เชิญชวนเที่ยว งานเกษตรกำแพงแสน ปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการ

งานเกษตรแฟร์กำแพงแสน

เชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ที่มหาลัยเกษตรกำแพงแสน  ในงานมีต้นไม้พันธุ์ไม้มากมายมาจำหน่าย สมาชิกท่านใดชอบปลูกต้นไม้งานนี้ไม่ควรพลาด มีร้านค้ามาออกร้านมากมาย หลายร้อยร้านค้า ซึ่งก็จะมีร้านค้าหลายประเภทเช่นเดียวกัน อย่าลืมนำร่มไปด้วยนะ เพราะร้อนมากๆ และบริเวณสถานที่จัดงานใหญ่มาก มีโซนขายพันธุ์ไม้ ขายอาหาร ที่เด็ดมีขายน้ำหมักผลไม้ด้วยไปชิมมาแล้วรสชาดอร่อยดี

งานเกษตรกำแพงแสน นครปฐม มหาวิทยาลัยเกษตร กำแพงแสน

สมาชิกท่านใดชอบปลูกต้นไม้มีต้นไม้แปลกหายาก สมุนไพร ไม้ยืนต้น ไม้ประดับ กล้วยไม้ มาขายในงานนี้เยอะมาก  สมุนไพรก็มีเยอะมากมายหลายอย่าง เช่น  มีกวาวเครือแดง หญ้าหวาน หญ้าหนวดแมว พิลังกาสา เถาเอ็นอ่อนและอื่นๆส่วนกิ่งพันธุ์ไม้พืชสวน ก็มีมากเช่นเดียวกัน เรียกว่า มากันทุกสวน ทั่วฟ้าเมืองไทยเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นสวนมะม่วง สวนมะปรางค์ สวนมะนาว สวนกล้วย เรียกว่า ครบเครื่องเรื่องพืชสวนเลย แต่ขอบอกไว้ก่อนนะ ทุกอย่างแพงสุดๆ เพราะค่าที่แพงมาก (เจ้าของร้านค้าบอก) แต่สิ่งที่ดี และสิ่งที่เราชอบก็คือ ที่จอดรถสะดวกสบายจ้า…เอ้า…ถ้าใครว่างหรือต้องการเดินชมสินค้า่ต่างๆ ThaiG เชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์กำแพงแสน

ชวนเที่ยว งานเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน รวบรวมร้านค้ามากกว่าทุกๆปี เกี่ยวกับการเกษตร

งานเกษตรแฟร์กำแพงแสน

จัดเป็นประจำทุกปี  หมดฝนเริ่มเข้าหนาว ทุกๆปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนก็จัดงาน  เพื่อเผยแพร่ผลงานนิสิต  ซึ่งปีนี้ concept ของงานคือ  ชม ชิม ช็อป ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมเด่นหลายด้านมาโชว์ให้กับท่านที่ไปเที่ยวชมงานได้ชมกัน เช่น -นิทรรศการงานวิจัยด้านพืชและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร  ชมพืชพันธุ์ใหม่ ข้าวโพด อ้อย กาแฟ และปาล์มน้ำมัน

 • ทางด้านภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ชมหุ่นยนต์ช่วยงานก่อสร้างบ้าน (Highlight)
 • ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  ชมสวนผักแนวตั้ง

ท่านใด ชอบทางด้านการเกษตรก็ขอเชิญเที่ยวงานนี้ได้ เขาจัดอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี เที่ยวชมกล้วยไม้สวยๆ ชิมอหารอร่อย ซื้อต้นใหม่ ไใ้แปลก กลับไปปลูกกันได้นะค่ะ

แผนผังงาน

เผยแพร่ผลงานนิสิต

 • กิจกรรม “Creative Student Activity”
  • มีการจัดนิทรรศการ “Creative Student Activity”
  • การประกวดโครงงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา
  • ประกวดการจัดนิทรรศการ
  • การจำหน่ายสินค้าขององค์กรนิสิต
 • จัดสัมมนาและประชุมวิชาการ
  • โครงการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน1.1 สาขาการประชุมวิชาการ จำนวน 8 สาขา

   – สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ

   – สาขาสัตว์และสัตวแพทย์

   – สาขาวิศวกรรมศาสตร์

   – สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

   – สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   – สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา

   – สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

   – สาขาส่งเสริมการเกษตร

   1.2 รูปแบบในการจัด

   – เสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายเรื่องละ 20-25 นาที

   – เสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์เรื่องละ 1 บอร์ด

   – การสัมมนา อภิปรายและบรรยายพิเศษ

   – การสัมมนา อภิปรายและบรรยายพิเศษ

นิทรรศการงานวิจัยด้านพืชและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร

1. นิทรรศการ “เกษตรพันธุ์ เพื่อโลกสีเขียว”

1.1 สาธิตถ่ายทอดเทคโนโลยี และความรู้ด้านการเกษตร

1.2 Smart Farm ฟาร์มอัจฉริยะ และพลังงานทดแทน

1.3 แมลงศัตรูในเคหะสถาน

1.4 ดิน ปุ๋ย หลากชนิด เทิดพระเกียรติวันดินโลก

1.5 พืชพันธุ์ใหม่ ข้าวโพด อ้อย กาแฟ และปาล์มน้ำมัน

1.6 พันธุ์พืชสวนหลากหลาย

1.7 พันธุ์พืชต้านทานโรค

1.8 รู้จักและเข้าใจการวิจัยกล้วยไม้ GM (ร่วมจัด)

1.9 พันธุ์สัตว์และระบบการผลิต

นิทรรศการงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์

1. นิทรรศการ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองและพัฒนายั่งยืน”

1.1 นิทรรศการของเอกชนด้านเครื่องจักรกลเกษตร-อาหาร ชลประทาน โยธา คอมพิวเตอร์ เครื่องกล พลังงาน ได้แก่

– บริษัท นาทวีเทคโนโลยี จำกัด

– บริษัท แองโกลไทย จำกัด

– บริษัท ศรีกำแพงแสน จำกัด

– บริษัท สยามอิมพลีเม้น จำกัด

– บริษัท กลุ่ม 79 จำกัด

– บริษัท เมืองสะอาด จำกัด

1.2 การแสดงผลงาน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากหน่วยงานภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดยนิสิต

1.3 นิทรรศการการนำเสนอผลงานของอาจารย์ และนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ดังนี้

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

– เครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบนิวเมติก (Highlight)

– เครื่องปิดผนึกถุงพลาสติก

– ระบบตรวจวัดคุณภาพผลิตผลเกษตรในไซโล

– เครื่องยนต์ 3 ระบบ LPG แบบดูด หัวฉีด และแก็สโซลีน

– ระบบฉีดพ่นสารเคลือบแบบแม่นยำ

– ลดความชื้นด้วยเม็ดดูดความชื้น

– เครื่องฉีกทุเรียน

– สวนผักแนวตั้ง

– การประยุกต์ใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ในการประเมินความฝาดของพลับ

– การจัดการทรัพยากรธรรมชาติฐานชุมชนสำหรับเกษตรกรรมยั่งยืนภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

– ระบบให้น้ำอัตโนมัติสำหรับพืชผักประเภทไม้เลื้อย

– Hydraulic Ram

– เทคนิคการตรวจวัดอากาศด้วยวิธี Image Processing

– ระบบชลประทานน้ำหยดใต้ดิน

– เครื่องวัดระดับน้ำอิเลคโทรนิกส์

– ระบบโทรมาตรของประเทศไทย

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

– บล็อกประสานกับงานวิจัย

– แบบจำลองการวางเสริมเหล็กเสริมในการก่อสร้างอาคาร

– โลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistic)

– แบบจำลองการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตและคอนกรีต

– เทคนิคการป้องกันการพังทลายของลาดดิน

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

– หุ่นยนต์ช่วยงานก่อสร้างบ้าน (Highlight)

