ฮอร์โมนขั้วเหนียว ลดการหลุดร่วงของดอกและผล ใช้ดีจึงบอกต่อ!

ฮอร์โมนขั้วเหนียว ลดการหลุดร่วงของผลไม้ทุกชนิด ในสภาพอากาศแปรปรวนตลอดเวลา เช่น มะม่วง ลิ้นจี่ ลำใย มะยงชิด ทุเรียน ฯลฯ ใช้แล้วเห็นผล100% เพียงฉีดทุก7-15 วัน

ฮอร์โมนขั้วเหนียว ยับยั้งการหลุดร่วงของดอกแลผล

มีปัญหาเรื่องไม้ผลไม่ติดดอกและออกผลให้เรากิน หรือออกดอกแต่ไม่ติดผล ดอกหลุดร่วงหมด ปัญหานี้จะหมดไปถ้าท่านใช้ฮอร์โมนขั้วเหนียว  สูตรพิเศษ ฉีดเป็นประจำ รับประกันปัญหาที่ท่านประสบอยู่นั้นหมดไปทันที ท่านจะพบกับผลไม้ในสวนของท่านออกดอกและติดผล ให้ท่านได้ลิ้มรสความอร่อยของผลไม้ที่ท่านปลูกไว้อย่างแน่นอน

วิธีใช้ ฮอร์โมนขั้วเหนียว สูตรพิเศษ

การนำฮอร์โมนขั้วเหนียวมาใช้และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเทคนิคดังนี้

  • ใช้ในอัตรา 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมกับสารจับใบ
  • ฉีดพ่น ทุก 15 วัน ในช่วงระยะเวลาปกติ
  • ฉีดพ่นทุก 7-10 ในช่วงที่ไม้เริ่มผลิออกดอกและติดผล

ข้อมูลเพิ่มเติม ฮอร์โมนขั้วเหนียว https://everysale.thaicentralgarden.com/

ฮอร์โมนขั้วเหนียว power hotmont

ฮอร์โมนขั้วเหนียว power hotmont