กิ่งพันธุ์ มะม่วงอกร่องทอง อกร่องใหญ่ อกร่องโบราณ

ที่มาของ กิ่งพันธุ์ มะม่วงอกร่องทอง ดั้งเดิมนานปีมาแล้ว มะม่วงอกร่องทอง ได้กลายพันธุ์มาจาก มะม่วงอกร่องโบราณ หรืออกร่องหยาดพิรุณ เมื่อผลสุกจะมีสีเหลืองทอง น่ากิน

กิ่งพันธุ์ มะม่วงที่เราจำหน่ายมีหลายสายพันธุ์

มะม่วงน้ำดอกไม้ ทานได้ทั้งสุกและดิบ ดิบจะมีรสเปรี้ยว สุกมีรสหวาน ต้นสูง 70-80ซม ราคา90(ซื้อ100ต้น แถม5ต้น) / ใส่ตะกร้า8นิ้ว 180 / 10นิ้ว 200 / 12นิ้ว 250 ต้นสูง 100-150

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง (พันธุ์ทวายออกลูกทั้งปี) ทานได้ทั้งสุกและดิบ ดิบจะมีรสเปรี้ยว สุกมีรสหวาน ต้นสูง 70-80ซม ราคา90(ซื้อ100ต้น แถม5ต้น) /ใส่ตะกร้า8นิ้ว 180 10นิ้ว 200 12นิ้ว 250 ต้นสูง 100-150

-มะม่วงน้ำดอกไม้มัน  ต้นสูง 70-80 ซม. ราคา90 บาท(ซื้อ100ต้น แถม5ต้น) / ใส่ตะกร้า8นิ้ว 180 10นิ้ว 200 12นิ้ว 250 ต้นสูง 100-150

-มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์4 (พันธุ์ทวายออกลูกทั้งปี) ทานได้ทั้งสุกและดิบ ดิบจะมีรสเปรี้ยว สุกมีรสหวาน ต้นสูง 70-80ซม ราคา90(ซื้อ100ต้น แถม5ต้น)/ ใส่ตะกร้า8นิ้ว 180 / 10นิ้ว 200 / 12นิ้ว 250 ต้นสูง 100-150

มะม่วงโชคอนันต์  ต้นสูง 70-80 ซม. ราคา 90 บาท(ซื้อ100ต้น แถม5ต้น)ใส่ตะกร้า8นิ้ว 180 10นิ้ว 200 12นิ้ว 250 ต้นสูง 100-150

มะม่วงอกร่องทอง  ต้นสูง 70-80 ราคา 90บาท / ต้นสูง 90-100ซม.ราคา 100บาท / ต้นสูง100-110ซม.ราคา110 บาท (ซื้อ100ต้น แถม5ต้น) / ใส่ตะกร้า8นิ้ว 180 10นิ้ว 200 12นิ้ว 250 ต้นสูง 100-150 ซม.

มะม่วงอกร่องไทย

รสหวาน กลิ่นหอมมาก ทานกับข้าวเหนียวมูน ไอศครีมอร่อยมาก

-อกร่องใหญ่(ลูกใหญ่) ต้นสูง 70-80 ราคา 90บาท / ต้นสูง 90-100ซม.ราคา 100บาท / ต้นสูง100-110ซม.ราคา110 บาท / ใส่ตะกร้า8นิ้ว 180 / 10นิ้ว 200 / 12นิ้ว 250 ต้นสูง 100-150 ซม.(ซื้อ100ต้น แถม5ต้น)

-มะม่วงอกร่องพิกุลทอง(ทวาย)  ต้นสูง 70-80 ซม. ราคา 90 บาท(ซื้อ100ต้น แถม5ต้น)/ ใส่ตะกร้า8นิ้ว 180 10นิ้ว 200 12นิ้ว 250 ต้นสูง 100-150 ซม.

มะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ ต้นสูง70-80ซม ราคา90  / ต้นสูง 80-100ซม ราคา100

-อกร่องศรีสยาม   ต้นสูง 100-120ซม. ราคา 150บาท

-อกร่องมัน   ต้นสูง 70-80 ราคา 90บาท

-มะม่วงหนังกลางวัน  ต้นสูง 60-80 ซม ราคา 250 บาท

-มะม่วงมหาชนก  ต้นสูง 70-80 ซม. ราคา 90 บาท(ซื้อ100ต้น แถม5ต้น) /ใส่ตะกร้า8นิ้ว 180 10นิ้ว 200 12นิ้ว 250 ต้นสูง 100-150 ซม.

-มะม่วงมันขุนศรี  ต้นสูง 70-80ซม ราคา90(ซื้อ100ต้น แถม5ต้น) /ใส่ตะกร้า8นิ้ว 180 10นิ้ว 200 12นิ้ว 250 ต้นสูง 100-150 ซม.

-มะม่วงมันเดือนเก้า ต้นสูง 70-80ซม ราคา90  / สูง80-100 ราคา100บาท / สูง100-120 ราคา 110 บาท

-มะม่วงเขียว3รสหรือกิมหงษ์ (ทวาย) ต้นสูง 60-70ซม ราคา150 / ต้นสูง 70-80ซมราคา170(ซื้อ100ต้น แถม5ต้น) / ใส่ตะกร้า 8นิ้ว สูง 100-120 ราคา320 ตระกร้า 10นิ้ว ราคา 380บาท ตระกร้า 12นิ้ว ราคา 400บาท

-มะม่วงแม่ลูกดก 1ปีออกลูก ต้นเตี้ย  ต้นสูง 60-70ซม ราคา90(ซื้อ100ต้น แถม5ต้น)*สินค้าขายดีมีจำนวนน้อย* ใส่ตะกร้า8นิ้ว 180 /10นิ้ว 200 /12นิ้ว 250 ต้นสูง 100-150 ซม.

-มะม่วงเขียวใหญ่ ต้นสูง 70-80ซม ราคา90 / ต้นสูง 80-100ซม ราคา110(ซื้อ100ต้น แถม5ต้น)/ ใส่ตะกร้า8นิ้ว 180 10นิ้ว 200 12นิ้ว 250 ต้นสูง 100-150 ซม.

มะม่วงโชคไพบูลย์ ต้นสูง70-80ซม ราคา90 / ต้นสูง 80-100ซม ราคา110(ซื้อ100ต้น แถม5ต้น) / ใส่ตะกร้า8นิ้ว 180 10นิ้ว 200 12นิ้ว 250 ต้นสูง 100-150 ซม.

-มะม่วงมันศาลายา(ทวาย)  ต้นสูง70-80ซม ราคา90 / ต้นสูง 80-100ซม ราคา110((ซื้อ100ต้น แถม5ต้น)ใส่ตะกร้า8นิ้ว 180 10นิ้ว 200 12นิ้ว 250 ต้นสูง 100-150 ซม.

-มะม่วงฟ้าลั่น  ต้นสูง 70-80 ซม. ราคา 90 บา(ซื้อ100ต้น แถม5ต้น) / ใส่ตะกร้า8นิ้ว 180 10นิ้ว 200 12นิ้ว 250 ต้นสูง 100-150 ซม.

-มะม่วงเขียวเสวย  ต้นสูง 70-80 ซม. ราคา90 บา(ซื้อ100ต้น แถม5ต้น) / ใส่ตะกร้า8นิ้ว 180 10นิ้ว 200 12นิ้ว 250 ต้นสูง 100-150

-มะม่วงเขียวเสวยรจนา  ดิบมันสุกหวานทานอร่อย ต้นสูง 100-120 ซม. ราคา 150บาท

-มะม่วงแก้วลืมรัง ต้นสูง 70-80ซม ราคา90(ซื้อ100ต้น แถม5ต้น)) / ใส่ตะกร้า8นิ้ว 180 10นิ้ว 200 12นิ้ว 250 ต้นสูง 100-150 ซม.

