ขายมอนสเตร่า15 บาท

สวนไม้ใบ สวนไม้ตัดใบ วิธีปลูกหรือทำให้ได้คุณภาพส่งออก อย่างมืออาชีพ

วิธีปลูกหรือทำ สวนไม้ใบ หรือ สวนไม้ตัดใบ คุณภาพส่งออก การทำไม้ตัดใบ นั้นไม่ยากอย่างที่คิดครับ เพราะการเลี้ยงไม้ใบ ไม้ประดับ ก็เหมือนกับการปลูกไม้ประดั…

อ่านต่อ

ไม้ใบ หรือ ไม้ตัดใบ พันธุ์ไหนที่น่าปลูก ราคาดี

ไม้ใบ หรือ ไม้ตัดใบ พันธุ์ไหนที่น่าปลูก ปลูกแล้วขายได้ราคาดี ประเทศไทยเราถือว่าเป็นประเทศเขตร้อน เหมาะแก่การปลูกไม้ใบหรือไม้ตัดใบ เพราะไม้ใบจะสามรถเจร…

อ่านต่อ