พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวน้ำหวาน บ้านแพ้วสามพรานควรปลูกพันธุ์ไหนดี

มะพร้าวน้ำหวาน

พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม และพันธุ์มะพร้าวน้ำหวาน สามพราน-บ้านแพ้ว คัดสรรสายพันธุ์ตรงเป๊ะ ราคายุติธรรม ทั้งสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย มีทั้งพันธุ์ตูดจีบและตูดป้านสามพราน

ถ้าอยากปลูก พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม ต้องไปที่ไทยเซ็นทรัลการ์เด้น ขายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม น้ำหวานพันธ์ุดีและคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้ว เช่น มะพร้าวน้ำหอมและหวานพันธุ์บ้านแพ้ว-สามพราน

พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม

พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม

การซื้อ พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม เพื่อลงแปลงปลูกในสวนคุณ

การปลูกมะพร้าวน้ำหอม Coconut ปลูกมะพร้าวสำหรับไว้รับประทานหรือเพื่อจำหน่าย ควรซื้อจำนวนมากกว่าจำนวนจริงที่เราจะปลูก ประมาณ 10% เช่น ถ้าเราปลูกจำนวน 100 ต้น เราก็ควรที่จะซื้อไว้ประมาณ 110 ต้น 10ต้นให้ใส่ถุงดำไว้ เพื่อเอาไว้ซ่อมหรือปลูกเสริมต้นมะพร้าวที่เราปลูกไปแล้วต้นพันธุ์มะพร้าวตาย หรือ ต้นมะพร้าวไม่สมบูรณ์แคระแกร็น

เหตุผลที่ต้องซื้อ ต้นมะพร้าวน้ำหอม มากกว่าจำนวนปลูกจริง เพราะมะพร้าวที่เราปลูกนั้น บางต้นตาย หรือบางต้นรากไม่วิ่ง รากแคระแกร็น เป็นต้น

และเมื่อมะพร้าวน้ำหอมโตขึ้น ก็จะดูไม่สวยงาม สูงเตี้ยไม่เท่ากัน เราจึงจำเป็นต้องนำต้นพันธุ์ที่เป็นส่วนเกินจากการที่เราได้ซื้อมา นำไปปลูกแทน จะทำให้ต้นสูงโต ไล่เรี่ยกัน ปลูกทั้งทีให้ได้ทั้งความเป็นระเบียบและความสวยงามด้วย

พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม

พันธุ์มะพร้าวน้ำหอมที่คนนิยมปลูก

พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม และ พันธุ์มะพร้าวน้ำหวาน ที่นิยมปลูกันจะมีสองสายพันธุ์ คือ มะพร้าวน้ำหอมสามพรานและมะพร้าวน้ำหวานบ้านแพ้ว เป็นพันธุ์น้ำหอมที่ดีที่สุดและเป็นที่นิยมของผู้บริโภค

 • – มะพร้าวน้ำหอม จะมีลักษณะผลเล็กและตรงก้นจะเรียวเป็นจีบ รสชาติหวานปานกลางแต่จะมีกลิ่นหอมนำ นิยมนำมาทำมะพร้าวเผา เพราะมีผลเล็กกำลังดี เมื่อเผ่าเสร็จแล้วจะมีกลิ่นหอมและหวานถูกใจผู้ที่ได้รับประทาน แต่ไม่เหมาะจะนำมาทำเป็นมะพร้าวควั่น เนื่องจากผลเล็กไม่น่าซื้อและก้นแหลมตั้งไม่ได้
 • – มะพร้าวน้ำหวาน ลักษณะของผลใหญ่ ก้นมนลูกใหญ่ นิยมนำมาทำมะพร้าวควั่นและน้ำวุ้นมะพร้าว มีรสชาติหวานนำแต่หอมเล็กน้อย ไม่นิยมนำมาทำเป็นมะพร้าวเผา

ปัจจัยที่ทำให้น้ำและเนื้อมะพร้าวน้ำหอม ไม่มีกลิ่นหอมและรสชาติไม่หวาน

– สภาพของดินในแปลงปลูกมะพร้าว ขาดธาตุสารอาหาร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้รสชาติของน้ำมะพร้าวไม่หวานและมีรสเปรี้ยว บางท่านคัดเลือกซื้อพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมมาอย่างดีแล้ว เมื่อปลูกและออกผลมาไม่หวานเหมือนกับที่สวนตนเองไปซื้อมาก็มี แต่ก็มีวิธีแก้