– โครงการห้องทดสอบหน้าต่าง/ประตูกระจก

– การใช้มาตรวัดความเร่งควบคุมชุดยิงลูกบอล

– การปรับปรุงแขนกลอุตสาหกรรมใหม่เพื่อนำมาใช้ใหม่

– ยานพาหนะเอนกประสงค์ขนาดเล็กขับเคลื่อนด้วยระบบไฮโดรลิก

– เครื่องเชื่อมท่อผ้าใบกับแผ่นลวดอลูมิเนียม

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– เทคโนโลยีการแสดงผลภาพแบบ 3 มิติ

– เครื่องไล่นกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบไร้สาย

– โปรแกรมตรวจสอบพื้นที่ว่างในลานจอดรถ

– ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

– การวัดคุณภาพมะม่วงโดยใช้การประมวลผลภาพ

– ระบบสื่อสารด้วยเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

– แบบจำลองโซ่อุปทานที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งส้มเขียวหวาน (Highlight)

– แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการเพาะปลูก และการขนส่งที่เหมาะสมของโซ่อุปทานผักกาดหอม

– การจัดตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบไหลลื่นยืดหยุ่น โดยมีเครื่องจักรขนานที่ไม่มีความสัมพันธ์กันในแต่ละงานภายใต้นโยบายการผลิต แบบทันเวลาพอดี

ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

– การผลิตไฟฟ้าจากขยะ (Highlight)

– เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน

นิทรรศการงานวิจัยด้านการศึกษาและพัฒนาชุมชน

โครงการ “สร้างชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพและสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม”

นิทรรศการงานวิจัยหอสมุด

1. โครงการงานเกษตรกำแพงแสน “มหัศจรรย์แห่งปัญญา : มรดกล้ำค่า ภูมิปัญญาเกษตรไทย”

1.1 นิทรรศการ “การทำนาร่วมสมัยการเกษตรไทยในแถบภูมิภาคตะวันตก”

– ประวัติการทำนาในยุคสมัยของแต่ละจังหวัดในแถบภูมิภาคตะวันตก(8 จังหวัด)

– กิจกรรมถ่ายทอดวิธีการสืบค้นข้อมูลผลผลิตทางด้าน พืช สัตว์ อาหาร เป็นต้น

– กิจกรรมจำหน่ายผลผลิตที่มาจากคำขวัญของจังหวัดต่างๆ ในแถบภูมิภาคตะวันตก อาทิ ข้าวหลาม ส้มโอ ลิ้นจี่ สับปะรด และขนมไทย

จัดการประกวดและแข่งขันระดับนักเรียน

1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

1.1 โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

1.2 โครงการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ

1.3 โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

1.4 โครงการประกวดอ่านทำนองเสนาะสรภัญญะ

1.5 โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน

1.6 โครงการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ศวท. ครั้งที่ 5 (ม.ต้น/ม.ปลาย)

1.7 โครงการแข่งขันความรู้ทักษะทางเคมี ครั้งที่ 5

1.8 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 5

2. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

2.1 โครงการตอบปัญหาด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม

2.2 โครงการแข่งขันทักษะการขยายพันธุ์พืช

2.3 โครงการแข่งขันความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการดูแลโลก”Keep the world”

2.4 โครงการยุวเกษตรคนเก่ง เดินตามรอยพ่อหลวง

2.5 โครงการประกวดภาพระบายสี “ในหลวง กษัตริย์เกษตร กษัตริย์นักอนุรักษ์”

2.6 โครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

2.7 โครงการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา

2.8 โครงการแข่งขัน crossword ครั้งที่ 3

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

3.1 โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการระดับนักเรียนในหัวข้อ “สัตวแพทย์ไทย อาหารปลอดภัย คนไทยปลอดโรค”

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

4.1 โครงการแข่งขันยิงปืนใหญ่

4.2 โครงการเมกกะฟู๊ดส์ แข่งสุดสุดกับฟู๊ดเอ็นฯ

4.3 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ปลูกป่า

4.4 โครงการแข่งขันวิศวกรสะพาน ไม้ไอศครีม

4.5 โครงการแข่งขันเกมบริหารการจัดการน้ำชลประทาน

4.6 โครงการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555

5. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

5.1 โครงการประกวดการออกกำลังกายประกอบดนตรีเพื่อสุขภาพ

6. คณะเกษตร กำแพงแสน

6.1 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลาย

จัดแสดงและประกวดพืช

1. การประกวดจัดสวนถาด ในหัวข้อเรื่อง “สวนรักษ์โลก”

