ขนุนโบราณรสชาติหวานปนเปรี้ยว “จำปากรอบ”

ขนุนจำปากรอบ

เป็นขนุนเก่าโบราณที่ปลูกกันทางแถบจังหวัดปราจีนบุรีจากที่อ่านประวัติมา ขนุนพันธุ์ได้กลายพันธุ์มาจากขนุนพันธุ์ฟ้าถล่ม ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่าคนเราสมัยก่อนจะเพาะเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อขยายพันธุ์ ขนุนจำปากรอบกลายพันธุ์มาจากเมล็ดของขนุนฟ้าถลุ่ม 

 

ขนุนจำปากรอบ ยวงสีจำปา เนื้อกรอบไม่เละ รสหวานปนเปรี้ยวเล็กน้อย ผลใหญ่ติดผลดก

 

ทำไมถึงเรียกว่ากลายพันธุ์ เหตุผลเพราะว่าต้นที่งอกจากเมล็ดโตขึ้นมาแล้วออกผลไม่เหมือนต้นแม่ และบางครั้งใบก็อาจจะแตกต่างไปจากต้นแม่พันธุ์เดิมด้วย

ขนุนฟ้าถล่มเป็นขนุนเนื้อหนาสีเหลือง เนื้อนุ่ม หวาน ต้นสูงใหญ่ ขนุนจำปากรอบ เนื้อบางกว่า เสื้อสีจำปา เนื้อกรอบไม่เละ รสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย ต้นเตี้ยกว่า ขนาดผลใหญ่ 15-18กก.

ลักษณะเด่นพิเศษ

ใบ ตรงกลางกว้าง ปลายใบรีแหลม ใบใหญ่ สีเขียวเข้ม

ใบขนุนจำปากรอบ

ใบขนุนจำปากรอบ

ต้น ขนาดต้นสูง 5-8เมตร ขึ้นกับอายุ

ผล มีลักษณะกลมยาวรีเป็นโหนก นูน กระปุ่ม กระป่ำทั่วทั้งลูกผิวไม่เรียบเหมือนขนุนพันธุือื่นๆ ดูไม่ค่อยสวย ขนาดผลหนักประมาณ 15-18กก. ถือว่ามีขนาดใหญ่พอสมควร ผลสุกเนื้อสีจำปาหรือสีส้มอ่อนๆ ผลสุกเก็บได้หลายวันเนื้อไม่เละง่าย

ขนุนจำปากรอบ

ขนุนจำปากรอบ

การปลูกดูแลรักษา

ระห่างการปลูกต่อต้น 7*7เมตร หรือ  8*8เมตร

การรดน้ำ รดน้ำทุกวันในระยะปลูกใหม่ๆ หลังจาก1ปีไปแล้ว รดน้ำอาทิตย์ละ1ครั้ง หลังจาก2ปีไปแล้วไม่จำเป็นต้องรดน้ำขนุนจะทนแล้งได้ดี

อายุ3ปีขึ้นไปจะเริ่มติดผล ปีแรกๆที่ติดอาจจะไม่ดกมาก ต้นพันธุ์ยิ่งอายุมากขึ้นผลจะยิ่งดกมากยิ่งขึ้น

การขยายพันธุ์

แบบเพาะเมล็ด ต้นสูงใหญ่ ติดผลช้าและมีโอกาสกลายพันธุ์ได้

แบบทาบกิ่ง ทำให้ต้นเตี้ยไม่สูง ไม่กลายพันธุ์ ติดผลเร็ว

แบบเสียบยอด ทำให้ต้นเตี้ยไม่สูง ไม่กลายพันธุ์ ติดผลเร็ว

เทคนิคการปลูกขนุน

ทำยังให้ให้ต้นเตี้ยออกลูกดกๆและที่สำคัญออกลูกที่โคนต้น เก็บผลได้ง่าย เคล็ดลับที่ไม่ลับบอกต่อกันได้ ชาวสวนทั่วๆจะใช้วิธีโน้มกิ่งหรือน้อมยอดให้ต้นเอียงให้ได้มากที่สุด ค่อยๆทำ อาจจะใช้เวลาแต่รับรองคุ้มค่าได้ขนุนต้นไม่สูงเก็บผลผลิตง่ายแน่นอน

สนใจปลูกขนุนที่สวนเรามีให้เลือกปลูกได้ตามรายชื่อดังนี้

-ขนุนแดงสุริยา ต้นสูง 60-70ซม.ราคา 100บาท

-ขนุนทองทวีโชค(ทวาย1ปีออกลูก)  ต้นสูง 60-70ซม.ราคา 100บาท

-ขนุนเพชรราชา  เนื้อสีเหลืองนุ่ม ยวงใหญ่   ต้นสูง 60-70ซม.ราคา 100บาท

-ขนุนเหลืองบางเตย (พันธุ์ทวาย) เนื้อสีเหลือง   ต้นสูง 60-70ซม.ราคา 100บาท

-ขนุนศรีบรรจง(ทวาย)  ต้นสูง70-80ซม.ราคา 100บาท

-ขนุนทองประเสริฐ(ทวาย) ต้นสูง 60-70ซม.ราคา 100บาท 

-ขนุนอินโดแคระ ต้นเตี้ย  ราคาต้นละ 400บาท

-ขนุนไร้เมล็ด ยางน้อย กินได้ทั้งซัง ราคาต้นละ 250บาท

-ขนุนจำปาดะ 250บาท

***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง***