ขายพันธุ์ ส้มโอทับทิมสยาม เนื้อแดงรสหวาน ของดีปากพนัง

ผลส้มโอทับทิมสยาม หรือ ส้มโอแดงสยาม

ขายต้นพันธุ์ ส้มโอทับทิมสยาม ของดีเมืองปากพนังและส้มโอพันธุ์ต่างๆ ขาวน้ำผึ้ง ขาวใหญ่ ส้มโอไร้เมล็ดใต้หวัน ส้มโอทองดี เสียบยอด เน้นรากแข็งแรง ไทยเซ็นทรัลการ์เด้น

ส้มโอทับทิมสยาม เนื้อแน่นหวานฉ่ำ

ส้มโอทับทิมสยาม มีรสชาติหวานกรอบนอกนุ่มใน ผลดก ลูกใหญ่ เปลือกบางเมล็ดลีบเล็ก เนื้อส้มโอแดงแจ๊ด ของดีเมืองปากพนัง ปลูกง่ายและขายคล่อง ต้นพันธุ์กิ่งพันธุ์มีจำหน่ายที่สวนส้มโอไทยเซ็นทรัลการ์เด้น

ส้มโอทับทิมสยาม นครปฐม ปลูกรสชาติดีไม่แพ้กัน

ส้มโอ เป็นไม้ผลที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมานานนับร้อยปี แหล่งปลูกส้มโอที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย คือ พื้นที่แถวจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และราชบุรี พื้นที่ปลูกส้มโอรสชาติดี และขึ้นชื่อที่สุดคือพื้นที่อ.นครชัยศรี สามพราน บ้านแพ้ว ดำเนินสะดวก อัมพวา เมื่อนำพันธุ์ส้มโอทับทิมสยามมาปลูกรสชาติเยี่ยม โดยเฉพาะพื้นที่นครชัยศรี สามพราน นครปฐม ส่วนอำเภอที่ติดกับนครชัยศรี และสามพราน ก็อร่อยไม่แพ้กัน

ส้มโอรสชาติหวานเนื้ออร่อยเพราะดินดี

เหตุผลที่ส้มโอในท้องที่ย่านนครฐมรสชาติอร่อย เพราะธาตุสารอาหารในดินในเขตย่านนี้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกเป็นอย่างยิ่ง และมีลักษณะดินที่เค็มและน้ำก่อน เพราะอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล ซึ่งมีน้ำขึ้นน้ำลงตลอดทั้งปี

ประวัติส้มโอทับทิมสยาม

การปลูกส้มโอในปัจจุบัน ไม่ไช่พื้นที่ปลูกส้มโออร่อยแต่เฉพาะนครชัยศรี สามพรานอีกต่อไปแล้วครับ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ก็กำลังมาแรงเช่นกันปากพนังเป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงอำเภอหนึ่งของเมืองนครศรีฯ เมื่อหลายสิบปีก่อน ชาวปากพนังมีปัญหาเรื่องที่ดินในการเพาะปลูก เกษตรกรท่านหนึ่งได้ทดลองนำกิ่งพันธุ์ส้มโอพันธุ์ดีจากนครชัยศรีไปปลูก

เมื่อได้ทดลองปลูกแล้ว ผลปรากฏว่าส้มโอนครชัยศรี สามพราน สามารถปลูกได้ และให้รสชาติดี  หลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาสายพันธุ์มาเรื่อยๆ จนได้ส้มโอพันธุ์ดี ส้มโอพันธุ์ใหม่ และได้ตั้งชื่อใหม่ว่า ทับทิมสยาม บางคนก็เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า”แดงสยาม”จนสร้างชื่อเสียงโด่งดังให้กับ ชาวปากพนัง

ลักษณะเด่นของส้มโอทับทิมสยาม หรือแดงสยาม

รสชาติหวาน ไม่มีรสขมปน เนื้อกุ้งนุ่มและกรอบใน เมล็ดเล็ก เนื้อสีแดงเข้ม เหมือนเมล็ดทับทิม เปลือกบาง และถ้าเราเอามือลูบผิว จะรู้สึกว่านุ่มเหมือนกำมะยี่ ผลใหญ่ เส้นรอบวงวัดได้ 16-22 เซ็นติเมตร

