ขายต้นพันธุ์ฟิโลเดรนดรอนใบไขว่

ไม้ตัดใบ เป็นไม้ใหม่ ฟิโลเดนดรอนใบไขว้

Philodendron ฟิโลเดนดรอน (แอนเจลร่า)ใบไขว้ ไม้ใหม่ ไม้ตัดใบ ไบหนา

ขอแนะนำ Philodendron ฟิโลเดนดรอน (แอนเจลร่า) Angelra ใบไขว้ ไม้ใหม่ ใบหนา เป็นไม้อยู่ในวงศ์ของฟิโลฯ เหมาะสำหรับตัดใบขาย และไม้ประดับ ฟิโลเดนรอน ใบไขว้…

อ่านต่อ
ไม้ตัดใบ เป็นไม้ใหม่ ฟิโลเดนดรอนใบไขว้

ฟิโลเดนดรอน ใบไขว้ Philodendron

Thai G ขอแนะนำไม้ใบสกุล ไม้ในสกุลฟิโลเดนดรอน Philodendron เป็นไม้ใบสวยงาม ปลูกเลี้ยงในร่ม หรือแสงแดดรำไร นิยมนำมาทำเป็นไม้ประดับ และเป็นไม้ตัดใบ สกุล …

อ่านต่อ