ศูนย์จำหน่ายขายต้นพันธุ์ ไม้ใบ ไม้ตัดใบ มอลสเตร่า พันธุ์ใหม่

ไม้ใบ มอนสเตร่า

ศูนย์จำหน่ายขายต้นพันธุ์ ไม้ใบ ไม้ตัดใบ มอนสเตร่า พันธุ์ใหม่

ขอแนะนำแหล่งผลิตหรือ ศูนย์จำหน่ายขายต้นพันธุ์ ไม้ใบ ไม้ตัดใบ มอนสเตร่า พันธุ์ใหม่ เป็นพันธุ์ไม้ที่ไม่เลื้อย ใบแข็ง ใบหนา ใบสวย ทน ไม่เหี่ยวง่าย หลังตั…

อ่านต่อ
ฟิโลเดรอดรอน ใบไขว้(Philodendron)

ไม้ใบ หรือ ไม้ตัดใบ พันธุ์ไหนที่น่าปลูก ราคาดี

ไม้ใบ หรือ ไม้ตัดใบ พันธุ์ไหนที่น่าปลูก ปลูกแล้วขายได้ราคาดี ประเทศไทยเราถือว่าเป็นประเทศเขตร้อน เหมาะแก่การปลูกไม้ใบหรือไม้ตัดใบ เพราะไม้ใบจะสามรถเจร…

อ่านต่อ