ขายกิ่งพันธุ์ ส้มโอไร้เมล็ด ไต้หวัน เนื้อแน่นอร่อย

ส้มโอไร้เมล็ด ไต้หวัน “ข้อเด่น”ปลูกกง่ายให้ผลผลิตเร็ว ออกลูกดกผลใหญ่ เนื้อกุ้งแน่นไม่แฉะน้ำ รสชาติฉ่ำหวานแอบเปรี้ยวนิดๆสีสันสวยสด อยากกินต้องปลูก“ส้มโอไต้หวัน”

ส้มโอไร้เมล็ด “ส้มโอจินซิง” ปลูกง่ายออกลูกเร็ว

ส้มโอ เป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติอร่อย ที่นิยมชมชอบรับประทานกันมากมายทั้งในและนอกประเทศ เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยอีกชนิดหนึ่ง ส้มโอมีหลายสายพันธุ์ แต่ละพันธุ์จะมีจุดเด่นแตกต่างกันออกไปเช่น

วันนี้อยากจะแนะนำให้ท่านได้รู้จัก “ส้มโอไร้เมล็ดไต้หวัน” เป็นส้มโอที่แสนอร่อยอีกสายพันธุ์หนึ่ง

ลักษณะผลส้มโอ”ไร้เมล็ดไต้หวันไต้หวัน”

มีเอกลักษณ์เด่นที่แตกต่าง จากส้มโอสายพันธุ์อื่น คือ ผลคล้ายน้ำเต้า มีเนื้อกุ้งที่แน่นและแห้ง เรียงแถวกันเป็นระเบียบ ไม่แฉะน้ำ แต่รสชาติฉ่ำหวาน แอบออกรสเปรี้ยวปนมานิดๆ เนื้อกรอบไม่เเข็งกระด้างแกะกินไม่ติดมือ สีสวยสด รสชาติดี น่ารับประทานมาก

ส้มโอไร้เมล็ดลักษณะเด่น ติดลูกดกออกผลทั้งปี

ต้นส้มโอไร้เมล็ด“สายพันธุ์นี้ มีข้อดีหลายอย่างที่ส้มโอพันธุ์อื่นไม่มี คือ ให้ผลเร็ว ผลดก ผลผลิตออกผลเกือบตลอดทั้งปี ผลแก่ที่เก็บจากต้น สามารถกินได้เลย โดยจะมีรสหวานอร่อย ไม่มีขม ไม่ต้องรอให้ลืมต้นเหมือนพันธุ์ทั่วๆไป

พันธุ์ส้มโอไร้เมล็ด เป็นที่นิยมของตลาดของคนกิน

จะนำไปฝากญาติสนิทมิตรสหายก็ดีค่ะ และส้มโอพันธุ์นี้มีความโดดเด่นที่ รสหวานมากกว่าสายพันธุ์อื่นๆ ไม่มีเมล็ดหรือไร้เมล็ดในเนื้อส้มโอนั้นเอง จึงเป็นที่ชื่นชอบของผู้ปลูกและผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

การปลูกส้มโอไร้เมล็ด จินซิงไต้หวัน

สามารถปลูกได้ทุกที่ ในดินทั่วไป ดินและน้ำต้องมีความชุ่มชื้น ถ้าขาดน้ำเนื้อส้มโอจะไม่อร่อยและเนื้อกุ้งจะฝ่อไม่แน่น

 • ระยะห่างการปลูกต่อต้นควรห่างกันประมาณ 6 เมตรกำลังดี ขุดหลุมกว้างพอประมาณ 50×60 เซ็นติเมตร
 • นำต้นกล้าส้มโอไร้เมล็ดลงหลุม ที่รองด้วยปุ๋ยคอกต่างๆ เช่น ขี้วัว เศษหญ้าหมักแห้ง ขี้หมูแห้ง เป็นต้น
 • กลบดินถึงโคนต้น ไม่ต้องกลบดินจนมิดหลุมส้มโอ เพื่อต้นส้มโอจะได้มีอ๊อกซิเจนระบายอากาศได้ดี ทำให้รากส้มโอแข็งแรงหากินธาตุอาหารได้ดี
 • รดน้ำให้ชุ่ม วันละ 1 ครั้ง ในช่วงที่ปลูกต้นส้มโอใหม่ๆ
 • การดูแลควรใส่ปุ๋ยคอกเดือนเว้นเดือนและให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ต้นส้มโอมีคุณภาพให้ผลผลิตที่ดี
 • ใส่เกลือ กลากเกลือเพิ่มความหวาน ในอัตราที่เหมาะสม
 • ถ้าดินเป็นกรดหรือเป็นด่าง ดินแข็งเป็นดาน ควรใส่สารปรับสภาพดิน เพื่อทำให้ดินร่วน ซุย เพราะส้มโอไม่ชอบดินที่อุ้มน้ำหรือดินแฉะ เพราะจะทำให้ต้นส้มโอเกิดโรคโคนเน่าและรากเน่าได้