การบำรุงดูแลรักษาต้นมะพร้าวน้ำหอม และป้องกัน

 • การดูแลรักษาต้นมะพร้าวน้ำหอม ผู้ปลูกมะพร้าวต้องคอยหมั่นทำความสะอาดคอมะพร้าว ไม่ให้หนูหรือด้วงมะพร้าว แรดมะพร้าว เข้ามาทำลายกินยอดมะพร้าว โดยเฉพาะแมลงดำหนามตัวการที่ทำให้ต้นมะพร้าวหัวหงอก (ลักษณะของใบจะขาวเหี่ยวลีบเหมือนคนหัวหงอก) วิธีป้องกันด้วงมะพร้าวหรือแรดมะพร้าว ใช้สารไซเพอร์เมทริล35 หรือสารคาร์บาริล ผสมกับสารจับใบ ใส่น้ำในอัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ20ลิตร
 • โรคราในพร้าวน้ำหอม ปลูกมะพร้าวก็ต้องระวังเรื่องเชื้อราระบาดเช่นเดียวกัน โรคราที่สำคัญในมะพร้าวน้ำหอม เช่น โรคราสนิม โรคยอดเน่า โรคใบจุด โรครากเน่า เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวควรฉีดยาป้องกันเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อราต่างๆ เหล่านี้ โดยใช้ยาป้องกันเชื้อรา เช่น คาร์เบนดาซิมหรือสารแคปแทน

สาเหตุมะพร้าวน้ำหอมไม่ติดลูก

มะพร้าวน้ำหอมไม่ติดลูกหรือติดลูกไม่ดก มีหลายสาเหตุที่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมต้องควรทราบ เช่น

 1. สภาพดินขาดการบำรุง ดินสวนมะพร้าวที่เกิดจากการบำรุง เช่น ไม่เคยใส่ปุ๋ยบำรุงดินหรือใส่บ้างแต่ไม่พอกับความต้องการของต้นมะพร้าว ที่ต้องการธาตุสารอาหารมาก ดังนั้นเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวต้องใส่ปุ๋ยบำรุงดินปีละ 2 ครั้ง และใส่ปุ๋ยคอก เช่น ขี้หมู่ ขี้วัวและขี้ควายปีละ 1 ครั้งในอัตราต้นละ 10 กิโลกรัม เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรม
 2. อาการร้อนและอากาศแห้งจัด อากาศร้อนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้มะพร้าวน้ำหอมไม่ออกผล โดยธรรมชาติของมะพร้าวน้ำหอมเป็นไม้ผลที่ต้องการน้ำมาก ถ้าเกษตรกรให้น้ำน้อยหรือต้นมะพร้าวน้ำหอมขาดน้ำในช่วงฤดูร้อน จะทำให้มะพร้าวน้ำหอมออกลูกไม่ดกเหมือนหน้าฤดูฝน ดังนั้นวิธีแก้ทำให้มะพร้าวออกลูกดก เกษตรกรชาวสวนมะพร้าว ต้องให้น้ำมะพร้าวน้ำหอมอย่างสม่ำเสมอ อย่าให้รากมะพร้าวใต้ดินแห้งเพราะขาดน้ำหรือหน้าดินในสวนมะพร้าวน้ำหอมแห้ง ท่านจะสังเกตุได้ว่าสวนมะพร้าวน้ำหอมสามพราน บ้านแพ้วและดำเนิน จะออกผลดกทั้งปี เนื่องจากชาวสวนมะพร้าวโซนย่านนี้ จะมีการให้น้ำต้นมะพร้าวน้ำหอม เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับดินในสวนมะพร้าวทั้งปี ต้นมะพร้าวน้ำหอมจึงออกลูกดก
 3. ไรแดงเกาะจั่นมะพร้าว บนทางมะพร้าว ใบมะพร้าว ก้านมะพร้าวและคอมะพร้าว ซึ่งก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มะพร้าวไม่ติดลูกดก วิธีแก้ฉีดยาไล่แมลงเมือพบว่ามีไรแดงระบาดในสวนมะพร้าวน้ำหอม โดยการฉีดซ้ำ 3 ครั้งสำหรับต้นมะพร้าวที่เราพบและต้นมะพร้าวใกล้เคียงกัน ภายใน 3-4 เดือน ต้นมะพร้าวน้ำหอมจะกลับมาออกลูกดกดังเดิม
 4. ด้วงมะพร้าวและแมลงดำหนาม หนอนมะพร้าวหรือด้วงมะพร้าวศัตรูตัวร้ายของต้นมะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวแกงคั้นกะทิ รวมถึงแมลงดำหนามในมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งจะเข้ามากัดกินและทำลายต้นพร้าวน้ำหอม ทำให้มะพร้าวน้หอมไม่ออกลูก ต้นมะพร้าวเกิดการชงักการเจริญเติบโตทันที เนื่องจาก ด้วงมะพร้าวหนอนมะพร้าวจะกัดกินยอดอ่อนของมะพร้าวน้ำหอม ตรงส่วนที่คอและบริเวณลำต้นและรากมะพร้าวน้ำหอม จะมีลักษณะเป็นรูวงกลมและมีขุยมะพร้าวออกมา ส่วนแมลงดำหนามก็จะเกาะกินน้ำเลี้ยงใบอ่อนของมะพร้าวทำให้ใบแห้งกรอบขาวเหมือนคนหัวหงอก วิธีแก้ให้ใช้ยาไล่แมลงหรือยาป้องกันแมลงฉีดพ่นลงไปที่ต้นมะพร้าวให้ทั่วทั้งต้น และควรฉีดสารป้องกันแมลงซ้ำอีก 1-2 ครั้ง เพราะบางครั้งการฉีดครั้งเดียวแมลงอาจยังถูกทำลายไม่หมด
 5. บริเวณ คอมะพร้าวสกปรก ทำให้มะพร้าวไม่ออกลูก บริเวณส่วนคอมะพร้าวน้ำหอมมีนกและหนูเข้ามาทำรัง ซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อราต่างๆ ทำให้ต้นมะพร้าวเกิดโรคมะพร้าว ดังนั้นผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมควรหมั่นทำความสะอาดคอมะพร้าวเป็นประจำ เพื่อป้องกันโรคราและไรแดงที่มากับสัตว์

