ชมพู่พลาสติก ชมพู่แก้ว เป็นไม้ผลและไม้ประดับ สีสวยเนื้ออร่อยหากินยาก

ชมพู่พลาสติก มีอีกชื่อหนึ่งว่า ชมพู่แก้ว มีสีแดงและสีขาว เป็นไม้ผลและไม้ประดับ สีสวยเนื้ออร่อยหากินยาก หนอนไม่กินผล ออกลูกให้ชมให้ได้กินตลอด เป็นพันธุ … อ่านเพิ่มเติม ชมพู่พลาสติก ชมพู่แก้ว เป็นไม้ผลและไม้ประดับ สีสวยเนื้ออร่อยหากินยาก