การดูแลรักษาต้นส้มโอไร้เมล็ดไต้หวัน

การใส่ปุ๋ยส้มโอ

การให้ปุ๋ยส้มโอ เมื่อปลูกส้มโอไร้เมล็ดระยะแรก ควรใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 เมื่อส้มโอเข้าสูปีที่ 2 หรือพบว่าต้นสมบูรณ์ดีแล้ว ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 เมื่อส้มโอเริ่มออกดอกให้ใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 ในช่วงระหว่างที่ส้มโอปลูกใหม่ๆ ควรให้ปุ๋ยทางใบด้วยครับ โดยการฉีดพ่นฮอร์โมนธาตุอาหารเสริม เพื่อต้นส้มโอจะได้รับอาหารทั้ง 2 ทาง  คือทางใบและทางราก การให้ธาตุอาหารเสริมส้มโอเป็นประจำจะทำให้ต้นส้มโอสมบูรณ์ โดยใช้ฮอร์โมนธาตอาหารเสริมผสมกับสารจับใบ เพื่อลดการสิ้นเปลืองของฮอร์โมนและยังทำให้ยาฮอร์โมนติดแน่นที่ใบส้มได้ดี ฝนตกปุ๋ยฮอร์โมนไม่หล่นหายจากใบ เมื่อผลออกมาจะค่อนใหญ่รวมถึงลดการหลุดร่วงของดอกและผล ถ้าต้นส้มโอไร้เมล็ดไต้หวัดไม่สมบูรณ์เมื่อผลส้มโอหรือดอกส้มโอออกมาแล้วก็จะหลุดร่วง ซึ่งทำให้เกิดความเสียหาย

10 โรคในส้มโอ ที่ควรเฝ้าระวัง

โรคในส้มโอส่วนใหญ่จะเป้นเชื้อราต่างๆ ซึ่งถ้าเกษตกรผู้ปลูกส้มโอไม่หมั่นเฝ้าระวัง เชื้อราในส้มโอต่างๆ จะทำลายต้นและใบส้มโอเสียหาย เชื้อราที่เกิดในส้มโอ เช่น

 • 1. โรครากเน่า โคนเน่าในส้มโอ ส่วนใหญ่มักเกิดการระบาดกับต้นส้มโอที่ปลูกแล้วระบายน้ำไม่ดี ดินแฉะ จึงทำให้รากส้มโอเน่า
 • 2. โรคยางไหลในส้มโอ เกิดจากกิ่งส้มโอมีแผล เนื่องจากแมลงกัดแทะหรือกิ่งส้มโอเสียสีกัน ทำให้เป็นโรคยางไหล โดยจะมียางไหลออกมาทางกิ่งและทำให้กิ่งส้มโอแห้งเหมือนกับส้มโอขาดน้ำ บางคนเรียกว่า”โรคกิ่งแห้ง” เป็นต้น
 • 3. โรคแคงเกอร์ หรือโรคขี้กลากในส้มโอ ซึ่งเป็นเชื้อราตัวร้ายที่สำคัญในส้มโอ จะมีลักษณะเกาะติดกับลำต้นส้มโอ มีลักษณะเป็นขี้กลาก และถ้าเกิดขึ้นที่ใบส้มโอ จะมีลักษณะเป็นจุดเหลือง
 • 4. โรคราดำในส้มโอ สาเหตุเพราะมีแมลงฉี่รดใบส้มโอ เช่น แมลงจักจั่น จะมีลักษณะเป็นยางเหนียวและเมื่อแห้งแล้วจะทำให้เป็นแผ่นปื้นสีดำ
 • 5. โรคราสีชมพูในส้มโอ มีลักษณะเป็นสีขาวชมพู จะระบาดมากในสวนส้มที่ไม่ค่อยได้ฉีดยาป้องกันเชื้อราและมีหญ้ารก รวมถึงไม่ได้มีการตัดแต่งกิ่งส้มโอโดยปล่อยให้ต้นส้มโอมีใบหรือกิ่งหนาทึบ ซึ่งสาเหตุมาจากสภาพอากาศชื้นมากเกินไปในสวนส้มโอ
 • 6. โรคใบแก้วในส้ม โอ สาเหตุเพราะต้นส้มโอขาดธาตสังกะสี วิธีแก้ปรับปรุงสภาพดิน ให้ธาตุอาหารเสริมเช่น ธาตุสังกะสี ฉีดพ่นทางใบและทางราก
 • 7. โรคแสคป (Scap) ในส้ม โอ มีลักษณะเป็นแผลขลุขระ คล้ายขี้กลากเหมือนกับโรคแคงเคอร์ วิธีแก้ไขโดยการฉีดสารเคมีแมนโคแซป ในอัตราที่เข้มข้น 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
 • 8. โรคกรีนนิ่ง ใบเหลืองต้นโทรมในส้มโอ เชื้อราไวรัสชนิดนี้ส่วนใหญ่ระบาดในช่วงทีมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง จากใบส้มสีเขียวเมื่อเชื้อราระบาดจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ใบส้มแข็ง
 • 9. โรคทริสเตซ่าในส้มโอ เมื่อเกิดขึ้นกับส้มโอ จะมีลักษณะใบหงิกบิดเบี้ยวผิดรูปทรงจากเดิม สีใบเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดง มีร่องหลุมเล็กๆที่ใบส้ม สาเหตุเนื่องจากเพลียไฟ แมลงวีขาวเป็นตัวพาหะนำโรคนี้เข้ามา วิธีป้องกัน ต้องฉีดพ่นยาไล่แมลงกลุ่มนี้เป็นประจำ
 • 10. โรคใบจุดหรือโรคแอนแทรคโนสในส้มโอ โรคใบจุดเป็นเชื้อราที่ความเสียกับส้ม ถ้าเกิดระบาดในใบส้มโอ จะทำให้ใบส้มโอแก่เร็วและใบแห้งใบไหม้ตามขอบใบ ส่วนใหญ่มักเกิดกับใบอ่อนของส้มโอ วิธีป้องกันให้ฉีดสารคาเบนดาซิมหรือสารโพคลอราช หรือจะใช้ทั้ง 2 ชนิดผสมรวมกันก็ได้

