข้น

เร่งแตกตา ติดดอก ติดผล

ธาตุอาหารเสริมช่วย ลด สารไนเตรทไม่ให้ตกค้างค้างในพืช ช่วยสังเคราะห์โปรตีนเสริมสร้างเนื้อเยื่อพืช โดยเฉพาะพืชที่มีเนื้อเยื่อไย เช่น สัปรด สร้างความสมบูรณ์ให้ผลผลิตมีขนาดผลใหญ่สมบูรณ์ ได้น้ำหนักดี

ลด สารไนเตรทไม่ให้เหลือตกค้างในพืช

ช่วยสังเคราะห์โปรตีนเสริมสร้างเนื้อเยื่อพืช