น้อยหน่าฝ้ายเกษตร 2 เมล็ดเล็กเนื้อหวานเจี๊ยบ

น้อยหน่าฝ้ายเกษตร

น้อยหน่าฝ้ายเกษตร 2 น้อยหน่าลูกผสม น้อยหน่าพันธุ์ใหม่ เป็นน้อยหน่าที่ได้รับการพัฒนาจากศูนย์วิจัยพืชสวน เนื้อฟู เมล็ดเล็กเนื้อหนาและหวาน ลูกใหญ่ ให้ผลดกทนความแล้งได้ดี

น้อยหน่าฝ้ายเกษตร 2 ณ.สถานีวิจัยปากช่อง

น้อยหน่าลูกผสม โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งมีสถานีวิจัยพืชสวน อยู่ที่ อำเภอปากช่อง  ได้มีการพัฒนาน้อยหน่าลูกผสมมาหลายสายพันธุ์ เช่น

 1. น้อยหน่าเพชรปากช่อง
 2. น้อยหน่าฝ้ายเขียวเกษตร1
 3. น้อยหน่าฝ้ายเขียวเกษตร2
 4. น้อยหน่าหนังเขียวเกษตร1
 5. น้อยหน่า KU1
 6. น้อยหน่า KU2
 7. น้อยหน่าเนื้อทอง

 

ประวัติพันธุ์น้อยหน่าฝ้ายเกษตร 2 “น้อยหน่าลูกผสม”

น้อยหน่าฝ้ายเกษตร2 ได้พัฒนามาจาก น้อยหน่าฝ้ายเขียวเกษตร 1 ผสมกับน้อยหน่าเพชปากช่อง โดยภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสน ณ.สถานีวิจัยปากช่อง เริ่มพัฒนาพันธุ์น้อยหน่าพันธุ์นี้ครั้งแรก ได้คัดสรร เอาต้นน้อยหน่าเนื้อพันธุ์ดีที่สุด จากแต่ละสวนทั่วประเทศไทย นำไปปลูกลงแปลงขนาดใหญ่รวมกัน แล้วคัดเอาต้นพันธุ์น้อยหน่าที่ดีที่สุด นำมาขยายพันธุ์ต่อมา เรียกชื่อใหม่ว่า “น้อยหน่าฝ้ายเขียวเกษตร

“น้อยหน่าลูกผสม” น้อยหน้าฝ้ายเขียวเกษตร2

ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ Annona x atemaya Mabb.

ชื่อภาษาไทย “น้อยหน่าลูกผสม” อยู่ในกลุ่มวงศ์ของ Annonaceae เป็นไม้ผล ไม้ยืนต้นขนาเล็ก

ข้อดี ลักษณะเด่น! น้อยหน่าฝ้ายเขียวเกษตร

ต้นน้อยหน่าเกษตร มีข้อเด่นขึ้นชื่อหลายอย่าง เช่น

 • ขนาดผลใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
 • ผลสุก เนื้อนุ่ม เนื้อไม่เละ แกะง่าย
 • เมล็ดน้อยหน่าเล็กลง และเมล็ดน้อย เฉลี่ยต่อผล มีเม็ดน้อยหน่าประมาณ 20 กว่าเมล็ด
 • เนื้อหนา สีขาว เนื้อฟูขึ้น
 • เนื้อร่วนแกะง่าย ไม่เละติดมือ
 • รสชาติหวาน
 • กลิ่นหอมเหมือนเดิม
 • น้อยหน่าพันธุ์เบา 1 – 2 ปี เริ่มออกผล
 • ติดผลดกง่าย ออกลูกบ่อย ประมาณ 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ดอกน้อยหน่าบาน เริ่มเก็บผลผลขาย
 • ทำน้อยหน่าออกผลนอกฤดู ง่าย

น้อยหน่าฝ้ายเกษตร2 ติดผลดก ผลใหญ่ เนื้อฟูนิ่มไม่เละ กลิ่นหอม รสหวาน

 