วิธีแก้มะพร้าวน้ำหอมไม่ออกลูก หรือ มะพร้าวออกลูกไม่ดก ถ้าท่านทำตามคำแนะนำดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น รับประกันว่า พันธุ์มะพร้าวน้ำหอมของท่านออกลูกดกทุกต้นและออกผลดกทั้งปีแน่นอน

ข้อมูลอ้างอิง กรมวิชาการเกษตร http://www.doa.go.th/main/

เทคนิค วิธีปลูกมะพร้าวน้ำหอม ให้ต้นเตี้ย

วันนี้จะแนะนำการปลูกพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมให้ต้นเตี้ย เพื่อเกษตกรชาวสวนมะพร้าวน้ำหอมจะได้ไม่ต้องปีนขึ้นไปเก็บผลมะพร้าวต้นสูงๆเร็วกว่าทีจะเป็น วิธีปลูกมะพร้าวน้ำหอมให้ต้นเตี้ย มีขั้นตอนดังนี้

 • ขุดหลุมปลูกมะพร้าวน้ำหอมลึก ประมาณ 50 เซ็นติเมตร กว้าวคูณยาว 60 เซ็นติเมตร
 • ใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุมมะพร้าวประมาณ 5 กิโลกรัมต่อหลุม
 • นำต้นพันธ์มะพร้าวน้ำหอมลงหลุมปลูก จับต้นมะพร้าวน้ำหอมนอนเอียง45องศา และใช้ไม้ปลักยึดกับต้นมะพร้าวเพื่อกันต้นมะพร้าวน้ำหอมโยกเยก โอนเอน
 • กลบดินลงในหลุมมะพร้าวน้ำหอม การกลบดิน ควรกลบเดินเพียงแค่เสมอลูกมะพร้าวเท่านั้นพอ เพื่อให้เห็นลูกมะพร้าวเป็นหลังเต่า ห้ามกลบดินมิดลูกมะพร้าวเด็ดขาด เนื่องจากถ้ากลบดินมิดลูกมะพร้าวจะทำให้ต้นกล้ามะพร้าวแตกรากใหม่ช้า เพราะลูกมะพร้าวจะไม่ได้รับแสงอาทิตย์และไม่ได้รับการสังเคราะห์แสง
 • ใส่ปุ๋ยมะพร้าว สูตร 15-15-15 หลังจากปลูกมะพร้าวแล้ว 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมลงดิน
 • การตัดทางมะพร้าว ห้ามตัดทางมะพร้าวน้ำหอมเด็ดขาด ปล่อยให้ทางมะพร้าวมันแห้งร่วงหล่นลงมาเอง หรือถ้าจะตัดออกต้องเป็นทางมะพร้าวแห้งเท่านั้น การที่เป็นข้อห้ามตัดทางมะพร้าวน้ำหอมเพราะถ้าเราตัดทางมะพร้าวออก จะทำให้ต้นมะพร้าวน้ำหอมสูงเร็ว

เทคนิคปลูก พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม ให้น้ำมะพร้าวหอมและหวาน

ปัญหาใหญ่ สำหรับคนปลูกมะพร้าวน้ำหอม น้ำมะพร้าวไม่หวานและเนื้อมะพร้าวไม่หอม มีคนจำนวนไม่น้อย เมื่อปลูกมะพร้าวน้ำหอมแล้ว แต่ไม่มีกลิ่นหอมและไม่มีรสชาติหวาน รสชาติของมะพร้าวน้ำหอมที่ปลูกไว้มีรสเปรี้ยว หรือรสซ่าแปร่งๆ พิกล คุณทราบไหมครับเป็นเพราะสาเหตุใด

วิธีทำให้น้ำมะพร้าวน้ำหอมมีรสชาติหวานและหอม

การปลูกมะพร้าวให้ได้ผลหวานและเนื้อมะพร้าวหอม ชาวสวนมะพร้าวน้ำหอม นิยมปลูกต้นเตยที่โคนต้นมะพร้าวและใส่เกลือไว้ที่ยอดมะพร้าว พร้อมกับราดด้วยน้ำหมักหัวปลาที่โคนพุ่มต้นมะพร้าวและใส่ปุ๋ยสูตรบำรุงต้นมะพร้าว เช่น สูตร 8-24-24 ต้นละ 3 กิโลกรัม ใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง เมื่อคุณตัดลูกมะพร้าวน้ำหอมอ่อนมารับประทาน รับรองว่ามะพร้าวท่านทั้งหอมและหวานแน่นอน

