เอกสารขอ กท.หรือ ภย. สำนักวัฒธรรมแห่งชาติ

การขอ ภย.ก็ย่อมาจาก การตรวจพิจารณาภาพยนต์และวีดิทัศน์ เราจะต้องไปขอที่สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งสถานที่ก็อยู่ที่เดียวกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ ขั้นตอนการขอ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ ขนไปทีหนึ่ง หน้ารถลอยเลยค่ะ
1. สำเนา ซีดี วีซีดี ดีวีดี (ถ้าต้องการขออะไร ก็ให้ส่งอย่างนั้นมา อย่างละ 1 ชุด)
2. หนังสือสัญญา ครูเพลง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของครูเพลง (เซ็น รับรอง    สำเนาถูกต้องโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ทุกหน้า)
3. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมอากร 30 บาท
4. สำเนาทะเบียนบ้าน  (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของลิขสิทธิ์)
5. สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของลิขสิทธิ์)
6. เนื้อร้องเพลงทั้งหมด (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ทุกหน้า)
7.หนังสือยืนยันลิขสิทธิ์ (จากเจ้าของลิขสิทธิ์)
8.สัญญาว่าจ้างการถ่ายทำมิวสิควีดีโอ กรณี วีดีโอคาราโอเกะ
9.รายชื่อเพลง พร้อมคำขึ้นต้น ของแต่ละชุด โดยให้แยกเป็นชุดๆ ไปและ(เซ็นรับรองโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ทุกหน้าทุกชุด)