2. การประกวดตกแต่งภาพด้วยเมล็ดพันธุ์ ในหัวข้อเรื่อง “ลวดลายเมล็ดพันธุ์ในกรอบรูป (ดอกไม้, ผลไม้ หรือแมลง)

นิทรรศการงานวิจัยและประกวดสัตว์

1. ประเภทนิทรรศการ

1.1 กระบวนการผลิตนมอินทรีย์

1.2 กระบวนการผลิตสมุนไพรเพื่อประโยชน์ด้านปศุสัตว์

1.3 งานวิจัยกระเพาะโคที่ปลอดภัยต่อการบริโภค

1.4 การผลิตไข่ไก่สุขภาพ

1.5 การใช้ประโยชน์เศษเหลือทางด้านปศุสัตว์

1.6 สร้างอาชีพ เสริมรายได้กับเมนูจานด่วน (เนื้อสุกรและเนื้อไก่)

2. ประเภทประกวด/แข่งขัน

2.1 ประกวดโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน/พันธุ์บราห์มันพันธุ์แท้ เพศผู้ เพศเมียชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2.2 แข่งขันคล้องโคทีมชาย/ทีมหญิง

2.3 แข่งขันสะบัดแส้

2.4 แข่งขันขี่ม้า extreme cowboy

3. ประเภทสาธิต

3.1 การสร้างพันธุ์โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน

3.2 การรีดน้ำเชื้อโค/การผสมเทียมโค

3.3 การทำเมนูอาหารจานด่วนรสเด็ด (ข้าวมันไก่ สูตรไหลหลำดั้งเดิม ข้าวหมูแดง/หมูกรอบ ราดหน้าหมูหมัก สูตรหมูขาวนุ่ม ผัดซีอิ๊วหมู)

4. ประเภทโชว์/แสดง

4.1 พันธุ์สัตว์ประเภทต่างๆ : แพะ/ลูกแพะ ไก่ตะเภาทอง/ไก่แจ้ สุกรขนาดใหญ่/ขนาดเล็ก (Pig Let)

4.2 ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ : ปุ๋ยหมักน้ำ/ปุ๋ยเม็ดจากมูลสัตว์ ไข่ไก่สุขภาพผลิตภัณฑ์จากนมแพะ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อหมู ยาสมุนไพรเพื่อการผลิตสัตว์

4.3 Beef master โชว์และสาธิตจากสมาคม BBU อเมริกา

5. ประเภทอื่นๆ

5.1 กิจกรรมตะลอนทัวว์ (เยี่ยมชมฟาร์มและสัตว์เลี้ยงตัวเป็นๆของ สวพป.) การประมูลสุกรพันธุ์ดี, การแข่งขัน ณ เวทีกลาง เช่น กินเนื้อ/นม/ไข่ การรีดนมเทียม, การแข่งขันตอบปัญหา

นิทรรศการด้านสัตวแพทย์

1. โครงการจัดแสดงความสามารถขบวนม้าแห่นาค

2. นิทรรศการสัตว์ป่วยอนาถา

3. โครงการแหล่งเรียนรู้และฟื้นฟูนกแสก

4. โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวภายใน มก.กพส.