วิธีปลูกส้มโอทับทิมสยาม ให้ได้ผลดีรสชาติอร่อย

ข้อแนะนำในการปลูก ส้มโอทับทิมสยาม เพื่อให้ได้ผลดี

– วิธีปลูกส้มแดงทับทิมสยาม ควรปลูกใกล้แหล่งน้ำถ้าปลูกรับประทานเอง ซึ่งมีไม่กี่ต้น ควรปลูกบริเวณ หลังบ้าน หรือใกล้ๆ กับท่อน้ำทิ้ง ซึ่งดินจะชื้นอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่ใกล้แหล่งน้ำ ควรมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ถ้าท่านปฎิบัติเช่นนี้ รับรอง ต้นสมบูรณ์ ผลใหญ่แน่นอน

การขยายกิ่งพันธุ์ส้มโอทับทิมสยาม

การขยายต้นพันธุ์ส้มโอสามารถทำได้หลายวิธีแล้วแต่จะเลือกทำกันโดยวิธีใด ดังที่สวนส้มโอไทยเซ็นทรัลของเรา ก็จะเลือกตามความเหมาะสม เช่น

 1. การเสียบยอด
 2. การทาบกิ่ง
 3. การตอนกิ่ง
 4. การขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดส้มโอ
 5. การขยายกิ่งพันธุ์โดยการติดตาส้มโอ

การดูแลและการรักษาบำรุงพันธุ์ส้มโอทับทิมสยาม

การดูแลและบำรุงรักษาต้นส้มโอทับทิมสยาม เทคนิคและการดูแลการใส่ปุ๋ยไม่ต่างอะไรกับการปลูกและการดูแลส้มโอขาวน้ำผึ้งหรือส้มโอพันธุ์ต่างๆ สิ่งที่ควรให้ความสำคัญอันดับต้น คือ

โรคเชื้อราในส้มโอ

เชื้อราในส้มโอส่วนใหญ่มักพบเห็นบ่อยๆ คือ โรครากเน่า โคนเน่า และโรคแคงเกอร์ โรคราดำ โรคใบสนิมในส้มโอ โรคใบแก้ว โรคแสค๊ป โรคราสีชมพู โรคยางไหล เกษตรกรต้องคอยฉีดพ่นยาป้องกันเชื้อราเป็นประจำ โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่าในส้มโอและโรคแคงเกอร์ ซึ่งเป็นโรคที่ก่อความเสียหายแก่ต้นส้มโอเป็นอย่างมาก ถ้าพบมีการระบาดของโรค้องรีบฉีดยาทันที โรคราส้มโอประเภทนี้มักพบมากในช่วงที่อากาศเปลียนแปลง

วิธีป้องกันเชื้อรา ส้มโอ ควรฉีดยาเชื้อราเมื่อพบว่ามีการระบาดของเชื้อรา เช่น สารคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ แอมพิซิลีน เป็นต้น ซึ่งโรคราต่างๆ เมื่อนำสารเคมีมาฉีดพ่น ควรศึกษาวิธีการใช้และต้องใช้ในอัตราที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดสูงสุดในการใช้สารเคมี

แมลงศัตรูพืชในส้มโอ

หนอนชอนใบ แมลงค่อมทอง เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ส้ม

วิธีป้องกัน ควรฉีดพ่นยาเมื่อเจอแมลงที่มาทำลายส้มโอทันที ซึ่งสารเคมีมีหลายตัวที่ใช้ได้  เช่น  สารปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์  สารอิมิดาโคลพริด หาซื้อได้ตามร้านขายเคมีเกษตรหรือถ้าต้องการปลูกส้มโอปลอดสารเคมี ก็แนะนำเป็นยาไล่แมลงชีวภาพ เช่น น้ำส้มควันไม้ เป็นต้น

การให้ปุ๋ยฉีดฮอร์โมนธาตุอาหารเสริมในส้มโอ

การปลูกส้มโอทับทิมสยามหรือส้มโอพันธุ์ต่างๆ การให้ปุ๋ยและการฉีดพ่นฮอร์โมนก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับส้มโอ ในระยะแรกของการปลูกส้มโอใหม่ๆ ให้ใส่ปุ๋ยรองพื้นด้วยสูตร 25-7-7 เพื่อเร่งการเติบโตของต้นส้มโอ รวมทั้งฉีดพ่นปุ๋ยฮอร์โมนทางใบเป็นประจำด้วยการผสมกับสารจับใบ เพื่อลดการสูญเสียของยาฮอร์โมนธาตุอาหาเสริมที่เราฉีดไป

