มะขามป้อมยักษ์

ซื้อ มะขามป้อมยักษ์พันธุ์ทวาย แต่ได้พันธุ์ไม่ทวายแทนเจ็บใจจริงๆ

มันน่า เจ็บใจ ซื้อต้นพันธุ์ กิ่งพันธุ์ไม้ มันไม่ได้ตรงกับความต้องการเรา เจ็บใจจริงๆ ซึ่งหลายท่านซื้อต้นพันธุ์ มะขามป้อมยักษ์พันธุ์ทวาย แต่ปลูกแล้วมันไ…

อ่านต่อ

มะขามป้อมยักษ์ กิ่งพันธุ์ไม้ผล อยากปลูก ต้องรู้ก่อนตัดสินใจซื้อ

ระวังซื้อ ขายกิ่งพันธุ์มะขามป้อมยักษ์ ระวังโดนสวน หรือร้านขายต้นพันธุ์ไม้หลอก มีคนจำนวนไม่น้อยที่อยากปลูก กิ่งพันธุ์ไม้ผล มะขามป้อมยักษ์ แต่เมื่อเราซื…

อ่านต่อ