การตัดมะพร้าวน้ำหอม ต้องดูว่ามะพร้าวน้ำหอมลูกอ่อนหรือแก่

หลายคนดูลูกมะพร้าวอ่อนหรือแก่ไม่เป็น เพราะไม่มีประสบการณ์การตัดมะพร้าวน้ำหอมมาก่อน การตัดผลมะพร้าวลงมาผลอ่อนเกินไปหรือแก่เกินไปรับประทานไม่ได้ รสชาติของน้ำมะพร้าวน้ำหอมไม่หวานและไม่มีกลิ่นหอม ตัดผลมะพร้าวอ่อนเกินไปน้ำมะพร้าวจะมีรสชาติเปรี้ยว ตัดมะพร้าวน้ำหอมแก่เกินไปรสชาติของน้ำมะพร้าวจะมีรสซ่าหวานปะแล่มๆ รับประทานแล้วไม่อร่อย เรามีเทคนิคการดูว่าลูกมะพร้าวน้ำหอมอ่อนหรือแก่ ให้ดูตรงที่หางหนูมะพร้าว ถ้าบริเวณปลายหางหนูมะพร้าวน้ำหอมแห้งประมาณ 5 เซ็นติเมตรหรือ 2 ข้อนิ้วชี้ ถือว่าผลมะพร้าวน้ำหอมแก่กำลังดี เหมาะสำหรับรับประทานน้ำและเนื้อมะพร้าว เนื้อมะพร้าวน้ำหอมจะนุ่มและหอมวจะอยู่ตรงเนื้อ2 ถ้ามะพร้าวเป็นเนื้อ1 ถือว่ามะพร้าวน้ำหอมผลนั้นยังอ่อนอยู่ แต่ถ้าเป็นเนื้อ2 ถือว่าแก่กำลังกิน แต่ถ้าเป็นมะพร้าวน้ำหอมเนื้อ3 ถือว่าแก่ไปนิดหนึ่งแล้ว น้ำมะพร้าวเริ่มจะเปลี่ยนไปและเนื้อมะพร้าวเริ่มแข็ง รับประทานไม่อร่อย แต่ถ้ามะพร้าวน้ำหอมเป็นเนื้อ4 กะลามะพร้าวจะเปลี่ยนเป็นสีดำและเนื้อมะพร้าวจะแข็งโป๊ก ไม่เหมาะที่จะนำมารับประทาน เหมาะสำหรับนำไปคั้นกะทิหรือนำไปเพาะเป็นต้นพันธุ์ ใครอยากทดสอบลองเอาเทคนิควิธีนี้ไปใช้ดู แต่ถ้าเป็นหน้าร้อนหรือฤดูแล้ง วิธีนี้อาจใช้ไม่ได้ผลเพราะแดดแรงจัด มันจะทำให้หางหนูมะพร้าวแห้งเร็ว ต้องดูที่ผลมะพร้าวประกอบการตัดสินใจการตัดมะพร้าวด้วย เรียกว่าต้องอาศัยประสบการณ์เข้ามาช่วย โดยดูที่สีผิวเปลือกมะพร้าวสีเขียวเข้มถือว่ายังตัดไม่ได้เพราะลูกมะพร้าวยังอ่อนเกินไป ต้องผลมะพร้าวเขียวอ่อนไปทางเหลืองถึงจะตัดได้ ลองดูๆ ทดสอบกัน ถูกบ้าง ผิดบ้าง ก็หาประสบการณ์กันไป

ขาย พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม ราคาถูกๆ

หมายเหตุ : ต้นกล้ามะพร้าวน้ำหอม สวน ThaiG เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการปลูกเพื่อรับประทานและการค้า เพราะสายพันธุ์ที่เราคัดมาได้นั้น รับประกันความหวานหอมทุกต้น  ถ้าสนใจต้นกล้ามะพร้าวน้ำหอม โทรมาสอบถามได้ที่สวนมะพร้าวThaiG มีต้นกล้าพันธุ์มะพร้าวมากมายให้คุณเลือกนำไปปลูกที่สวนของคุณ เช่น

 • มะพร้าวน้ำหอม สามพราน-บ้านแพ้ว
 • พันธุ์มะพร้าวแกง พันธุ์มะพร้าวคั้นกะทิ เปลือกบางและเนื้อหนา
 • มะพร้าวน้ำหอม พันธุ์น้ำหอมทะเลบ้า ต้นเตี้ยออกผลเร็วและให้ลูกดก
 • มะพร้าวแกงเนื้อกะทิ มะพร้าวเนื้อฟู สำหรับรับประทานกับหวานเย็น
 • มะพร้าวน้ำหอมเนื้อฟู เนื้อกะทิ
 • พันธุ์มะพร้าวพวงร้อย สำหรับทำหน้าขนม
 • พันธุ์มะพร้าวไฟ ลักษณะต้นและใบ มีสีเหลือง
 • มะพร้าวแฝด แฝด1 แฝด2 แฝด3และแฝด4 มีหลายขนาดให้เลือก

รายละเอียดเพิ่มเติมพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม

http://everysale.thaicentralgarden.com/

ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม เพิ่มเติมได้ที่ 0923794398 ,0891710545

ไลน์ไอดี:  manow98

มะพร้าวน้ำหอม

พันธุ์มะพร้าวน้ำหอมสามพราน

เพิ่มเพื่อน

2 thoughts on “พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวน้ำหวาน บ้านแพ้วสามพรานควรปลูกพันธุ์ไหนดี

 1. ต้องการสั่งมะพร้าวหอม สามพราน 500 ต้น ไม่ทราบว่า ถ้าส่งมาจังหวัดปัตตานี ส่งได้ไห้ได้ไหม ขอราคาด้วย เพราะต้องการด่วน เืพื่อปลูกเดือนหน้า

  อีเมลล์ mimin54@hotmail.com

ความเห็นถูกปิด