ท่องเที่ยว

เที่ยวชมธรรมชาติ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร หาความรู้ อยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อค้นคว้าหาความรู้ในการทำเกตร อยากเปิดตา เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวเอง อยากแนะไป ศูนย์เพาะพันธ์ไม้

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือการเปิดโลกใหม่ของคนเกษตร

วันหยุด วันว่างของพวกเราไปท่องเที่ยว ชมสวน ชมธรรมชาติักันดีกว่า นั่งอยู่กับบ้านก็เหมือนไม่เปิดตาตัวเองให้กว้าง เหมือนคนตาบอด ถ้าเราได้มีโอกาศท่องเที่ยวทั่วไทย ไม่ว่าจะไปเที่ยวเชิงเกษตรหรือท่องเที่ยวทั่วๆไป เราก็ได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ แต่ส่วนตัวเราเองเราชอบเที่ยวเชิงเกษตรมากกว่า เพราะเราสนใจเรื่องเกษตร..ฮ่าฮ่าฮ่า…

ดังนั้นแล้วเราจะเน้นท่องเที่ยวเชิงเกษตรมากกว่า การเดินทางท่องเที่ยวทั่วไป เพราะเวปเราเป็นเวปคนเกษตร ดังนั้นแล้วเวลาที่เราไปเที่ยวหาแหล่งความรู้ใหม่ๆมา เราจะนำเล่าให้สมาชิกเวปได้อ่านได้ชมกันจ้า……

แสดงความเห็น