-มะม่วงแก้วขิ้น –

-มะม่วงแรด ต้นสูง 70-80ซม ราคา90บาท(ซื้อ100ต้น แถม5ต้น)

-มะม่วงปลาตะเพียน (ทวาย) มะม่วงกินดิบมีรสเปรี้ยวเหมาะจะทำยำมีลูกที่แบนคล้ายปลาตะเพียน ลูกใหญ่ตั้งแต่ 8ขีดขึ้นไป เป็นพันธุ์ทวาย ต้นสูง 70-90ซม ราคา 90 บาท (ซื้อ100ต้น แถม5ต้น)

-มะม่วงมันเพชรบ้านลาด  ต้นสูง 70-80ซม ราคา90(ซื้อ100ต้น แถม5ต้น)

-มะม่วงหมอนทอง มะม่วงทานดิบลูกใหญ่มาก 1-1.5 กก/ลูก  ราคา 150 บาท ต้นสูง 130-140ซม.

-มะม่วงทองดำ(ทวาย)ต้นสูง 100-120ซม ราคา250บาท

-มะม่วงเบา ต้นสูง 100 ซม ราคา250บาท / ต้นสูง 50ซม ราคา200บาท

-มะม่วงเขียวไข่กา  ต้นสูง 80-100ซม ราคา 250บาท

-มะม่วงยู่เหวินหรืออี้เหวิน  คนไทยเรียกจักรพรรดิ์ ต้นสูง 80-100 ราคา 250 บาท(ซื้อ100ต้น แถม5ต้น) ใส่กระถาง 12นิ้ว ราคา 400บาท

-มะม่วงอาร์ทูอีทู  ต้นสูง 60-80ซม ราคา130 บาท /ต้นสูง 80-100ซม ราคา170บาท(ซื้อ100ต้น แถม5ต้น)

รายละเอียดเพิ่ม เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ผล ไม้ป่า ไม้ใบ

ศูนย์เพาะพันธุ์ไม้

6 thoughts on “กิ่งพันธุ์ มะม่วงอกร่องทอง อกร่องใหญ่ อกร่องโบราณ

  • สมโภชน์ says:

   พันธุ์ไหนก็ได้จ้า..เอาชนิดที่คุณรับประทานนะ มีทั้งพันธุ์กินสุก พันธุ์กินดิบ เลือกเอาเลย…แต่สำหรับเราแล้ว ชอบพันธุ์กินสุก เช่น อกร่อง หนังกลางวัน ฯลฯ
   ข้าวเหนี่ยวมะม่วง

 1. อยากรู้ค่ะมะม่วงอกร่องมีหลายพันธุ์ ต้นพันธุ์มะม่วงอกร่องพันธุ์ไหนอร่อยที่สุด ระหว่าง อกร่องเขียว อกร่องทอง อกร่องมัน อกร่องหยาดพิรุณ อกร่องกระทิ อกร่องศรีสยาม อกร่องใหญ่ อกร่องโบราณ ใครทราบแนะนำด้วยค่ะ

 2. มะม่วงอกร่อง ทานให้อร่อย ต้องแก่พอดี ใช้ตะกร้อสอยมาเรียงบ่มไว้สองวันก็ทานได้แล้วคะ วิธีปลูกให้ระยะห่างระหว่างต้นไม่ต่ำกว่า 10 เมตร ยิ่งพุ่มบานใหญ่มากเท่าไหร่จะให้ผลผลิตต่อต้นมากตามมาคะ

  บริเวณที่ปลูกควรจะต้องเป็นแนวพื้นที่ลาดเท เพื่อให้น้ำไหลผ่านสะดวก เธอไม่ค่อยชอบน้ำขัง ดีไปอีกแบบประหยัดน้ำได้โข อกร่องโบราณปลูกกันมากแถบภาคกลาง
  มากหน่อยก็จะเป็นที่สิงห์บุรี อ่างทอง อกร่องใหญ่ ปลูกกันมากก็แถบบ้านแพ้ว

  • พันธุ์ไหนก็ได้นะค่ะ แต่ส่วนมากจะปลูกอกร่องมันค่ะ ทางสวนของเรามีขายนะค่ะ ต้นสูง 70-80ซม. ราคา 90บาทค่ะ และยังมีอกร่องอีกมากมายเชิญมาดูก่อนได้นะค่ะ