ใบน้อยหน่าฝ้ายเกษตร2

ลักษณะโดยทั่วไปของต้นน้อยหน่าฝ้ายเกษตร

 • ต้นน้อยหน่า เป็นไม้ยืนต้น ทรงพุ่ม ต้นสูงประมาณ สูง 3-5 เมตร
 • ใบน้อยหน่า เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับรูปขอบขนาน ใบไม่ใหญ่ ไม่หนามาก
 • ดอกน้อยหน่า ออกเป็นดอกเดี่ยวๆ ตามซอกใบ ดอกห้อยลง เป็นสีเหลืองอมเขียว
 • ผลน้อยหน่า มีเนื้อหุ้มเมล็ดเป็นสีขาวฟู มีเมล็ดที่เล็ก จำนวนตามตารอบผลมีตาเท่าไหร่ จะมีเมล็ดเท่านั้น
 • เนื้อน้อยหน่า ผลสุกมีรสชาติหวาน รับประทานอร่อย
 • กลิ่นน้อยหน่า ยังคงรักษาความหอมเหมือนน้อยหน่าฝ้าย พันธุ์โบราณ หวานหอมรับประทานอร่อยติดลิ้น
 • การติดผล ให้ลูกดก ออกผลเรื่อยๆ
 • ขนาดของผลน้อยหน่า มีผลขนาดใหญ่กว่าน้อยหน่าเนื้อ น้อยหน่าหนัง น้อยหน่าฝ้าย ของน้อยหน่าสมัยก่อน
 • น้ำหนักต่อผลของน้อยหน่าพันธุ์ลูกผสม สายพันธุ์นี้ เฉลี่ยระหว่าง 2-3 ผลต่อ 1 กิโลกรัม จัดได้ว่าน้ำหนักดีมาก
 • ระยะเวลา การติดผล ประมาณ 2 ปี เริ่มออกลูกและดอก

การขยายต้นพันธุ์ น้อยหน่าฝ้ายเกษตร

 • โดยเมล็ด แบบนี้จะให้ผลผลิตช้า มีโอกาศกลายพันธุ์ได้
 • ตอนกิ่ง ทำให้ต้นเตี้ยลง ติดผลไว แต่มีรากน้อย
 • ทาบกิ่ง ทำให้ต้นเตี้ยลง ติดผลไว มีรากเยอะเพราะใช้ต้นจากการเพาะเมล็ดนำมาทบกับกิ่งจากต้นแม่
 • เสียบยอด ทำให้ต้นเตี้ยลง ติดผลไว มีรากเยอะเพราะใช้ต้นจากการเพาะเมล็ดนำมาทบกับกิ่งจากต้นแม่

การปลูกน้อยหน่าฝ้ายเกษตร

 • การปลูกน้อยหน่า ระยะห่างระหว่างต้นน้อยหน่า ควรมีระยะห่างประมษร  4 คุณ  4 เมตร เป็นอย่างนน้อย
 • การขุดหลุมปลูกน้อยหน่า ควรลึกประมาณ 30 ซม. กว้าง ประมาณ 60 ซม. เพื่อทำให้รากแทงได้ง่าย ต้นจะโตเร็ว
 • ไม้ปักต้นน้อยหน่า เพื่อป้องกันต้นโยกเอนเพราะถ้าต้นโยกจะทำให้รากเดินได้ช้า ในช่วงระหว่างที่ปลูกใหม่ ถ้ามีใบอ่อน ควรเด็ดทิ้ง ป้องกันต้นน้อยหน่าคลายน้ำ อาจทำให้ต้นพันธุ์น้อยหน่าตายได้ หรือ การเจริญเติบโตล่ากว่าปกติ
 • ควรหาหญ้าแห้ง หรือ ฟางข้าว นำมาปกคลุมบริเวณโคนหลุม โคนต้นน้อยหน่าที่ปลูกใหม่ ป้องกันหน้าดินแห้งเร็ว

การทำน้อยหน่าฝ้ายนอกฤดู ให้ออกลูกง่ายนิดเดียว

น้อยหน้าพันธุ์ลูกผสม ต้นน้อยหน่าพันธุ์นี้ สามารถทำให้ออกผลนอกฤดูง่ายมาก ซึ่งไม่เหมือนกับต้นพันธุ์น้อยหน่าพันธุ์อื่นๆ ที่จะต้องมีการราดสารเคมี แต่น้อยหน่าฝ้ายเกษตร น้อยหน่าพันธุ์ใหม่ ไม่ต้องใช้สารเคมี