กิ่งพันธุ์ส้มโอทับทิมสยาม ซื้อได้ที่ไหน

การหาซื้อกิ่งพันธุ์ส้มโอ ทับทิมสยาม สามารถหาซื้อได้ร้านขายต้นไม้ทั่วไป แต่การซื้อต้นพันธุ์ส้มโอนั้นไม่อยากครับ แต่การที่เลือกซื้อพันธุ์ส้มโอที่ตรงสายพันธุ์นั้นยากกว่า เพราะต้นส้มโอทับทิมสยามก็เหมือนกับพันธุ์ส้มโอพันธุ์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นใบส้มโอ ต้นส้มโอก็เหมือนหรือคล้ายกันครับ ถ้าไม่ไช่เกษตรกรตัวจริงดูไม่ออกบอกไม่ถูกครับ จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีผลออกมาให้เราได้กินนั่นแหละครับ ดังนั้นทางที่ดีหาร้านหรือสวนส้มโอที่เชื่อถือได้เป็นหลักสำคัญในการซื้อต้นพันธุ์ส้มโอทับทิมสยามมาปลูก

ขายกิ่งพันธุ์ ส้มโอทับทิมสยาม จัดส่งถึงบ้านค่ะ

ขายกิ่งพันธุ์ส้มโอทับทิมสยาม จัดส่งถึงบ้านค่ะ

ขายกิ่งพันธุ์ ส้มโอทับทิมสยาม บริการจัดส่งถึงสวนครับ

สนใจอยากได้ต้นพันธุ์ส้มโอทับทิมสยามสอบถามมาได้นะครับ ที่สวนส้มโอThaiG มีจำหน่ายกิ่งพันธุ์ส้มโอทาบกิ่งและกิ่งเสียบยอด แดงทับทิมสยาม หรือ หรือ “แดงสยาม” ท่านสามารถติดได้ที่ ไทยเซ็นทรัลการ์เด้น นอกจากกิ่งพันธุ์ส้มโอทับทิมสยามที่เราขายแล้ว สวนส้มโอ ThaiG ยังมีพันธุ์ส้มโอต่างๆ อีกหลายสายพันธุ์ให้ท่านได้เลือกนำไปปลูกกันครับ เช่น

ตัวอย่าง รายชื่อพันธุ์ส้มโอสวนThaiG

 • 1. ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม เนื้อแดง เนื้อกุ้งส้มโอฉ่ำน้ำ รสชาติดี
 • 2. พันธุ์ส้มโอขาวน้ำผึ้ง รสชาติเยี่ยมที่สุด เนื้อกุ้งแห้ง ส้มโอพันธุ์นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ส่งออกต่างประเทศนำเงินเข้าประเทศปีละหลายร้อยล้าน
 • 3. พันธุ์ส้มโอทองดี รสชาติหวานอมเปรี้ยว ถ้าใครชอบรสชาติหวานอมเปรี้ยวไม่ควรพลาด ทำยำส้มโอก็อร่อยเช่นกัน
 • 4. พันธุ์ส้มโอไร้เมล็ด ส้มโอไต้หวัน ไม่มีเม็ด
 • 5. พันธุ์ส้มโอแดงเวียดนาม เนื้อแดงและเปลือกแดง
 • 6. พันธุ์ส้มโอขาวใหญ่ ลูกใหญ่เนื้อส้มโอขาวมีรสชาติหวานกำลังดี

 รายละเอียดเพิ่มเติม

https://everysale.thaicentralgarden.com/

ส้มโอทับทิมสยาม ส้มโอแดงสยาม

ส้มโอกิ่งทาบ แดงทับทิมสยาม ระบบรากแข็งแรง

ติดต่อสั่งซื้อกิ่งพันธุ์ ส้มโอทับทิมสยาม

ถ้าไม่สะดวกในการมาซื้อพันธุ์ส้มโอที่สวนเรา ท่านก็สามารถโทรมาสอบถามราคา ขนาดของต้นส้มโอหรือขอคำแนะนำกับการดูแลส้มโอได้นะครับ ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำ นอกจากนั้นเรายังมีบริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้าน ด้วยบริการของขนส่ง โลจิสติกส์ต่างๆ

ติดต่อสอบถามที่ Call Center 0891710545,0923794398,
เวลา: (7.00 – 20.00)

Facebook: Thai Central Garden https://www.facebook.com/thaicentralgarden

Facebook : สุกัลยา เชียงดาว เฮิร์บ https://www.facebook.com/sukanya.dung

Line ID: @sukanyathaig

Line ID: manow98

เพิ่มเพื่อน

แผนที่สวนไทยเซ็นทรัล สามพราน บ้านหอมเกร็ด พุทธมณฑลสาย6
แผนที่กูเกิ้ล https://goo.gl/maps/yaHMTAmCCqs

แผนที่สวนไทยเซ็นทรัล อู่ทอง “ศูนย์เพาะชำพันธุ์ไม้” สุพรรณบุรี https://goo.gl/maps/DovXKthKD6n