ขนุนทองทวีโชค ทวายปีดียว ออกผลไว เนื้อขนุนสีเหลืองทองยวงใหญ่

ขนุนทวายปีเดียว

ขนุนทองทวีโชค เป็นขนุนออกผลไว บางคนเรียกว่า”ขนุนทวายปีเดียว” ปลูกไม่เกิน 1 ปี เริ่มให้ผลผลิต ใผลใหญ่เนื้อหนา เนื้อขนุนสีเหลืองทองสวย น่าทาน ให้รสชาติหวานอร่อยไม่แพ้พันธุ์ทองประเสริฐหรือเหลืองบางเตย

ขนุนทองทวีโชค พันธุ์ขนุนทวาย ออกลูกเร็ว

พันธุ์ขนุนรสชาติดีและออกผลเร็วต้องยกให้ ขนุนทองทวีโชค เพราะปลูกปีเดียวออกดอกและผลแล้วค่ะ ไม่มีพันธุ์ขนุนใดๆที่จะออกผลได้เร็วเหมือนกับขนุนนี้ นอกจากนั้นรสชาติยังอร่อยไม่แพ้พันธุ์ขนุนยอดนิยมดังเช่น ขนุนเหลืองบางเตย แดงสุริยาหรือทองประเสริฐ ดังนั้นถ้าคิดว่าจะปลูกเพื่อกินผลหรือปลูกเพื่อการค้า ขอแนะนำพันธุ์ขนุนทวายที่ดีสุดและออกผลเร็ว พันธุ์ขนุนทองทวีโชคค่ะ

ขนุนทองทวีโชค

ขนุนทองทวีโชคหรือทวายปีเดียว

ลักษณะเด่น ของ ขนุนทองทวีโชค

ขนุนทองทวีโชคหรือชื่ออื่นๆคือ ทะวายปีเดียวและแปดเดือนทวาย ขนุนพันธ์นี้เริ่มมาจากการที่มีเกษตรกรนำขนุนมาจากประเทศมาเลเซีย มาแกะกินเนื้อ หลังจากนั้นได้นำเมล็ดมาปลูก เมื่อการปลูกผ่านไปยังไม่ถึง 1 ปี ก็มีผลผลิตออกมาได้รับประทานหรือขายได้แล้ว นับตั้งแต่ขนุนพันธ์นี้ออกดอกไปจนถึงการเก็บผลได้นั้น ใช้เวลาเพียงแค่ 4 เดือนเท่านั้น เป็นพันธุ์ขนุนที่ต้นเล็กสามารถปลูกไว้ในบริเวณบ้านได้ มีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือมียางน้อยมาก มีเนื้อสีเหลืองส้ม กลิ่นหอมเฉพาะตัว รสชาติขนุนทองทวีโชค หวานอร่อยเหมาะที่จะปลูกไว้กินเองหรือปลูกขาย ซึ่งมีลักษณะเด่นโดยรวมของพันธุ์ขนุนทองทวีโชค เช่น

 1. ลักษณะของต้นขนุนโดยทั่วไป จะเหมือนกับพันธุ์ขนุนอื่นๆ
 2. ใบ เป็นแบบใบเดี่ยว ใบหนาร่วงง่าย
 3. ดอก ออกดอกเป็นกลุ่มอยู่ตามโคน ตามลำต้นและซอกใบ
 4. ผล เมื่อสุกเนื้อจะเป็นสีจำปา เป็นพันธุ์ที่ให้ผลดกมาก ดังนั้นเมื่อติดผลอ่อนแล้ว หากมีจำนวนมากจนแน่นเกินไป ต้องเด็ดผลที่เล็กแกรนไม่สมบูรณ์ออกให้เหลือประมาณ 2-3 ผลที่เหลือจะได้แข็งแรงและได้รับสารอาหารเพียงพอ ผลโตเต็มที่จะมีขนาดประมาณ 8-10 กิโลกรัมต่อผล รสชาติอร่อย หวานหอม

