ขายต้นพันธุ์ฟิโลเดรนดรอนใบไขว่

Philodendron ฟิโลเดนดรอน (แอนเจลร่า)ใบไขว้ ไม้ใหม่ ไม้ตัดใบ ไบหนา

ขอแนะนำ Philodendron ฟิโลเดนดรอน (แอนเจลร่า) Angelra ใบไขว้ ไม้ใหม่ ใบหนา เป็นไม้อยู่ในวงศ์ของฟิโลฯ เหมาะสำหรับตัดใบขาย และไม้ประดับ ฟิโลเดนรอน ใบไขว้…

อ่านต่อ

ฟิโลเดนดรอน ใบไขว้ Philodendron

Thai G ขอแนะนำไม้ใบสกุล ไม้ในสกุลฟิโลเดนดรอน Philodendron เป็นไม้ใบสวยงาม ปลูกเลี้ยงในร่ม หรือแสงแดดรำไร นิยมนำมาทำเป็นไม้ประดับ และเป็นไม้ตัดใบ สกุล …

อ่านต่อ