ข้อมูลอ้างอิง กรมวิชาการเกษตร https://www.egov.go.th/th/government-agency/228/

วิธีป้องกันโรครา ในส้มโอ ที่ดีที่สุด

โรคเชื้อราในส้มโอมีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเชื้อราระบาดในส้ม วิธีที่ป้องกันเชื้อราในส้มโอได้ที่สุดคือ การทำให้สวนสะอาดปราศจากกิ่งไม้แห้งหรือเศษหญ้า อย่าให้สวนส้มโอมีหญ้าขึ้นรกหรือมีกิ่งไม้ผุ รวมถึงแมลงศัตรูพืชต่างๆ เพราะโรคเชื้อราจะมากับสภาพอากาศ โดยเฉพาะเมื่อมีสภาพอากาศชื้นหรือมีฝนตก วิธีป้องกันโดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อราและยาไล่แมลง อย่างต่ำ 7-10 วันต่อครั้ง ถ้าท่านปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำ โอกาสโรคราและแมลงต่างๆ ที่เป็นศัตรูกับต้นส้มโอก็จะน้อยลง

ข้อควรระวังการปลูกส้มโอไร้เมล็ด

 • เมื่อต้นสมโอแตกใบอ่อน ควรฉีดยาป้องกัน แมลงปากดูดหรือหนอนชอนใบ เช่นสาไซเพอร์เมทริล35 หรือสารชีวภาพเพื่อไล่แมลง เพราะพวกหนอนชอนใบจะชอบมาวางไข่และดูดน้ำเลี้ยงใบอ่อนของส้มโอ
 • ฉีดยาป้องกันโรคเชื้อรา เช่น โรคแคงเกอร์ โรครากเน่า ควรฉีดพ่นเป็นประจำ ซึ่งจะทำให้ต้นส้มโอไร้เมล็ดไต้หวันของคุณเติบโตได้เร็วและออกผลให้ได้กินไว

พันธุ์ส้มโอไร้เมล็ดรสชาติหวาน ต้องหากิ่งพันธุ์มาปลูก

เมื่อคิดอยากปลูกส้มโอ ขอแนะนำให้คุณปลูก”พันธุ์ส้มโอไร้เมล็ด” ปลูกไว้รับประทานกินเอง พื้นที่ว่างในบ้านหรือสวนที่ต้องการปลูกแซมไม้ผลอื่น  บริเวณเป็นที่ร่องสวนก็ดี จะปลูกในกระถางก็ได้ เพื่อให้คุณได้มีส้มโออร่อยๆไว้ทานภายในครอบครัวหรือทำเป็นเชิงการค้า ตลาดก็ต้องการสูง

การขยายกิ่งพันธุ์ส้มโอ สวนThaiG

การขยายกิ่งพันธุ์มีหลายวิธี เช่น ทาบกิ่ง เสียบยอด ติดตา และการเพาะเมล็ด แต่ที่สวนThaiG ใช้วิธีทาบกิ่งและเสียบยอดเป็นหลัก เพราะจะให้ผลผลิตเร็วกว่า การเพาะเมล็ด ส้มโอไร้เมล็ดกิ่งทาบหรือต้นส้มโอเสียบยอด เมื่อนำไปปลูกลงแปลงปลูกส้มโอแล้วจะแตกกิ่งเร็วและให้ผลผลิตเร็วด้วย ดังนั้นถ้าต้องการขยายกิ่งพันธุ์ส้มโอขอแนะนำให้ใช้วิธีทาบหรือเสียบยอด หรือจะขยายต้นส้มโอด้วยการตอนกิ่งก็ได้ซึ่งก็ให้ผลผลิตเร็วเช่นกัน