การขยายพันธุ์ขนุนทองทวีโชค

สามารถขยายพันธุ์ได้เหมือนขนุนพันธุ์อื่นๆ คือ

 • 1. การเพาะเมล็ด ให้รากที่แข็งแรง เติบโตได้ดี แต่มีข้อเสียคือมักกลายพันธุ์
 • 2. การติดตา เจริญเติบโตเร็ว ออกดอกไวเช่นกันแต่ไม่นิยมเพราะทำได้ยาก
 • 3. การเสียบยอด นิยมใช้วิธีนี้มากที่สุด เพราะขนุนจะมีรากที่แข็งแรง ติดดอกไว เติบโตได้เร็ว
 •  4. การทาบกิ่ง เจริญเติบโตไว ติดดอกเร็ว มีรากแข็งแรง เป็นวิธีที่นิยมใช้อีกเช่นกัน

การปลูกขนุนทองทวีโชค

การปลูกต้นขนุนทองทวีโชคหรือขนุนทวายปีเดียว ก็เหมือนกับการปลูกพันธุ์ขนุนทั่วไป เริ่มจากการขุดหลุมให้มีระยะห่างระหว่างต้น 6×8 เมตร ขุดหลุมกว้างและลึก 50×60 เซนติเมตร จากนั้นนำปุ๋ยคอกมาผสมแล้วรองก้นหลุม นำต้นพันธ์ที่ได้ลงหลุม กลบดินให้แน่น รดน้ำทุกวัน เมื่อต้นขนุนเริ่มเป็นและแข็งแรงแล้วควรรดน้ำสัปดาห์ละ 3 ครั้ง หรือถ้าพื้นที่บริเวณนั้นแห้งมากก็ให้รดน้ำทุกวัน แต่ถ้าปลูกในช่วงฤดูฝนก็ไม่จำเป็นต้องรดก็ได้

การบำรุงดูแลและการจำตัดศัตรูพืชของ ขนุนทองทวีโชค

 • การกำจัดวัชพืชรอบๆต้น ก็ควรกำจัดอยู่เสมอ ขนุนจะได้แข็งแรงสมบูรณ์เพราะ ไม่มีวัชพืชมาคอยแย่งสารอาหาร รวมทั้งที่อยู่อาศัยของศัตรูพืชที่จะคอยมารบกวนขนุนอีกด้วย
 • การใส่ปุ๋ยเพื่อให้ขนุนเจริญเติบโตความใส่เมื่อขนุนมีอายุประมาณ 1-3 ปี ควรใส่ปุ๋ยบำรุงดินทุกๆ 45 วันและฉีดพ่นทางใบ 15 วันต่อครั้ง แต่สำหรับการใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งดอกกับเพิ่มความหวานนั้น สำหรับพันธ์นี้ไม่มีความจำเป็น เพราะให้รสชาติที่อร่อยดีอยู่แล้ว แต่สำหรับหลังการเก็บผลผลิตแล้วก็ควรใส่ปุ๋ยคอก เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นโทรม และพร้อมที่จะออกผลในคราวต่อไปด้วย
 • ควรปล่อยให้ขนุนพันธุ์นี้ออกดอกในช่วงเดือนสิงหาคม- เดือนกันยายนและได้ผลขนุนแก่ในช่วงฤดูหนาวไม่มีฝนคือเดือนธันวาคม-เดือนมกราคม เพราะช่วงนี้ดินจะค่อนข้างแห้งทำให้ขนุนมีสีสวย เนื้อแห้ง หอม น่ารับประทาน

