สวนThaiG อู่ทองสุพรรณบุรี

ใบบัวหลวง บัวไทยของเรา นำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างต่างๆ กัน

ใบบัวหลวง มีการนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างต่างๆ กัน ไม่ว่าจะนำมาทำชาใบเตย สมุนไพร ใบบัวหลวง ข้าวหมกใบบัวหรือ ข้าวห่อใบบัว หรือตัดมาแช่น้ำ ลอยน้ำในบ่อห…

อ่านต่อ