การเลือกกิ่งพันธุ์ส้มโอ ไร้เมล็ด ไต้หวัน

วิธีเลือกต้นพันธุ์ส้มโอไร้เมล็ดที่ดีที่สุด คือเลือกต้นส้มโอที่มีลำต้นสมบูรณ์และรากแข็งแรงเป็นหลัก เพราะถ้าต้นส้มโอมีรากแข็งแรง เมื่อเรานำไปปลูกลงดิน ต้นกล้าส้มโอจะแตกกิ่งและรัดเร็ว เวลาไปซื้อต้นพันธุ์ส้มโอควรเลือกร้านที่เชื่อถือได้เป็นหลัก หากคุณกำลังมองหากิ่งพันธุ์“ส้มโอไร้เมล็ดไต้หวัน”ไปปลูก คุณสามารถหาซื้อได้ตามร้านที่ขายพันธุ์ไม้ทั่วไป แต่คุณต้องถามพ่อค้า แม่ค้าด้วยว่า ใช่กิ่งพันธุ์“ส้มโอไร้เมล็ดไต้หวัน”แท้หรือเปล่า เพราะกิ่งพันธุ์ส้มโอมีความคล้ายคลึงกันมาก คุณจะได้ไม่เสียเวลา

ต้นพันธุ์ส้มโอพันธุ์ไร้เมล็ด หาซื้อที่ไหน?

แต่ถ้าคุณอยากได้กิ่งพันธุ์“ส้มโอไร้เมล็ดไต้หวัน”ของแท้ แน่ใจได้แน่นอน ขอแนะนำให้ไปที่ “ไทยเซ็นทรัลการ์เด้น” สามพราน นครปฐม หรือ“ศูนย์เพาะพันธุ์ไม้” อู่ทอง สุพรรณบุรี เพราะที่นั้นจะมีกิ่งพันธุ์แท้ มีคุณภาพ เป็นไม้คัดเกรด บรรจงคัดสรรไว้รอบริการแก่คุณและมีนักวิชาการให้คำชี้แนะการปลูก การดูแลและชี้ช่องทางการตลาดอย่างละเอียดด้วย

ขายกิ่งพันธ์ส้มโอไร้เมล็ดไต้หวัน พร้อมจัดส่ง

หากสนใจจะปลูกส้มโอ ติดต่อสอบถามได้ที่สวนส้มโอ ThaiG สามพราน นครปฐม ถนนบรมราชนนี พุทธมณฑลสาย6 ฝั่งขาออกกรุงเทพฯ ห่างจากห้างเซ็นทรัลศาลายาเพียง 3 กิโลเมตรเท่านั้น เรามีพันธุ์ส้มโอที่คนนิยมปลูกหลายสายพันธุ์ เช่น

 1. ส้มโอไร้เมล็ด
 2. ส้มโอทองดี
 3. ส้มโอขาวน้ำผึ้ง
 4. ส้มโอขาวใหญ่
 5. ส้มโอแดงเวียดนาม
 6. ส้มโอทับทิมสยาม

หากคุณไม่สะดวกให้โทรไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หรือ Call center และทางศูนย์ของเรายังมีบริการจัดส่งทั่วประเทศอีกด้วยค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติมกิ่งพันธุ์ส้มโอ http://everysale.thaicentralgarden.com

ขาย พันธุ์ ส้มโอไร้เมล็ด นครปฐม สามพราน

ขาย ต้นพันธุ์ส้มราคาถูกสุดๆ นครปฐม สามพราน

สั่งซื้อ ติดต่อสอบถาม พันธุ์ส้มโอไร้เมล็ด

ติดต่อสอบถามที่ Call Center 0891710545,0923794398,

เวลา: (7.00 – 20.00)

Facebook: Thai Central Garden https://www.facebook.com/thaicentralgarden

Facebook : สุกัลยา เชียงดาว เฮิร์บ https://www.facebook.com/sukanya.dung

Line ID: @sukanyathaig

Line ID: manow98

เพิ่มเพื่อน

แผนที่สวนไทยเซ็นทรัล สามพราน บ้านหอมเกร็ด พุทธมณฑลสาย6

แผนที่กูเกิ้ล https://goo.gl/maps/yaHMTAmCCqs

แผนที่สวนไทยเซ็นทรัล อู่ทอง “ศูนย์เพาะชำพันธุ์ไม้” สุพรรณบุรี https://goo.gl/maps/DovXKthKD6n