มะนาวแป้น

ขายพันธุ์ มะนาว พันธุ์แป้นรำไพ

มะนาวแป้นรำไพ มะนาวน้ำมาก เปลือกบางผลใหญ่

มะนาวมีน้ำมาก เปลือกบางและน้ำหอม มีสายพันธุ์เดียวคือ “มะนาวแป้นรำไพ” เป็นที่นิยมของตลาด ลักษณะเด่น ให้ผลใหญ่ ออกลูกดก ร้านอาหารนิยมนำมะนาว…

อ่านต่อ
ผลมะนาว แป้น พิจิตร ลูกใหญ่ดกดี

มะนาวตลาดกว้างไกล แป้นพิจิตร มีเท่าไหร่ก็ขายหมด

น้ำมะนาวขายดี คั้นสดจากสวน คนรอซื้อไม่ขาด มาแรงอย่างนี้น่าปลูกขาย แต่ต้องเป็น “มะนาวแป้นพิจิตร” น้ำเยอะน้ำหอมเปลี้ยวได้ใจ ต้านโรคแคงเกอร์ …

อ่านต่อ
มะนาวแป้นรำไพ น้ำหอมกว่าทุกพันธุ์ ทำนอกฤดูง่าย

มะนาวแป้นรำไพ เปลือกบางหอมผลดก น้ำเยอะตลาดต้องการสูง

อยากปลูกมะนาวนอกฤดู ต้อง “มะนาวแป้นรำไพ” ทำออกนอกฤดูง่าย ปลือกบางน้ำเยอะ ข้อดีกลิ่นหอมแรงกว่าทุกพันธุ์ ตลาดมีความต้องการสูง ผู้บริโภคนิยมก…

อ่านต่อ