พันธุ์ลำไยอีดอ ลูกผลใหญ่เนื้อหนา รสชาติหวาน โตเร็วติดผลง่าย

ผลลำไยอีดอ ลำไยเนื้อหนารสชาติหวานและหอม

ลำไยอีดอ เป็นลำไยพันธุ์เบาที่คนนิยมปลูกมาก ออกดอกและเก็บผลผลิตได้ก่อนสายพันธุ์อื่น ทนแล้งได้ดี ผลทรงกลมแป้นขนาดปานกลาง เปลือกสีน้ำตาล เนื้อเยอะเมล็ดเล็ก รสชาติหวาน

ลำไยอีดอ เนื้อหนา รสชาติหวานเจี๊ยบ เมล็ดเล็ก

ลำไยอีดอ แบ่งเป็น 2 ชนิด อีดอยอดแดง ใบอ่อนเป็นสีแดง กับอีดอยอดเขียว ใบอ่อนเป็นสีเขียว นิยมปลูกอีดอยอดเขียวเพราะให้ผลผลิตที่ดีกว่า ผลขนาดค่อนข้างใหญ่ ผลทรงกลมแป้น เบี้ยวยกบ่าข้างเดียว ผิวสีน้ำตาลมีกระหรือตาห่าง เนื้อค่อนข้างเหนียวและหนา สีขาว เมล็ดขนาดปานกลางรูปร่างแบนเล็ก

ลักษณะของต้นลำไยอีดอ

พันธุ์ลำไยอีดอ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ทรงพุ่มกว้างพอสมควร ความสูงประมาณ 10-12 เมตร เปลือกลำต้นสีน้ำตาลปนแดง แตกเป็นสะเก็ดร่องขรุขระกิ่งกลม เนื้อไม้เปราะ ใบ เป็นใบรวม ขอบใบเรียบ สีเขียวเข้ม ช่อดอกออกที่ปลายยอด แตกก้านดอกเป็นแขนง สีครีม ผลเป็นผลเดี่ยว รูปร่างค่อนข้างกลม หรือกลมแป้น ผลเบี้ยวยกบ่าข้างเดียว เปลือกสีเขียวปนน้ำตาล เนื้อค่อนข้างเหนียว รสชาติหวานปานกลาง เมล็ดขนาดเล็กแบน เป็นมัน สีดำ

ประโยชน์และการแปรรูปของผลลำไยอีดอ

ประโยชน์ของลำไยอีดอ ใช้รับประทานสดเป็นผลไม้ยามว่าง เนื้อไม้ของลำต้น นิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับ ลำไยสามารถนำมาแปรรูปได้หลายอย่าง เช่น

 • บรรจุกระป๋องลำไยในน้ำเชื่อม
 • ทำลำไยอบแห้ง
 • ทำน้ำลำไย
 • ทำลำไยลอยแก้ว
 • ทำวุ้นลำไย
 • ข้าวเหนียวเปียกลำไย

คำแนะนำ ไม่ควรทานลำไยมากเกินไป เพราะทำให้ร้อนใน เกิดแผลในช่องปาก ตาแฉะ และผู้ที่มีอาการไอ เจ็บคอ ไม่ควรทานลำไย

การขยายพันธุ์ลำไยอีดอ

การขยายพันธุ์ลำไย ขยายได้หลายวิธีเช่น การเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง การเสียบยอดและการทาบกิ่ง แต่ในปัจจุบันการขยายพันธุ์ที่นิยมใช้มากที่สุด คือการเสียบยอด และการทาบกิ่ง เพราะต้นพันธุ์ที่ได้ เจริญเติบโตได้ดี และเร็ว ให้ผลผลิตเร็ว และมีระบบรากที่แข็งแรง และมีรากแก้ว ต้นพันธุ์ที่ได้กลายไม่กลายพันธุ์ไปจากต้นพันธุ์เดิม