แมลงและศัตรูของขนุนทองทวีโชค

 1. ขนุนพันธ์นี้มีโรคและศัตรูพืชบ้างแต่ไม่มากนัก เช่นโรคเชื้อรา โรคนี้มักเกิดขึ้นขณะที่ขนุนกำลังออกดอกและมีผลอ่อน ทำให้ผลอ่อน มีสีดำ เน่า และร่วงเสียหาย การป้องกันทำได้ด้วยการตัดกิ่งที่เกิดโรคและทำลายด้วยการเผาทิ้ง
 2.  หนอนไชกิ่งและลำต้น มักพบในสวนขนุนที่ปล่อยให้รก และขนุนมีอายุมาก หากพบมีมีจำนวนมากก็จะทำลายให้ขนุนตายและเสียหายได้ การกำจัดและการป้องกันทำได้ด้วยการ กำจัดวัชพืชที่ขึ้นในสวนโดยเฉพาะที่โคนต้นไม่ให้รก ตัดกิ่งที่หนอนไชไปทำลายด้วยการเผาทิ้ง หากเป็นที่ลำต้นให้ใช้สำลีชุบยาฆ่าแมลงปิดรูหนอนไว้ ไม่นานหนอนก็จะตายเป็นการกำจัดด้วยวิธีง่ายๆแต่ได้ผลดีมาก

ขายกิ่งพันธุ์ขนุนทองทวีโชค พันธุ์ขนุนต่างๆ ราคาถูกค่ะ

จำหน่ายต้นกล้าพันธุ์ขนุนทองทวีโชคหรือขนุนทวายปีเดียว เป็นขนุนกิ่งทาบ ออกผลเร็วแน่นอน เพราะเราทาบจากต้นขนุนที่มีอายุปลูกมานานนับ10ปี และออกผลแล้ว ท่านสามารถโทรมาสอบถามที่สวนขนุน ThaiG สามพราน ได้นะค่ะ ที่สวนเรามีพันธุ์ขนุนไว้ให้ท่านนำไปปลูกในสวนขนุนของท่านหลายสายพันธุ์ค่ะ เช่น

 1. พันธุ์ขนุนทองประเสริฐ
 2. พันธุ์ขนุนทวายปีเดียวหรือทองทวีโชค
 3. พันธุ์ขนุนศรีบรรจง
 4. พันธุ์ขนุนเหลืองบางเตย
 5. พันธุ์ขนุนแดงสุริยา
 6. พันธุ์ขนุนจำปาดะ
 7. พันธุ์ขนุนแคระ พันธุ์ขนุนทองอินโด ต้นเตี้ยและเเคระออกผลเร็ว
 8. พันธุ์ขนุนไร้เมล็ด
 9. พันธุ์ขนุนเพชรราชา
 10. พันธุ์ขนุนมาเลย์ เป็นขนุนสำหรับกินดิบ โดยการนำมาต้ม แกง สำหรับปรุงทำอาหาร

กิ่งพันธุ์ขนุนทองทวีโชคหรือพันธุ์ขนุนต่างๆ เพิ่มเติม >> https://www.thaicentralgarden.com/

ขายกิ่งพันธุ์ ขนุนทองทวีโชค และพันธุ์ขนุนอื่นๆ จัดส่งให้ถึงบ้านค่ะ

ขายกิ่งพันธุ์ขนุนทองทวีโชคและพันธุ์ขนุนอื่นๆ จัดส่งให้ถึงบ้านค่ะ

สั่งซื้อ กิ่งพันธุ์ขนุนราคาถูก ที่สวนขนุน ThaiG สอบถามได้ค่ะ

ติดต่อสอบถามที่ Call Center 0891710545,0923794398,
เวลา: (7.00 – 20.00)

Facebook: Thai Central Garden

Facebook : สุกัลยา เชียงดาว เฮิร์บ https://www.facebook.com/sukanya.dung

Line ID: @sukanyathaig

Line ID: manow98

เพิ่มเพื่อน

แผนที่สวนไทยเซ็นทรัล สามพราน บ้านหอมเกร็ด พุทธมณฑลสาย6
แผนที่กูเกิ้ล https://goo.gl/maps/yaHMTAmCCqs

แผนที่สวนไทยเซ็นทรัล อู่ทอง “ศูนย์เพาะชำพันธุ์ไม้” สุพรรณบุรี https://goo.gl/maps/DovXKthKD6n