วิธีทำน้อยหน้าลูกผสมนอกฤดู

 1. บำรุงต้นและใบ น้อยหน่าฝ้ายเกษตร ให้สมบูรณ์เท่านั้น หลังจากที่ต้นและใบสมบูรณ์ ต้นน้อยหน่ามีการสะสมธาตุอาหารไว้เต็มที่แล้ว ให้เกษตรกร
 2. รูดใบทิ้งและตัดแต่งกิ่งน้อยหน่า เพียงเท่านี้ ต้นน้อยหน่าฝ้ายเกษตร ก็จะเริ่มออกดอกภายในไม่กี่วัน หลังจากออกดอกแล้ว ประมาณ 4 เดือน เกษตรกรก็ได้เก็บผลขาย
 3. ต้นน้อยหน่าฝ้ายเกษตร เริ่มออกดอก ฉีดพ่นปู๋ยและฮอร์โมนทางใบ เพื่อเสริมให้ดอก ใบ สูตร 8 – 24 – 24 พร้อมกับให้ธาตุอาหารรอง และ ฮอร์โมนอาหารเสริม

เป็นน้อยหน่าเนื้อ ปลูกง่ายติดผลดก ติดผลทวาย เนื้อฟูนุ่มไม่เละติดมือแกะเป็นกลีบแต่ละเม็ดได้ กลิ่นหอม รสหวาน

ประโชยน์และสรรพคุณของน้อยหน่า

 • ผลสุกใช้รับประทานสด
 • ใบจะมีกลิ่นเหม็นฉุน ใช้ไล่เหาได้ ทำยาไล่แมลง ที่มาทำลายพืชสวน ผัก ผลไม้
 • เปลือกและต้นน้อยหน่า ใช้ต้มกิน แก้ท้องเสีย รักษาลำใส้อักเสบ ลดการปวดฟัน เหงือกบวม รำมะนาด
 • รากน้อยหน่า ใช้เป็นยาระบายได้ดีมาก
 • ใบ ใช้เป็นยารักษาแผลสด แก้แผลอักเสบ ลดการปวดบวม วิธีใช้ นำใบมาขยี้และแปะตรงแผล
 • ผลดิบ ใช้เป็นยาขับพยาธิ ฆ่าพยาธิในท้องได้ รักษาแผลอักเสบจาก น้ำร้อนลวก ไฟไหม้

7 โรคและแมลงศัตรูพืช น้อยหน่าฝ้ายเกษตร ที่ต้องระวัง

 1. โรคแอนแทรคโนส
 2. โรคมัมมี่
 3. โรคดอกร่วง
 4. แมลงค่อมทอง
 5. แมลงวันทอง
 6. เพลี้ยแป้งหรือเพลี้ยขาว
 7. ด้วง ทำลายดอกเกสร

วิธีป้องกันโรคและแมลง น้อยหน่าฝ้ายเกษตร

เมื่อพบโรคแมลงหรือโรคเชื้อรา กำลังระบายในสวนน้อยหน่า เกษตรกรควรรีบกำจัดทันที โดยฉีดยาป้องกันหรือยาฆ่าแมลง ประเภทพวกสารดูดซึม ถ้าโรคเชื้อรา ใช้สารกลุ่มยับยั้งเชื้อรา เช่น สารแคปแทน สารคอปเปอร์

น้อยหน่าฝ้ายเกษตร กิ่งพันธุ์มีขายที่ไหน?

ใครชอบทานน้อยหน่า โดยเฉพาะน้อยเนื้ออร่อยๆ ไม่ควรพลาด ปลูกติดสวนไว้ทานในครัวเรือน เหลือขาย หรือแจกจ่ายเพื่อน แจกญาติ รับประกันไม่ผิดหวังในความหอมหวานอร่อย น้อยหน่าฝ้ายเกษตร2 ออกผลง่ายออกผลบ่อย

น้อยหน่าฝ้ายเกษตร 2 น้อยหน่าลูกผสมดอกน้อยหน่าฝ้ายเขียวเกษตร

ราคาถูก! ขายต้นพันธุ์น้อยหน่าฝ้ายเกษตรแท้

ท่านที่ต้องการปลูกไม้ผล เช่น น้อยหน่าฝ้ายเกษตร 2 พันธุ์น้อยหน่าเพชรปากช่อง และพันธุ์ไม้ผลอื่นๆ เกษตรกรมือใหม่ เกษตรกรมืออาชีพ โทรสอบถาม หรือ ขอคำแนะนำ การปลูก การดูแลไม้ผลได้ค่ะ

ดูรายละเอียดราคากิ่งพันธุ์ น้อยหน่าฝ้ายเขียวเกษตร เพิ่มเติมได้ที่

https://everysale.thaicentralgarden.com/

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 092-3794398,  0891710545
ไลน์ไอดี: manow98

เพิ่มเพื่อน