มะม่วงมันขุนศรี รสชาติเนื้อมะม่วงอร่อยไม่แพ้เขียวเสวย

ผลมะม่วงมันขุนศรี ผลใหญ่น้ำหนักดี รสชาติหวานมัน

มะม่วงมันขุนศรี เป็นมะม่วงพันธุ์โบราณที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย ผลดิบเนื้อมะม่วงรสชาติมันอมเปรี้ยวที่รับประทานได้ทั้งผลดิบและผลห่าม ผลสุกห่ามเนื้อสีเหลืองปนส้ม รสชาติหวาน เมล็ดลีบแบน

มะม่วงมันขุนศรี ผลทรงสวยคล้ายตัว S ทานอร่อย

มะม่วงมันขุนศรี เป็นมะม่วงที่มีรูปทรงผลมะม่วงสวย คล้ายตัวเอส อักษรในภาษาอังกฤษ ผลดิบนิยมนำมาฝานบาง ๆ จิ้มกับน้ำปลาหวานอร่อยมาก ผลสุกนิยมรับประทานกับข้าวเหนียวมูล ไม่มีเสี้ยน เนื้อเหนียว มีกลิ่นหอมชวนหลงไหลให้น่ารับประทาน รสชาติหวาน เมล็ดลีบแบนและยังเป็นมะม่วงที่ออกผลง่ายติดลูกเร็วอีกด้วย

ลักษณะของพันธุ์มะม่วงมันขุนศรี

มะม่วงมันขุนศรี  มะม่วงสายพันธุ์โบราณ มีถิ่นกำเนิดย่านตลิ่งชัน บางกอกน้อยและที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยทั่วไปมะม่วงมันขุนศรี จะมีความสูงของต้นประมาณ 10-20 เมตร

 • ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับเป็นคู่ สีเขียวสด มีกิ่งก้านมาก ดอก ออกเป็นช่อแบบเชิงลดที่ปลายยอด สีเหลืองนวลและมีกลิ่นหอม
 • ผลมะม่วงมันขุนศรี รูปกลมรีและยาว ปลายผลจะแหลมและงอน ส่วนหัวจะป้านไปอีกด้าน ทำให้มองดูผลคล้ายตัวเอส ในอักษรภาษาอังกฤษ ตูดก้นปลายงอน ผลโตเต็มทีมีน้ำหนักประมาณ 3-4 ผล/กิโลกรัม ผลดิบมีสีเขียวนวล รสชาติมันอมเปรี้ยว
 • เปลือกมะม่วง ผลสุกเปลือกเหลือง เนื้อด้านในสีเหลืองอมส้ม รสชาติหวาน ไม่มีเสี้ยน เนื้อเหนียว
 • ลักษณะเมล็ดมะม่วงมันขุนศรี เมล็ดมะม่วงเล็กและลีบแบน

ประโยชน์ของมะม่วงมันขุนศรี ที่คนนิยมนำมากิน

ผลดิบมะม่วงมันขุนศรี ที่ยังไม่แก่จัด นำมาสับหรือซอยเป็นเส้นฝอย เพื่อนำมายำมะม่วง หรือฝานเป็นชิ้นบาง ๆ จิ้มกับน้ำปลาหวาน ผลสุก นำมารับประทานกับข้าวสวยร้อน ๆ หรือข้าวเหนียวมูน อร่อยมาก หรือจะนำมาแปรรูปเป็นมะม่วงกวนก็จะได้ทั้งรสชาติที่หวานกลมกล่อมลงตัว เราจะได้เนื้อมะม่วงกวนที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและรสชาติที่หวานหอม

เนื้อ มะม่วงมันขุนศรี สีเหลืองน่ากินที่สุด

เนื้อมะม่วงมันขุนศรี สีเหลืองน่ากินที่สุด

การขยายพันธุ์มะม่วงมันขุนศรี

วิธีการขยายกิ่งพันธุ์มะม่วงมันขุนศรีทำได้หลายวิธี เช่น การเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง การทาบกิ่ง และการเสียบยอด

 1. การเพาะเมล็ด เป็นวิธีที่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณ ง่ายและรวดเร็ว ต้นพันธุ์ที่ได้ เจริญเติบโตดี ต้นใหญ่ มีระบบรากที่แข็งแรง มีรากแก้ว แต่ให้ผลผลิตช้า และเสี่ยงต่อการกลายพันธุ์
 2. การตอนกิ่ง เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณ ต้นพันธุ์เจริญเติบโตเร็ว ติดดอกออกผลเร็ว ไม่กลายพันธุ์ แต่ระบบรากไม่ค่อยแข็งแรง ไม่มีรากแก้ว
 3. การทาบกิ่งและการเสียบยอด เป็นวิธีที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ต้นพันธุ์เจริญเติบโต เร็ว ติดดอกออกผลเร็ว แต่ช้ากว่ากิ่งตอน มีระบบรากที่แข็งแรง มีรากแก้ว เพราะต้นต่อที่นำมาเสียบยอดหรือทาบกิ่ง ได้จากการเพาะเมล็ด แต่ผลที่ได้ไม่กลายพันธุ์