การปลูก ลำไยอีดอ ให้ผลดก

การปลูกลำไยพันธุ์คนนิยมปลูกและคนนิยมกิน ดังเช่นลำไยพันธุ์อีดอควรดูสภาพความอุดมของดินเป็นหลัก ถ้าสภาพดินแน่น ดินเหนียวหรือดินเป็นดานควรใส่ปุ๋ยสารชีวภาพปรับสภาพดิน เพื่อให้ดินร่วนซุยและปล่อยแร่ธาตุจากดินออกมาให้ต้นลำไยได้รับแร่ธาตุเต็มที่ และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกให้เรียบร้อยก่อนที่ที่จะขุดหลุมปลูก ควรขุดหลุมให้ลึกและกว้างประมาณ 50*50 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 5*4 เมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก นำต้นพันธุ์ลำไยวางลงกลางหลุมกลบดินให้สูงกว่าโคนต้นเล็กน้อย หาไม้มาปักผูกเชือกติดกับต้นลำไย เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นลำไยโค่นล้ม หาเศษใบไม้แห้ง ฟางข้าว หรือหญ้าแห้ง คลุมที่โคนต้นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน และป้องกันหน้าดินแห้ง และรดน้ำทันที หลังจากปลูกลงดินแล้ว 2 เดือน ควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 และฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนบำรุงพืชเพื่อช่วยสังเคราะห์แสง เช่น วีกรีนหรือวีอามีน พร้อมกับผสมกับสารจับใบ

การดูแลรักษา ลำไยอีดอ ให้ต้นโตเร็วติดลูกเร็ว

 • การให้น้ำ เมื่อปลูกลำไยเสร็จควรรดน้ำทันที และรดเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันวันละ 1 ครั้ง และเมื่อต้นพันธุ์ตั้งตัวได้ ค่อยเริ่มรดน้ำห่างเป็น 2-3 วันครั้ง
 • การใส่ปุ๋ย ระยะแรกที่ปลูกต้นลำไย ควรใส่ปุ๋ยบำรุงใบและต้น และก่อนลำไยจะออกช่อดอกควรใส่ปุ๋ยบำรุงดอกและผล เมื่อลำไยออกดอกและดอกลำไยกำลังจะโรยให้ฉีดพ่นฮอร์โมน “พาวเวอร์”(Power) เพื่อป้องกันดอกและผลร่วง
 • เมื่อลำไยออกผลมีขนาดประมาณ 5 มิลลิเมตร ควรใส่ปุ๋ยบำรุงผล สูตร 8-24-24 และก่อนที่จะตัดลำไยประมาณ 30 วัน ควรใส่ปุ๋ยอีกครั้ง และเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จควรใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงใบและลำต้น
 • การกำจัดวัชพืช ก่อนที่จะปลูกลำไยควรกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกให้เรียบร้อยเสียก่อน และหลังจากนั้น ควรกำจัดเป็นประจำและสม่ำเสมอ พยายามไม่ให้ในแปลงปลูกมีวัชพืชรก เพราะวัชพืชจะแย่งน้ำและอาหาร และยังเป็นที่อยู่อาศัยของพวกแมลงศัตรูพืชอีกด้วย
 • การตัดแต่งกิ่ง เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จควรตัดแต่งกิ่งที่ฉีกขาด หรือหักที่เกิดจากการเก็บผลผลิตออก หรือตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรค หรือกิ่งที่ไม่เป็นระเบียบ ทิ้งบ้างเพื่อให้ต้นลำไยได้รับแสงแดด อย่างทั่วถึง
ฮอร์โมนขั้วเหนียว "พาวเวอร์" power hortmont ฉีดพ่น ลำไยอีดอ ป้องกันผลดอกร่วง

ฮอร์โมนขั้วเหนียว “พาวเวอร์” power hortmont ฉีดพ่นดอกและผลลำไย ป้องกันผลดอกร่วง

โรคและแมลงศัตรูพืช ในลำไย วิธีการป้องกัน

 1. โรคพุ่มไม้กวาด เป็นโรคที่รุนแรงถ้าพบ เข้าทำลายต้นจะโทรม ใบอ่อนจะแตกเป็นฝอย ใบแข็งกระด้างไม่คลี่ออก พบที่ใบอาการจะไม่รุนแรง พบที่กิ่งก้านอาการจะรุนแรงทำให้ต้นโทรมได้ แพร่ระบาดได้โดยพันธุกรรม เช่น การตอนกิ่งลำไย
 2. หนอมม้วนใบ หนอนจะกัดกินใบอ่อนและช่อดอก ตัวหนอจะห่อใบเข้าหากัน ถ้าระบาดมากช่อดอกและใบอ่อนเสียหาย วิธีป้องกัน หมั่นตรวจยอดอ่อน และช่อดอก ถ้าพบเห็นให้ทำลายทิ้งเสีย หรือฉีดพ่นด้วยสารฆ่าแมลง