นิทรรศการด้านประมง

1. นิทรรศการ “ปลานิล ปลาของพ่อ”

2. นิทรรศการ “สัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจทั่วไป”

– การเพาะเลี้ยงปลาตะเพียน

– การเพาะเลี้ยงปลายี่สกเทศ

– การเพาะเลี้ยงปลาดุกลูกผสม

– การเพาะเลี้ยงจระเข้

3. นิทรรศการ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ”

นิทรรศการด้านวิจัยและพัฒนา

1. ฝ่ายนิทรรศการ

1.1 มะเขือเทศ กล้วย สมุนไพร (ครบวงจร)

1.2 มะละกอ

1.3 โดมแมลง

1.4 จำหน่ายผลิตภัณฑ์

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม (โดมแมลง)

2.1 นิทรรศการ “ผึ้งชันโรง นักอนุรักษ์พันธุรกรรมพืช”

บริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์

1. กิจกรรมสาธิตวิชาชีพ

1.1 ด้านอาชีพเกษตร

– การปลูกและขยายพันธุ์กล้วยไม้

– การปลูกและขยายพันธุ์พืช

– การปลูกและขยายพันธุ์ชวนชม

– การปลูกและขยายพันธุ์บอนสี

– การปลูกและขยายพันธุ์กระบองเพ็ชร

– การเลี้ยงไส้เดือน

1.2 ด้านอาหาร

– ขนมถ้วยโบ        – ที่แขวนผ้าเช็ดมือ

ศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง

1. การประกวดธิดาเกษตร

2. การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

3. การประกวดวงดนตรีสากล ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา

4. การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา

5. การแสดงดนตรีจากชมรมนนทรีแบนด์

6. การแสดงดนตรีจากชมรมรวมดาวกระจุย

7. การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเขตภาคกลางตะวันตก

นิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา

1. นิทรรศการวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา “Fit for Fun and Firm”

– กิจกรรมปีนหน้าผาจำลอง ที่ความสูง 10 เมตร

– สวนหินเพื่อสุขภาพ จัดบริการ ให้ความรู้ และสาธิต

– สวนสนุก “SS Fun Fair”

– ดนตรีพาเพลิน จัดแสดงดนตรี

– นิทรรศการกีฬาไทย

– ประกวดการออกกำลังกายประกอบดนตรีเพื่อสุขภาพ

การแข่งขันกีฬางานเกษตรกำแพงแสนประจำปี 2556

1. กิจกรรม “มหกรรมกีฬาเฉลิมฉลอง 86 พรรษามหาราชา”

– การแข่งขันมวยไทยนานาชาติ “ศึก…………….เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน”

– การแข่งขันฟุตซอล รุ่นประชาชนทั่วไป

– การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นประชาชนทั่วไป

– การแข่งขันเรือพาย รุ่นประชาชนทั่วไป

– การแข่งขันกอล์ฟ

– การแข่งขันวอลเลย์บอล

– การแข่งขันเปตอง

นิทรรศการกล้วยไม้

1. โครงการ “กล้วยไม้ Expo เกษตรกำแพงแสน (ครั้งที่ 4)

– การประกวดกล้วยไม้

– การแข่งการจัดกระเช้าและการจัดสวนโดยใช้กล้วยไม้

– การแสดงรูปแบบการจัดสวนกล้วยไม้ขนาดต่างๆ

– การอบรมให้ความรู้ทางด้านการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้และการจัดกระเช้ากล้วยไม้

– การจำหน่ายกล้วยไม้คุณภาพจากเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

1. นิทรรศการ “ข้าวอินทรีย์ วิถีพอเพียง”

– ติดตามเส้นทางกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนทานต่อทุกสภาวะเพื่อเตรียม รับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เพื่อการเลิกใช้สารเคมีที่จะนำไปสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ที่แท้

– ชื่นชมและอบรมเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการผลิตปุ๋ยสำหรับนาข้าวอินทรีย์

– ชมพันธุ์ข้าวทางเลือก ทางรอดของชาวนาไทย

– กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่การทำนาข้าวอินทรีย์

– จำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวธัญโอสถ

ข้อมูลอ้างอิิง http://www.kps.ku.ac.th/kaset/index.php/2013-10-08-08-17-37

 

มะม่วงหาว มะนาวโห่

มะม่วงหาว มะนาวโห่ ผลไม้สมุนไพรที่กำลังมาแรง

ชุดตกแต่งสวนน่ารัก น่ารัก

ชุดตกแต่งสวนน่ารัก น่ารัก

ท่านใดอยากได้สินค้าเกษตรไทยเซ็นทรัลการ์เด้น เชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์กำแพงแสน