การปลูกมะม่วงมันขุนศรี ให้ผลใหญ่ ติดผลดก

มะม่วงมันขุนศรี ปลูกง่าย ดูแลง่าย เจริญเติบโตได้ในดินทั่วไป ติดผลดก และติดผลง่าย ใช้เวลาปลูกเพียง 3-4 ปี จะติดผลชุดแรก ควรปลูกมะม่วงในช่วงฤดูฝน ขุดหลุมให้ลึกและกว้างประมาณ 50*50 เซนติเมตร ตากหลุมทิ้งไว้ประมาณ 3-5 วัน จากนั้นนำปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักรองก้นหลุม นำต้นพันธุ์มะม่วงวางลงกลางหลุมกลบดินให้สูงกว่าโคนต้นเล็กน้อย หาไม้มาปักผูกเชือกติดกับต้นมะม่วง เพื่อป้องกันมะม่วงปลูกใหม่โค่นล้ม เมื่อมีลมแรง ควรรดน้ำทันทีและถ้ามีน้ำยาเร่งรากหรือน้ำยาสารB1 ควรใส่ผสมกับน้ำเทราดลงที่โคนต้นมะม่วงมันขุนศรี ทุกๆ 7 วัน รวม 4-6 ครั้ง และถ้ามีสารปรับปรุงดินหรือสารฟื้นฟูดินควรผสมน้ำและเทราดลงไปที่หลุมปลูกมะม่วงด้วยเช่นกัน จะทำให้มะม่วงโตเร็วและรากเดินดียิ่งขึ้น

สารปรับสภาพดิน วีฮิวร์

สารปรับสภาพดิน วีฮิวร์ สารอินทรีย์ชีวภาพช่วยให้ดินร่วนซุยและรากไม้รับธาตุอาหารในดินได้ดี

การดูแลรักษา ต้นมะม่วงมันขุนศรี

 1. การกำจัดวัชพืช ก่อนที่จะปลูกมะม่วง ควรทำความสะอาด และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกให้เรียบร้อย ถ้าปล่อยให้แปลงปลูกรกด้วยวัชพืช วัชพืชจะเข้าแย่งน้ำ แย่งอาหาร และยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกแมลงศัตรูพืชอีกด้วย
 2. การให้น้ำ เมื่อปลูกมะม่วงเสร็จควรรดน้ำทันที และรดเป็นประจำทุกวัน วันละ 1 ครั้ง และเมื่อมะม่วงตั้งตัวได้ ค่อย ๆ รดน้ำห่างเป็น 3-4 วันครั้ง
 3. การใส่ปุ๋ย เมื่อปลูกต้นมะม่วงได้ประมาณ 1-3 ปี ควรใส่ปุ๋ยปีละ 2 ช่วง คือช่วงก่อนฤดูฝนหรือประมาณเดือนพฤษภาคม และช่วงที่ 2 คือช่วงก่อนหมดฤดูฝนหรือช่วงประมาณเดือนกันยายน และจากนั้นเมื่อต้นมะม่วงอายุได้ประมาณ 3-4 ปี ควรใส่ปุ๋ย 2 ช่วงคือ ช่วงก่อนที่มะม่วงจะออกช่อดอก และช่วงที่ 2 คือช่วงที่เก็บเกี่ยวผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 4. การตัดแต่งกิ่ง ควรตัดแต่งกิ่งที่ไม่เป็นระเบียบออก เพื่อให้ต้นมะม่วงโปร่งและรับแสงแดดได้ทั่วถึง และหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลเสร็จ กิ่งอาจฉีกขาด หรือหัก ควรตัดทิ้ง หรือกิ่งที่เป็นโรคควรตัดทำลายทิ้งเสีย