วิธีป้องกันโรคในลำไยอีดอ

เมือพบว่าต้นลำไยอีดอเป็นโรค ควรตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคทำลายทิ้งเสีย หมั่นเดินตรวจเช็คโรครา โรคแมลงต่างๆที่เข้ามาทำลายในสวนลำไย ถ้าพบควรรีบฉีดยาป้องกันทันทีในต้นลำไยที่กำลังแพร่ระบาดและต้นลำไยใกล้เคียง เพื่อป้องกันการรุกรามของโรค

จำหน่าย ขายกิ่งพันธุ์ลำไยอีดอ ราคาถูก

สวนลำไยThaiG สามพราน ขายพันธุ์ลำไยอีดอและลำไยสายพันธุ์ต่างๆ ราคาถูก พร้อมบริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านค่ะ ถ้าคุณกำลังอยากจะปลูกลำไยสามารถหาซื้อกิ่งพันธุ์ลำไยอีดอ ได้จากสวนThaiG สวนเรามีกิ่งพันธุ์ไม้ผลจำหน่ายมากมาย ราคาไม่แพง คุณสามารถมาเลือกซื้อได้ที่สวน สวนเราอยู่ที่สามพราน นครปฐม และที่อู่ทอง สุพรรณบุรี เปิดทุกวันคุณสามารถสอบถามเส้นทางได้ หรือถ้าไม่สะดวกมาเลือกซื้อ สั่งซื้อได้ สวนเรามีบริการจัดส่งให้ทางขนส่งเคอรี่ และขนส่งอื่นที่คุณสะดวก

กิ่งพันธุ์ลำไย ที่สวนThaiG มีจำหน่าย

 1. กิ่งพันธุ์ลำไยพวงทอง
 2. กิ่งพันธุ์ลำไยเพชรน้ำเอก หรือ ลำไยเพชรบ้านแพ้ว
 3. กิ่งพันธุ์ลำไยเพชรสาคร หรือลำไยพวงเพชรบ้านแพ้ว
 4. กิ่งพันธุ์ลำไยพวงระย้า
 5. กิ่งพันธุ์ลำไยปิงปอง

ข้อมูลเพิ่มเติม กิ่งพันธุ์ลำไยอีดอและกิ่งพันธุ์ลำไยต่างๆ >> https://everysale.thaicentralgarden.com/

กิ่งพันธุ์ไม้ผล ที่สวนThaiG มีจำหน่าย

 1. กิ่งพันธุ์มะม่วง ทั่วไปที่คนนิยมปลูก
 2. หน่อพันธุ์กล้วย
 3. กิ่งพันธุ์ขนุน
 4. กิ่งพันธุ์ส้มโอ
 5. กิ่งพันธุ์ชมพู่
 6. กิ่งพันธุ์ทุเรียน
 7. กิ่งพันธุ์ฝรั่ง

 รายละเอียดเพิ่มเติม กิ่งพันธุ์ไม้ผล สวนThaiG สามพราน>> https://everysale.thaicentralgarden.com/

ขายกิ่งพันธุ์ลำไยอีดอ ราคาถูก มีพันธุ์ลำไยหลายพันธุ์ให้เลือก

ขายกิ่งพันธุ์ลำไยอีดอ ราคาถูก และพันธุ์ลำไยหลายพันธุ์ให้เลือกปลูก

สั่งซื้อกิ่งพันธุ์ลำไยอีดอ และกิ่งพันธุ์ไม้อื่นๆ ได้ที่

ติดต่อสอบถามที่ Call Center 0891710545,0923794398,
เวลา: (7.00 – 20.00)

Facebook: Thai Central Garden

Facebook : สุกัลยา เชียงดาว เฮิร์บ https://www.facebook.com/sukanya.dung

Line ID: @sukanyathaig

Line ID: manow98

เพิ่มเพื่อน

แผนที่สวนไทยเซ็นทรัล สามพราน บ้านหอมเกร็ด พุทธมณฑลสาย6
แผนที่กูเกิ้ล https://goo.gl/maps/yaHMTAmCCqs

แผนที่สวนไทยเซ็นทรัล อู่ทอง “ศูนย์เพาะชำพันธุ์ไม้” สุพรรณบุรี https://goo.gl/maps/DovXKthKD6n