โรคและแมลงศัตรูพืชในมะม่วง และวิธีการป้องกัน

 1. โรคแอนแทรกโนส เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา จะเข้าทำลายทุกส่วนของต้นมะม่วง เช่นใบ กิ่ง ช่อดอกและผล อาการที่พบที่ใบ จะเป็นจุดสีน้ำตาลดำ และขยายตัวออกเป็นแผลแห้ง และเป็นรูพรุนทั่วใบ
 2. เพลี้ยจักจั่น และเพลี้ยไฟ เข้าทำลายช่อดอก และดูดกินน้ำเลี้ยงจากช่อดอกทำให้ดอกร่วง
 3. หนอนเจาะลำต้น เป็นหนอนของด้วงปีกแข็ง จะวางไข่ตามรอยแตกของเปลือกต้นเมื่อหนอนโตจะกัดกินเนื้อไม้ ที่ลำต้นและกิ่ง
 4. ด้วงมะม่วง หรือด้วงปีกแข็ง จะเข้าวางไข่ที่ผลอ่อน หนอนจะเติบโตที่เมล็ดมะม่วง และกัดกินเนื้อมะม่วงออกมา
 5. แมลงวันผลไม้หรือแมลงวันทอง จะเข้าวางไข่ที่ผิวของผลมะม่วง และเมื่อเป็นหนอนจะกัดกินเนื้อมะม่วง ทำให้มะม่วงเน่า และร่วงเสียหาย

วิธีป้องกันโรคและแมลงแปลงปลูก มะม่วงมันขุนศรี

ควรฉีดพ่นสารป้องกันเชื้อรา ผสมกับสารฆ่าแมลง ฉีดพ่นเป็นประจำทุก 7-10 วัน ควรห่อผลด้วยกระดาษ หรือใบตองแห้ง เพื่อป้องกันแมลงกัดกินผลมะม่วง เช่น เเมลงวันทอง และควรตัดกิ่งที่เป็นโรคทำลายทิ้งเสีย และเก็บผลที่โดนแมลงทำลาย นำไปทิ้งนอกแปลงปลูก

การบำรุงต้น มะม่วงมันขุนศรี ให้ติดผลดก ต้นมะม่วงเติบโตดี

เทคนิควิธีบำรุงต้นมะม่วงพันธุ์มันขุนศรี เพื่อให้ได้ต้นสมบูรณ์ผลมะม่วงใหญ่และติดลูกดก เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมันขุนศรีควรให้ปุ๋ยทางดินและทางใบรวมถึงธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารหลักต้องให้ครบ

การบำรุงมะม่วงมันขุนศรี ระยะแรก

ปุ๋ยทางดินระยะแรก ควรใส่สูตร 15-15-15 หรือ 20-8-4 เพื่อบำรุงต้นและรากมะม่วง และฉีดปุ๋ยทางใบธาตุอาหารเสริมทางใบ เพื่อบำรุงใบและลำต้น เช่น อาหารเสริมพืช”วีอามีน” และ”วีกรีน”ผสมกับสารจับใบฉีดพ่นเป็นประจำทุกๆ 10-15 วัน

การบำรุงมะม่วงมันขุนศรี ระยะมะม่วงออกช่อ ติดผล

ในช่วงระยะที่มะม่วงเริ่มติดช่อและออกผล ควรใส่ปุ๋ยทางดินหรือทางรากมะม่วงสูตร 8-24-24 และให้ฉีดปุ๋ยยาฮอร์โมนกันดอกร่วง ผลร่วง ผลมะม่วงแตกก่อนเก็บผลหรือผลอ่อนแตกเพราะขาดธาตุอาหาร โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพฮอร์โมนธาตุอาหารเสริมทางใบ “วีแคป” “วีพาวเวอร์” ผสมกับสารจับใบและถ้ามีหมอกหรือน้ำค้างมากให้ใส่สารป้องกันเชื้อรา เช่น คาร์เบนดาซิมหรือสารแคปซูล เพื่อป้องกันเชื้อราต่างๆ

ยาฮอร์โมนคั่วเหนียว พาวเวอร์ ฉีดพ่น มะม่วงมันขุนศรี ลดการหลุดร่วงดอกและผล

ยาฮอร์โมนคั่วเหนียว “พาวเวอร์” สำหรับฉีดพ่นไม้ผลต่างๆ ลดการหลุดร่วงดอกและผล

กิ่งพันธุ์มะม่วงมันขุนศรี สั่งซื้อได้จากที่ไห?

กิ่งพันธุ์มะม่วงมันขุนศรี คุณสามารถหาซื้อได้จาก ร้านขายกิ่งพันธุ์ไม้ผลทั่วไป หรือหาซื้อจากการงานเกษตรแฟร์ งานบ้านและสวน หรือถ้าไม่สะดวก คุณสามารถสอบถามได้ที่สวนThaiG คุณจะได้กิ่งพันธุ์มะม่วงมันขุนศรีแท้100% เพราะที่สวนมะม่วงThaiG ผลิตและขยายกิ่งพันธุ์เองและเป็นแหล่งรวบรวมสะสมพันธุ์มะม่วงมากกว่า 70 สายพันธุ์ ถ้าว่างๆ รองแวะไปชมสวนมะม่วงThaiG ซิค่ะ

ขาย กิ่งพันธุ์มะม่วงมันขุนศรี ราคากันเอง

กิ่งพันธุ์มะม่วงมันขุนศรี คุณสามารถมาเลือกซื้อได้ที่สวนThaiG สวนเรามีกิ่งพันธุ์ไม้ผล ขาย หลากหลายสายพันธุ์ และมากมายหลายชนิด ราคากันเอง สวนเราอยู่ที่สามพราน นครปฐม และอู่ทอง สุพรรณบุรี สอบถามเส้นทางได้ สวนเราเปิดทุกวัน ถ้าไม่สะดวกมาเลือกซื้อ คุณสามารถสั่งซื้อได้ สวนเรามีบริการจัดส่งให้ทางขนส่งเคอรี่และขนส่งอื่นที่คุณสะดวก กิ่งพันธุ์ไม้ผลเพิ่มเติม >> https://www.thaicentralgarden.com/

ตัวอย่าง กิ่งพันธุ์มะม่วง สวนThaiG

 1. กิ่งพันธุ์มะม่วงแรด
 2. กิ่งพันธุ์มะม่วงแก้ว ทวาย
 3. กิ่งพันธุ์มะม่วงแก้วขมิ้น
 4. กิ่งพันธุ์มะม่วงมันศาลายา
 5. กิ่งพันธุ์มะม่วงแก้วลืมรัง
 6. กิ่งพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์4
 7. กิ่งพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
 8. กิ่งพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้มัน
 9. กิ่งพันธุ์มะม่วงอกร่องใหญ่
 10. กิ่งพันธุ์มะม่วงอกร่องทอง
 11. กิ่งพันธุ์มะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ
 12. กิ่งพันธุ์มะม่วงอกร่องพิกุลทอง
 13. กิ่งมะม่วงโชคอนันต์
 14. กิ่งมะม่วงมหาชนก
 15. กิ่งมะม่วงมันเดือนเก้า
 16. กิ่งมะม่วงแม่ลูกดก
 17. กิ่งพันธุ์มะม่วงเบา
 18. กิ่งมะม่วงเขียวใหญ่
 19. กิ่งมะม่วงเขียวเสวย
 20. กิ่งมะม่วงปลาตะเพียน
 21. กิ่งมะม่วงมันเพชรบ้านลาด
 22. กิ่งมะม่วง3ฤดูมัน
 23. กิ่งมะม่วง3ฤดูเปรี้ยว
 24. กิ่งมะม่วงพิมเสนมัน
 25. กิ่งมะม่วงฟ้าลั่น
 26. กิ่งมะม่วงอกร่อง ทวาย
 27. กิ่งมะม่วงโชคไพบูลย์

สนใจกิ่งพันธุ์มะม่วงเพื่อนำไปปลูกในสวนมะม่วงของท่าน เข้าไปเลือกชมและหาข้อมูลได้ที่ https://everysale.thaicentralgarden.com/

กิ่งพันธุ์ไม้ผลมีจำหน่ายที่สวนThaiG

 1. กิ่งพันธุ์ขนุน
 2. กิ่งพันธุ์ลำไย
 3. กิ่งพันธุ์มะขามป้อม
 4. กิ่งพันธุ์ส้มโอ
 5. หน่อพันธุ์กล้วย
 6. กิ่งพันธุ์มะขามเทศ
 7. กิ่งพันธุ์ชมพู่

ขายกิ่งพันธุ์มะม่วง มะม่วงมันขุนศรี พันธุ์มะม่วงโบราณ สวนมะม่วงThaiG

ติดต่อสั่งซื้อกิ่งพันธุ์มะม่วงมันขุนศรี

ติดต่อสอบถามที่ Call Center 0891710545,0923794398,
เวลา: (7.00 – 20.00)

Facebook: Thai Central Garden

Facebook : สุกัลยา เชียงดาว เฮิร์บ https://www.facebook.com/sukanya.dung

Line ID: @sukanyathaig

Line ID: manow98

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อสแกนคิวอาร์โค๊ด facebook ThaiG

ติดต่อสแกนคิวอาร์โค๊ด facebook ThaiG

แผนที่สวนไทยเซ็นทรัล สามพราน บ้านหอมเกร็ด พุทธมณฑลสาย6
แผนที่กูเกิ้ล https://goo.gl/maps/yaHMTAmCCqs

แผนที่สวนไทยเซ็นทรัล อู่ทอง “ศูนย์เพาะชำพันธุ์ไม้” สุพรรณบุรี https://goo.gl/maps/DovXKthKD6n